Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
542

Израда инструмената формативног оцењивања

Непосредно
26.09.2023. у 12:00 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Супанца 15 Београд дана: 1
бодова: 8
231

Водич кроз инклузивно образовање

Електронски
26.09.2023. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
731

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Непосредно
27.09.2023. у 10:00 ОШ "Мића Стојковић", Умчари дана: 1
бодова: 8
935

Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив задатак

Непосредно
28.09.2023. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
29.09.2023. у 11:00 Техничка школа „Миленко Веркић Неша“, Школска 8а, Пећинци дана: 1
бодова: 8
2

Е библиотека- једноставно и лако до успешног вођења школске библиотеке

Непосредно
29.09.2023. у 12:00 Центар за стручно усавршавање Сомбор дана: 1
бодова: 8
430

Примена Монтесори материјала за развој математичких компетенција у раду са децом од 5 до 10 година

Непосредно
29.09.2023. у 09:00 Монтесори друштво Србије, Раде Кончара 25., Суботица дана: 2
бодова: 16
561

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави.

Непосредно
29.09.2023. у 09:00 ОШ „Свети Сава” у Баточини дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
29.09.2023. у 13:00 Саобраћајно - техничка школа „12. фебруар“, Александра Медведева 22, Ниш дана: 1
бодова: 8
669

Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору

Непосредно
29.09.2023. у 09:00 ОШ "Бошко Буха" Ивање, Пријепоље дана: 1
бодова: 8
935

Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив задатак

Непосредно
29.09.2023. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
1116

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
773

Учионица отворених зидова

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 Суботица, ОШ "Соња Маринковић" дана: 1
бодова: 8
47

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
495

Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 Средња економска школа Сомбор, Апатински пут 90, Сомбор дана: 1
бодова: 8
186

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
30.09.2023. у 08:00 ОШ "Душко Радовић", Томаса Едисона 3, Сремчица дана: 1
бодова: 8
543

Израда стандардизованих писмених провера знања

Непосредно
30.09.2023. у 10:00 ОШ Херој Роса Трифуновић, Александровац дана: 1
бодова: 8
793

"Спортико Змај-јасле“ подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 Суботица дана: 1
бодова: 8
863

Прича у игри, игра у причи, драмско-приповедачке провокације у пројектном планирању

Непосредно
30.09.2023. у 10:00 ПУ Пионир, Јагодина, Вука Караџића бб дана: 2
бодова: 16
527

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
30.09.2023. у 10:00 ОШ "Чегар", Ниш дана: 1
бодова: 8
832

Наш вртић гради добре односе-подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 вртић " Света Петка", Топчидерски венац бр 1, ПУ "Савски венац", Београд дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 Економска Школа Ниш, Мајаковског 2, Ниш дана: 1
бодова: 8
186

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
30.09.2023. у 08:00 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац дана: 1
бодова: 8
935

Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив задатак

Непосредно
30.09.2023. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
822

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 Предшколска установа Чукарица, вртић Царић дана: 1
бодова: 8
62

Знањем против злоупотребе дрога

Непосредно
30.09.2023. у 10:00 ШОСО "Милан Петровић", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
100

МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 ОШ "Свети Сава" Житиште дана: 1
бодова: 8
470

Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 ОШ Краљ Милутин Грачаница дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
30.09.2023. у 09:00 ОШ „Краљица Марија“, Михаја Еминескуа 65, Овча дана: 1
бодова: 8
470

Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Непосредно
01.10.2023. у 09:00 ОШ Краљ Милутин Грачаница дана: 1
бодова: 8
601

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ΕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
01.10.2023. у 09:00 Економско-трговинска школа, Краљево, Доситејева 44 дана: 1
бодова: 8
305

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Непосредно
01.10.2023. у 09:00 ПУ"Радосно детињство" Нови Сад, Вртић "Венди", Браће Дроњак бб, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
816

ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

Непосредно
01.10.2023. у 09:00 ПУ "Марија Мунћан", Мајданпек дана: 1
бодова: 8
513

Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

Електронски
02.10.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
512

Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

Електронски
02.10.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
768

Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

Електронски
02.10.2023. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
505

Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

Електронски
02.10.2023. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
511

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
02.10.2023. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
470

Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Непосредно
02.10.2023. у 09:00 ОШ Краљ Милутин Грачаница дана: 1
бодова: 8
100

МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Непосредно
02.10.2023. у 12:00 ОШ " Јован Јовановић Змај" Змајево дана: 1
бодова: 8
2

Е библиотека- једноставно и лако до успешног вођења школске библиотеке

Непосредно
03.10.2023. у 13:00 Отворена просветна иницијатива дана: 1
бодова: 8
728

Савремена интерактивна настава

Електронски
03.10.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
190

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Непосредно
05.10.2023. у 09:00 Гимназија Алексинац дана: 2
бодова: 16
527

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
06.10.2023. у 12:00 Средња школа Лапово дана: 1
бодова: 8
645

Од планирања до рефлексије

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 12
186

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
07.10.2023. у 08:00 Ош "Михаило Петровић Алас", Господар Јованова 22, Београд дана: 1
бодова: 8
164

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Непосредно
07.10.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
287

Приступи, методе и технике у настави историје – пут ка развоју компетенција ученика

Непосредно
07.10.2023. у 10:00 "Прва нишка гимназија Стеван Сремац", Вожда Карађорђа 27, Ниш дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Пољопривредно хемијска школа Обреновац, Милоша Обреновића 90, Обреновац дана: 1
бодова: 8
273

Свеобухватни приступ у раду са децом/ученицима са аутизмом

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Удружење родитеља ,,Подржи ме" Север Косовска Митровица дана: 2
бодова: 16
822

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Вртић T&T kids, Miladina Petrovića 25/1 дана: 1
бодова: 8
305

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад дана: 3
бодова: 24
356

Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

Електронски
09.10.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
356

Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

Електронски
09.10.2023. у 14:00 недеља: 4
бодова: 32
17

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Електронски
10.10.2023. у 18:00 недеља: 2
бодова: 8
17

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Електронски
11.10.2023. у 18:00 недеља: 2
бодова: 8
292

Трговина људима (децом) – превенција и едукација

Непосредно
11.10.2023. у 09:00 Hotel Majestic, Obilićev venac 28, Beograd дана: 2
бодова: 16
17

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Електронски
12.10.2023. у 18:00 недеља: 2
бодова: 8
781

Часови разумевања и радости

Непосредно
12.10.2023. у 09:00 Вртић "Бисер", Светозара Марковића 14-16, Београд дана: 2
бодова: 16
773

Учионица отворених зидова

Непосредно
13.10.2023. у 13:00 Ивањица, ОШ "Милинко Кушић" дана: 1
бодова: 8
299

"Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци"

Непосредно
13.10.2023. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд дана: 2
бодова: 16
239

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

Непосредно
13.10.2023. у 10:00 Удружење родитеља "Подржи ме" , Немањина бб, Косовска Митровица дана: 2
бодова: 16
841

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ПУ ,,Десанка Максимовић" Иве Лоле Рибара 4 Житиште дана: 1
бодова: 8
803

Више од игре - драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 ПУ Гимназион, Чачак, Градски бедем 14 дана: 2
бодова: 16
744

ТЕХНИКЕ ПОДУЧАВАЊА И РАЗВОЈ ФУНКЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Економска школа „Нада Димић“, 22. октобра 18, Земун дана: 1
бодова: 8
42

ДЕВОЈЧИЦА У ТЕБИ МОРА ДА ПРОНАЂЕ СВОЈ ПУТ - оснаживање девојчица у правцу максималне реализације личних потенцијала и заустављања могуће дискриминације и насиља над њима

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Ruma дана: 1
бодова: 8
767

Учење са лакоћом

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Економска школа, Мајаковског бр.2 Ниш дана: 1
бодова: 8
298

Чему још филозофија?

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 Институт за филозофију и друштвену теорију, Краљице Наталије 45, IV спрат, Београд дана: 1
бодова: 8
719

Развој виших нивоа мишљења кроз проблемску наставу

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
603

Методе и технике у настави усмереној на исходе

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
1008

"ШКОЛА ГРАФИКЕ"

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
164

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
629

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
216

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ОШ "Иво Лола Рибар", ул. Живана Јовановића 1, Бегаљица, Гроцка дана: 3
бодова: 24
186

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Боривоја Стевановића 27а, Београд дана: 1
бодова: 8
186

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Боривоја Стевановића 27а, Београд дана: 1
бодова: 8
864

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ПУ Савски венац дана: 2
бодова: 16
15

Асертивна комуникација у образовној пракси

Непосредно
15.10.2023. у 10:00 Вртић "Универзум", Булевар Михаила Пупина 165а, Београд дана: 1
бодова: 8
1114

Достигнућа младих у Србији - ДМуС

Непосредно
15.10.2023. у 10:00 Београд, Хотел Путник Ин дана: 3
бодова: 24
540

Изокренута учионица у хибридној настави

Електронски
16.10.2023. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
1061

Уметник на сцени – гест, комуникација, медији (обука је обавезни део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Непосредно
20.10.2023. у 09:00 Muzička škola Subotica дана: 1
бодова: 8
186

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
21.10.2023. у 08:00 ОШ "Влада Обрадовић Камени", Добановачка 2, Београд дана: 1
бодова: 8
562

Како да наставник постане добар говорник

Непосредно
21.10.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика као фактор успешног учења

Непосредно
25.10.2023. у 11:00 ОШ "Илија Бирчанин" Ваљево, Ставе дана: 1
бодова: 8