Примена ИКТ у настави физичког васпитања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1013  

Да

Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Чарнојевићева 10а, racaslavujac@gmail.com, 0606240120, ,

RAtko Stankovic, racaslavujac@gmail.com, 018516110, 0606240120,

Ратко Станковић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу ; Александар Игњатовић, доктор наука физичке културе, Факултет педагошких наука,Универзитет у Крагујевцу; Небојша Стојановић , професор физичког васпитања, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш;

Александар Игњатовић, доктор наука физичке културе, Факултет педагошких наука,Универзитет у Крагујевцу; Небојша Стојановић , професор физичког васпитања, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш; Звездан Савић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Саша Бубањ, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу;

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је упознавање учесника са софтверским и хардверским достигнућима која се могу инплементирати у настави физичког васпитања

Специфични циљеви програма су израда педагошке документације и праћење активности на часу физичког вежбања помоћу Excel i Kinovea програмског алата, савладавање употребе програма за видео анализу физичког вежбања, примена scratch програма у процесу тестирања моторичких способности и њихових постигнућа, као и коришћење смарт телефона у реализацији програмских садржаја наставе физичког васпитања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи

1. недељаУпознавање са програмом, реализаторима и интерфејсом Моодле платформеПримена Еxcela као могућност вођења педагошке документације у настави физичког васпитањаИзрада Excel табела са разним елементима педагошке документације2. недељаПрограм Киновеа за видео анализу физичке активности и кретањаИзрада видео презентације са елементима анализеДискусија о радовима са радионицом3. недељаПримена здравствено-спортских апликација за мобилне телефонеУпотреба и коришћење смарт табле за припрему и реализацију спортских активности у школским паузама4. недељаЕвалуација (завршни сусрет)

30

недеља: 4
бодова: 26

Цена по учеснику је 2.500 динара. У цену су урачунати трошкови рада реализатора, обезбеђивање ЛМС платформе, трошкови материјала, путни и административни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 32 3.94
2 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 57 3.88
3 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 25 3.83
4 Александар Игњатовић 6 4
5 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 60 3.82
6 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 58 3.77
7 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 58 3.64
8 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 51 3.75
9 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 51 3.78
10 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 56 3.84
11 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 55 3.61

Укупно учесника: 509 | Просечна оцена: 3.81