Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Каталошки број програма: 416  

Не

Oсновна школа Бранислав Нушић, Заплањска 45, nusicbg@gmail.com, 0112460763, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 0113974835, 0648053200, 0113974835

Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Верица Арула, Професор српског језика и књижевности , ОШ „Бранислав Нушић„, Београд; Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Верица Арула, Професор српског језика и књижевности , ОШ „Бранислав Нушић„, Београд; Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника да, заједно са ученицима, јасно дефинишу критеријуме за процену напредовања и израде свеобухватан план процене на основу ког ће ученици моћи да изврше самопроцену и самокорекцију тј. да одреде кораке за даље напредовање

Оспособљавање и оснаживање наставника да:  кроз израду критеријума, планира и реализује процес процењивања у сарадњи са ученицима, а у складу са Правилником о оцењивању (план процене, дефинисање садржаја, процена и самопроцена, педагошка документација);  прилагођава захтеве могућностима ученика;  примењује различите активности и методе процењивања;  формира јасну и прецизну педагошку документацију;  даје потпуну и подстицајну повратну информацију ученицима;  научи ученике како да процењују сами себе и кроз ту процену развију саморегулисано учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна тема – „Слика наше школе„Важност критеријума за учење и процену постигнућаПаузаПроцес и процедура самопроцењивањаПаузаПодучавање ученика за самопроцену на основу Оквира за процену резултата учења и Блумове таксономијеПаузаИзрада обрасца за праћење напредовања (педагошка документација) - „Видљив наредни корак„

30

дана: 1
бодова: 8

1 800 динара по учеснику У цену је урачунато: • Накнада за предаваче • Потребан материјал за реализацију обуке • Штампање и достава уверења о похађању обуке • Путни трошкови • CD – Упутства за примену у пракси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранислав Нушић", Београд, Заплањска 45 Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3
2 ОШ "Филип Кљајић - Фића", Чукарица, Београд Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.87
3 ОШ "Десанка Максимовић", Косовска Каменица, Цара Лазара бб Боринка Стојиловић, Маријана Стефановић 30 3.91
4 ОШ"Десанка Максимовић", Косовска Каменица , Цара Лазара бб Боринка Стојиловић, Маријана Стефановић 30 3.87
5 Гимназија "Рашка" , Омладинскиа бб, Рашка Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 27 3.77
6 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Боринка Стојиловић, Верица Арула 30 3.89
7 Заједница музичких и балетских школа Србије, Београд, Немањина 9 Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.93
8 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.82
9 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.83
10 ОШ"Бора Станковић", Београд, Паунова 19а Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.91
11 Медицинска школа Звездара, Вељка Дугошевића бб, Београд Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 29 3.92
12 Oсновна школа "Ђура Јакшић", Ковин, ЈНА 34 Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 27 3.97
13 Медицинска школа Звездара, Вељка Дугошевића бб, Београд Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 22 3.87
14 Основна школа "Филип Вишњић", Салвадора Аљендеа 17, Београд Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 28 4
15 Грађевинско-саобраћајна школа, Приштина, Грачаница, Грачаница бб Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.99
16 Гимназија - Косовкса Каменица, Цара Лазара бб Боринка Стојиловић, Маријана Стефановић 30 3.97

Укупно учесника: 463 | Просечна оцена: 3.85