Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
271 К3, К5, К8

Радост покрета – програм за примену моторичких игара, облика кретања и неструктуираних материјала у стимулисању психомоторног развоја деце са сметњама у развоју

Непосредно
20.06.2024. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
1053 К2, К17, К23

ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Непосредно
20.06.2024. у 09:00 МШ Даворин Јенко Београд дана: 1
бодова: 8
844 К5

Подршка добробити кроз односе и делање

Непосредно
20.06.2024. у 09:00 Moravski konaci; Velika Plana дана: 1
бодова: 8
844 К5

Подршка добробити кроз односе и делање

Непосредно
20.06.2024. у 09:00 Moravski konaci ;Velika Plana дана: 1
бодова: 8
266 К3

Примена тренинга социјалних вештина у раду са децом са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма

Непосредно
21.06.2024. у 10:00 Специјална школа са домом ученика "Бубањ", Бубањских хероја 3, Ниш дана: 1
бодова: 8
28 К3, К23

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Непосредно
21.06.2024. у 09:00 ОШ "Драгољуб Илић", Драчић дана: 1
бодова: 8
375 К2, К6, К13, К19, К23

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Непосредно
21.06.2024. у 09:00 ОШ "Рајко Михаиловић" дана: 1
бодова: 8
582 К2, К19, К23

Корелацијом у настави до функционалних знања

Непосредно
21.06.2024. у 12:00 ОШ "СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ" САРАОРЦИ дана: 1
бодова: 8
10 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“

Непосредно
22.06.2024. у 09:00 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе дана: 3
бодова: 20
635 К2, К17, К23

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
22.06.2024. у 09:00 ОШ "Свети Сава" Немањина 1, Краљево дана: 2
бодова: 16
582 К2, К19, К23

Корелацијом у настави до функционалних знања

Непосредно
22.06.2024. у 09:00 ОШ "СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ" САРАОРЦИ дана: 1
бодова: 8
541 К2

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
22.06.2024. у 09:00 Основна школа "Јосиф Панчић" Пожешка 52 Београд Чукарица дана: 2
бодова: 16
771 К2, К5, К11, К19, К23

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Непосредно
22.06.2024. у 10:00 Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља", Прокупље дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
22.06.2024. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
471 К2

Амбијентално учење у служби едукативног туризма

Непосредно
23.06.2024. у 12:00 OШ "Света Младеновић" Сараорци дана: 1
бодова: 8
668 К2

Планирање и извођење активности образовања и учења одраслих.

Непосредно
24.06.2024. у 09:00 U ustanovi дана: 2
бодова: 13
169 К3, К14, К19, К23

Са адолесцентом кроз кризу

Непосредно
24.06.2024. у 10:00 Дом ученика средњих школа Сомбор, Стапарски пут 1а, Сомбор дана: 1
бодова: 8
22 К3, К14, К17, К23

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
24.06.2024. у 09:00 Школа за основно и средње образовање "Свети Сва", Милије Станојловића 30, Умка дана: 2
бодова: 16
721 К4, К7, К10, К23

Развој компетенција рефлексивних практичара-ки за транзиционе процесе између вртића и школе

Непосредно
25.06.2024. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић" Царице Милице 1, Футог дана: 1
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Непосредно
25.06.2024. у 09:00 Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина", Цара Душана 4, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
527 К2, К19, К23

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
26.06.2024. у 10:00 ОШ "Иван Гундулић" , Нови Сад дана: 1
бодова: 8
1014 К1, К5, К12, К14, К23

Више од музичке игре

Непосредно
26.06.2024. у 09:30 Beograd дана: 1
бодова: 8
527 К2, К19, К23

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
26.06.2024. у 10:00 ОШ "Иван Гундулић" , Нови Сад дана: 1
бодова: 8
258 К2, К5, К12, К14, К23

НТЦ и рана музичка стимулација

Непосредно
27.06.2024. у 09:30 Beograd дана: 2
бодова: 16
157 К4

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Непосредно
27.06.2024. у 10:00 ОШ "1.300 каплара" дана: 1
бодова: 8
471 К2

Амбијентално учење у служби едукативног туризма

Непосредно
27.06.2024. у 09:00 Топола дана: 1
бодова: 8
266 К3

Примена тренинга социјалних вештина у раду са децом са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма

Непосредно
27.06.2024. у 11:00 ШОСО"Косовски божур", Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
246 К2, К5, К11, К17, К23

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Непосредно
27.06.2024. у 10:00 Средња техничка школа "Миленко Брзак Уча", Рума дана: 2
бодова: 16
264 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Непосредно
28.06.2024. у 10:00 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Нови Кнежевац дана: 2
бодова: 16
576 К2, К16, К23

Компас за наставу и учење и рефлексију

Непосредно
28.06.2024. у 09:00 Гимназија ''Јан Колар'', 14. војвођанске ударне словачке бригаде, Бачки Петровац дана: 1
бодова: 8
157 К4

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Непосредно
28.06.2024. у 09:00 ОШ Симеон Аранички дана: 1
бодова: 8
713 К2, К17, К23

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
29.06.2024. у 09:00 Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, Кодина 6, Београд дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
29.06.2024. у 09:00 ПУ "11 април", Нови Београд дана: 1
бодова: 8
45 К2, К23

ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ

Непосредно
01.07.2024. у 09:00 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд дана: 1
бодова: 8