Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Каталошки број програма: 162  

Не

Друштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац, blagoivana@gmail.com, 0691217821, 0648480700,

Ивана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037401641, 0648480700,

Ивана Благојевић, Мастер, ОШ „Страхиња Поповић„ Дворане; Анита Перић, Мастер, ОШ „Деспот Стефан”, Доњи Степош;

Ивана Благојевић, Мастер, ОШ „Страхиња Поповић„ Дворане; Зденка Миливојевић, MA образовних политика, Учитељски факултет; Братислав Симић, мастер учитељ, ОШ ,,Иво Лола Рибар", Александровац; Анита Перић, Мастер, ОШ „Деспот Стефан”, Доњи Степош;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити компетенције наставника за планирање и реализацију превентивних активности за смањење степена вршњачког насиља кроз партнерски однос школе и породице.

Проширивање знања наставника о факторима који делују на смањење вршњачког насиља; Унапређење компетенција наставника за укључивање родитеља у превентивне активности за смањење вршњачког насиља.Овладавање могућим стратегијма за превентивно деловање на смањење степена вршњачког насиља. Оспособљавање учесника за планирање превентивних активности кроз партнерски однос породице и школе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУзроци вршњачког насиљаВаспитни стилови и могућност превенције вршњачког насиља у породичном контекстуУлога школе у превенцији вршњачког насиљаДеловање породице и школе у превенцији вршњачког насиљаПлан партнерског деловања породице и школе

30

дана: 1
бодова: 8

1000 дин по учеснику,путни трошкови и припадајући порези и доприноси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "1.мај" Влајковци Зденка Миливојевић, Братислав Симић 21 3.96
2 ОШ "9.српска бригада" Ивана Благојевић, Анита Перић 15 3.94
3 ОШ "9.српска бригада" Ивана Благојевић, Анита Перић 20 3.94
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић 30 4
5 ОШ "Доситеј Обрадовић", Пожаревац Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић 30 3.98
6 ОШ "Вук Караџић" Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић 30 3.98
7 ОШ "Вук Караџић" Вршац Зденка Миливојевић, Братислав Симић 25 3.97
8 ОШ "Добрица Ћосић" В. Дренова Ивана Благојевић, Анита Перић 30 3.97
9 ОШ "Др Јован Цвијић", Смедерево Ивана Благојевић, Анита Перић 27 3.99
10 ОШ „Николај Велимировић“ Владе Јовановића 52 Ивана Благојевић, Братислав Симић, Анита Перић 30 4
11 OS ,,Ivo Lola Ribar" Ивана Благојевић, Братислав Симић, Анита Перић 30 3.93
12 OS "Kralj Aleksandar I" Ивана Благојевић, Братислав Симић 30 3.9

Укупно учесника: 318 | Просечна оцена: 3.96