Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
139

Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Непосредно
04.10.2022. у 11:30 Банатски Карловац, ОШ "Душан Јерковић" дана: 1
бодова: 8
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
07.10.2022. у 12:00 ОШ ''Јастребачки партизани'', ЦАРА ЛАЗАРА ББ,18252 МЕРОШИНА дана: 3
бодова: 24
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
07.10.2022. у 12:00 ОШ ''Љубиша Урошевић'', Цара Душана 146, 35220 Рибаре, дана: 3
бодова: 24
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
07.10.2022. у 12:00 ОШ ''Моша Пијаде'', Југословенска 13, 25275 Бачки Брег дана: 3
бодова: 24
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
07.10.2022. у 12:00 Техничка школа, Миће Матовића бр. 2, 32.250 Ивањица дана: 3
бодова: 24
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
07.10.2022. у 12:00 Средња школа “Краљица Јелена”, Омладински центар бб, 36 350 Рашка дана: 3
бодова: 24
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
07.10.2022. у 12:00 Пољопривредно-шумарска школа “Јосиф Панчић,Сурдуличких мученика бб, 17 530 Сурдулица, дана: 3
бодова: 24
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
07.10.2022. у 12:00 ОШ "Богосав Јанковић", Кремна, Ужице дана: 3
бодова: 24
72

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
07.10.2022. у 09:00 ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Вука Караџића 4 Стара Пазова дана: 1
бодова: 8
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
07.10.2022. у 12:00 ОШ ''Јован Грчић Миленко'', Милоша Црњанског бб, 21300 Беочин дана: 3
бодова: 24
254

Механизми подршке образовању даровитих ученика

Непосредно
07.10.2022. у 13:00 Гимназија "Светозар Марковић" Суботица дана: 1
бодова: 8
755

УНАПРЕЂИВАЊE НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
07.10.2022. у 09:00 Средња школа Лапово, Светозара Марковића 43 дана: 1
бодова: 8
157

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
149

Рад са презаштићеном децом/ученицима

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 ОШ "Јован Дучић" Роћевићи 146, 36205 Роћевићи дана: 1
бодова: 8
153

Радионицом против насиља

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 Основна школа "Вељко Дугошевић" Ранилуг дана: 1
бодова: 8
216

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 ОШ "Соња Маринковић", Аласка 17, Београд дана: 3
бодова: 24
819

ЗА КОРАК ИСПРЕД У ПРЕДШКОЛСТВУ – УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ (КОМУНИКАЦИЈСКИХ, ЛИЧНИХ И ДИГИТАЛНИХ) ВЕШТИНА

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 Центар за целоживотно учење – Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац дана: 1
бодова: 8
314

Планинарство - Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
538

Изазови у мотивисању ученика за учење

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
500

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
677

Пословна комуникација у образовним установама

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 ОШ "Лела Поповић" , Миљковац дана: 1
бодова: 8
527

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 Гимназија , Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
217

Шумови у комуникацији са родитељима - препознавање и превазилажење

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
822

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 Предшколска установа "Радосно детињство", вртић "Маслачак", Народног фронта 42, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 Основна школа „Вожд Карађорђе“, Бољевачка 2, Јаково дана: 1
бодова: 8
152

Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 Сремска Митровица, ОШ "Бошко Палковљевић Пинки" дана: 1
бодова: 8
898

Интердисциплинарни приступ настави хемије, биологије и физике.

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 Трстеник, Средња школа "Ушће", Светог Саве 59 дана: 1
бодова: 8
434

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 Митровачка гимназија, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
435

Унапређивање наставе математике у средњим школама

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 Митровачка гимназија, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
1037

Музичка и ликовна уметност у контексту одрживог развоја

Непосредно
08.10.2022. у 11:00 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
755

УНАПРЕЂИВАЊE НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 ОШ "Илија Гарашанин" Јосифа Панчића 7, Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
186

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
08.10.2022. у 08:00 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
863

Прича у игри, игра у причи, драмско-приповедачке провокације у пројектном планирању

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 ПУ Добра вила, Петефи Шандора 153, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
254

Механизми подршке образовању даровитих ученика

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 Гимназија "Светозар Марковић" Суботица дана: 1
бодова: 8
251

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 СШ "Сезаи Сурои", Миђени бб, Бујановац дана: 1
бодова: 8
717

Развијање и вредновање функционалног знања

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 ОШ "Мирослав Антић" Ниш дана: 2
бодова: 16
749

У школи је лако када вредновати знаш како

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милетићева 6, Бела Црква дана: 1
бодова: 8
786

“Три Т“ метода за подстицање интересовања ученика за природне и друштвене науке и развој функционалног знања

Непосредно
08.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
509

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
08.10.2022. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милетићева 6, Бела Црква дана: 1
бодова: 8
314

Планинарство - Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика

Непосредно
09.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
749

У школи је лако када вредновати знаш како

Непосредно
09.10.2022. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милетићева 6, Бела Црква дана: 1
бодова: 8
509

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
09.10.2022. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милетићева 6, Бела Црква дана: 1
бодова: 8
705

Пројектно учење у основној и средњој школи

Електронски
10.10.2022. у 08:00 недеља: 4
бодова: 32
705

Пројектно учење у основној и средњој школи

Електронски
10.10.2022. у 08:00 недеља: 4
бодова: 32
162

Развојем емпатије до школске демократије

Непосредно
10.10.2022. у 12:00 Селевац, ОШ "Ђорђе Јовановић" дана: 1
бодова: 8
98

Механизми управљања стресом у процесу учења

Непосредно
12.10.2022. у 09:00 Основна музичка школа "Владимир Ђорђевић", Београд дана: 1
бодова: 8
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
14.10.2022. у 12:00 Средња школа “Бранислав Нушић”, Митрополита Mихајла 5, 18 230 Сокобања дана: 3
бодова: 24
1114

Достигнућа младих у Србији - ДМуС

Непосредно
14.10.2022. у 10:00 Хотел Соларис, Церска 10, Врњачка Бања дана: 3
бодова: 24
465

Активно учење настава 1/ основни ниво

Непосредно
14.10.2022. у 12:00 Машинско-електротехничка школа, Зелени Булевар 24, Бор , дана: 3
бодова: 24
636

Обогаћен једносменски рад и ђачка задруга – будућност наше школе

Непосредно
14.10.2022. у 10:00 Пољопривредна школа са домом ученика, Футог дана: 1
бодова: 8
353

Диференцирана настава у различитим деловима наставног процеса уз употребу веб-алата

Електронски
14.10.2022. у 16:00 недеља: 2
бодова: 16
615

Мотивација ученика као фактор успешног учења

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 ОШ ''Миливој Петковић Фећко'' Лале Јанића 3,Платичево дана: 1
бодова: 8
152

Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 Јабучје, ОШ "Димитрије Туцовић" дана: 1
бодова: 8
879

Употреба веб алата у предшколским установама

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 ПУ "Чаролија", Ћићевац дана: 1
бодова: 8
239

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 16
31

Водич за васпитне изазове у школи

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
139

Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 Блаце, ОШ "Стојан Новаковић" дана: 1
бодова: 8
1028

Ликовна лабораторија

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот дана: 1
бодова: 8
1063

Холистички приступ музиком у васпитању и образовању

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот дана: 1
бодова: 8
355

Електронско управљање школском документацијом - програм обуке за израду, коришћење, заједничку сарадњу и управљање школском документацијом

Непосредно
15.10.2022. у 08:00 ОШ "Бранко Радичевић", 10.октобра бр.10, Велика Моштаница дана: 1
бодова: 8
694

Примена модела вишеструких интелигенција у настави

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
1104

„Дете у кризи- изазов савременог образовања“

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић" , Чокот дана: 2
бодова: 16
212

Школа као интеркултурална заједница

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
883

ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП РАНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“ – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 Центар за целоживотно учење – Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац дана: 1
бодова: 8
598

Међупредметно повезивање и развој функционалних знања, вештина и ставова ученика

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 Рготина, ОШ "Јеремија Илић Јегор" дана: 1
бодова: 8
305

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 ПУ"Радосно детињство" Нови Сад, Вртић "Веверица", Висарионова 4а, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
663

Педагошка документација није административни посао

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 Основна школа "Краљ Милутин" Грачаница дана: 1
бодова: 8
527

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 ОШ "Велимир Маркићевић" дана: 1
бодова: 8
100

МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 ОШ " Милош Црњански" Жабаљ дана: 1
бодова: 8
527

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 ОШ "Велимир Маркићевић" дана: 1
бодова: 8
157

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
786

“Три Т“ метода за подстицање интересовања ученика за природне и друштвене науке и развој функционалног знања

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште дана: 1
бодова: 8
909

Национална географија у првом циклусу основног образовања и васпитања

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште дана: 1
бодова: 8
38

Да друг другу буде друг - одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште дана: 1
бодова: 8
742

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
14

Алтернатива насиљу

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
22

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
311

Мала школа великог здравља- вежбе и игре духа и тела

Непосредно
15.10.2022. у 10:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
865

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 ПУ ``Мала академија``, Београд, улица Николаја Краснова бр.9 дана: 2
бодова: 15
224

„Ухвати дан!“ (Carpe diem)

Непосредно
15.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
334

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
16.10.2022. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
139

Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Непосредно
18.10.2022. у 12:00 Тител, Средња техничка школа "Милева Марић" дана: 1
бодова: 8
477

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 Основна школа "Раде Драинац" Борча, Београд дана: 1
бодова: 8
1020

Драмске игре у васпитању и образовању деце

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот дана: 1
бодова: 8
3

Компетенције школског библиотекара

Непосредно
22.10.2022. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
986

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Непосредно
22.10.2022. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
652

Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе

Непосредно
22.10.2022. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
674

Подстицање развоја вештина и компетенција неопходних за улазак у дигитални свет рада у 21.веку

Непосредно
22.10.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
1104

„Дете у кризи- изазов савременог образовања“

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић" , Чокот дана: 2
бодова: 16
467

Активности обогаћеног једносменског рада у функцији свестраног развоја ученика

Непосредно
22.10.2022. у 08:00 ОШ "Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд дана: 1
бодова: 8
262

ПОДРШКА ДОБРОБИТИ „ДРУГАЧИЈОЈ“ ДЕЦИ

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 Центар за целоживотно учење - Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад дана: 1
бодова: 8
823

ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА - обука практичара за рад са родитељима

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад дана: 1
бодова: 8
874

Свака боја сваком лепо стоји: од родних стереотипа до родне једнакости у вртићу

Непосредно
22.10.2022. у 10:00 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад дана: 1
бодова: 8
251

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
774

Формативно оцењивање

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Ужице дана: 1
бодова: 8
1064

Холистички приступ у образовању деце прешколског и млађег школског узраста у реализацији ликовних активности и наставе ликовне културе

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 ПУ "Дечија радост", Жарка Зрењанина 25, Панчево дана: 2
бодова: 15
677

Пословна комуникација у образовним установама

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 Регионални центар за стручно усавршавање Сомбор дана: 1
бодова: 8
743

Тестови и оцењивање

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 ОШ "Здравко Гложански" Бечеј дана: 2
бодова: 16
527

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 Гимназија Инђија дана: 1
бодова: 8
535

Игра и истраживање као начини учења

Непосредно
22.10.2022. у 10:00 ОШ "Петефи бригада", 16. дивизије 34, Кула дана: 1
бодова: 8
591

Мале тајне наставника за подстицање успешности ученика

Непосредно
22.10.2022. у 10:00 ОШ "Петефи бригада", 16. дивизије 34, Кула дана: 1
бодова: 8
786

“Три Т“ метода за подстицање интересовања ученика за природне и друштвене науке и развој функционалног знања

Непосредно
22.10.2022. у 10:00 ОШ "Петефи бригада", 16. дивизије 34, Кула дана: 1
бодова: 8
478

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Непосредно
22.10.2022. у 10:00 ОШ "Петефи бригада", 16. дивизије 34, Кула дана: 1
бодова: 8
28

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Непосредно
22.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
1033

Музика и ритам у функцији развоја и учења

Непосредно
23.10.2022. у 09:00 Основна школа Дринка Павловић. Косовска 19, Стари Град, Београд 11000 дана: 1
бодова: 8
251

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Непосредно
23.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
477

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
29.10.2022. у 09:00 Основна школа "Раде Драинац" Борча, Београд дана: 1
бодова: 8
1061

Уметник на сцени – гест, комуникација, медији (обука је обавезни део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Непосредно
29.10.2022. у 14:00 Muzička škola Isidor Bajić дана: 1
бодова: 8
315

Правилном исхраном до знања и здравља

Непосредно
29.10.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
752

Уз ваннаставне активности до знања

Непосредно
29.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
336

Примена иновативних наставних модела у настави Православног катихизиса

Непосредно
29.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
830

Модели креативне приче за децу предшколског узраста

Непосредно
29.10.2022. у 09:00 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Petra Drapšina br. 8, 21000 Novi Sad дана: 1
бодова: 8
93

Корак по корак ка квалитетном инклузивном образовању

Непосредно
29.10.2022. у 09:00 Београд, ОШ "Веселин Маслеша", Кумодрашка 72 дана: 1
бодова: 8
187

Укључи се! Активизам ученика и вршњачка едукација

Непосредно
29.10.2022. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
344

Office 365 у реализацији наставе

Непосредно
29.10.2022. у 10:00 ОШ "Марко Орешковић" Нови Београд дана: 2
бодова: 16
615

Мотивација ученика као фактор успешног учења

Непосредно
29.10.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
56

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Непосредно
30.10.2022. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
353

Диференцирана настава у различитим деловима наставног процеса уз употребу веб-алата

Електронски
01.11.2022. у 16:00 недеља: 2
бодова: 16
513

Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

Електронски
01.11.2022. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
512

Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

Електронски
01.11.2022. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
768

Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

Електронски
01.11.2022. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
505

Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

Електронски
01.11.2022. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24