Дуално образовање – учење кроз рад

Каталошки број програма: 905  

Не

Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана 8 Ниш, abskola@eunet.rs, 018249270, 018526957, 018249270

Саша Манић, manic.sasa@live.com, 018220424, 063411456,

Милорад Гавриловић, Дипломирани математичар, ”Правно – пословна школа Ниш”; Ана Јанковић, Мастер, Правно-пословна школа Ниш; Милош Тодоровић, доктор економских наука, Економски факултет Ниш; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно – пословна школа Ниш; Љубинка Динић, Дипломирани економиста, „Правно-пословна школа Ниш”, Ниш; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно - пословна школа Ниш;

Милорад Гавриловић, Дипломирани математичар, ”Правно – пословна школа Ниш”; Ана Јанковић, Мастер, Правно-пословна школа Ниш; Милош Тодоровић, доктор економских наука, Економски факултет Ниш; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно – пословна школа Ниш; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно - пословна школа Ниш;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за рад у школи која је у дуалном образовању уз развијање компетенција за прилагођавање наставног плана и програма у складу са потребама партнера из привреде.

Јачање компетенција наставника, усвајањем знања о основама и начином остваривања дуалног образовања. Оспособљавање наставника за успешно координисање између ученика, родитеља, послодавца и осталих субјеката у дуалном образовању. Јачање компетенције наставника за реализацију наставе методама, студија на случају и пројекат у настави. Развијање вештина наставника за праћење напредовања код ученика током практичног рада код послодавца. Развијање вештина код наставника за организацију наставе, формулисање циљева и исхода наставе у којој је заступљена корелација више предмета и повезивање обавезних програма са садржајима, проблемима и специфичностима у предузећима и институцијама са којима се реализује дуално образовање.

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данДуално образовање у Србији Педагошка паузаУслови за остваривање дуалног образовањаПаузаНаставни план и програм усклађен са специфичностима послодавца, методом студија на случајуПедагошка паузаНаставни план и програм усклађен са специфичностима послодавца, пројектном методом

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 1.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе, као и трошкове удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Трговинска школа Ниш, Мајаковског 2, Ниш Милорад Гавриловић, Саша Манић 30 3.9
2 Угоститељско-туристичка школа у Нишу, Мајаковског бр 2 Ниш Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.89
3 Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана бр.8 Ниш Милош Тодоровић, Жаклина Миливојевић Вуковић 24 3.95
4 Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана бр. 8 Ниш Милош Тодоровић, Жаклина Миливојевић Вуковић 22 3.68
5 Куршумлијско-подујевска економско техничка школа ул. Карађорђева бр 2 Куршумлија Милорад Гавриловић, Жаклина Миливојевић Вуковић, Саша Манић 30 3.59
6 Средња школа Душан Тривунац Драгош Гордане Тодоровић бб Сврљиг Милорад Гавриловић, Саша Манић 30 3.85
7 Сокобања, средња школа Бранислав Нушић, Митрополита Михаила 5 Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.9
8 Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана бр. 8 Ниш Милош Тодоровић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.87
9 Регионални центар за стручно усавршавање, Балканска 63 Крушевац Милорад Гавриловић, Саша Манић 27 3.88
10 Средња школа Никола Тесла, Бољевац Улица: Кнеза Милоша 13 Бољевац Милорад Гавриловић, Жаклина Миливојевић Вуковић, Саша Манић 26 3.85

Укупно учесника: 279 | Просечна оцена: 3.84