Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
561

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави.

Непосредно
27.03.2023. у 09:00 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд дана: 1
бодова: 8
406

еМатематика

Електронски
27.03.2023. у 17:00 недеља: 5
бодова: 40
853

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
27.03.2023. у 09:00 Пу "Наша радост", Бујановац дана: 1
бодова: 8
4

Не постављај питање да ли волим читање

Електронски
27.03.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 29
771

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Непосредно
27.03.2023. у 10:00 ПУ "Невен", Прокупље дана: 1
бодова: 8
330

„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Непосредно
27.03.2023. у 10:00 Средња Техничка школа, Ада дана: 1
бодова: 8
156

Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Непосредно
28.03.2023. у 09:30 Основна школа ,,Јован Поповић”, Балканска 56, Крушевац дана: 1
бодова: 8
1065

“Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Непосредно
28.03.2023. у 10:00 МШ Коста Манојловић, Милоша Великог 8, Смедерево, у установи дана: 1
бодова: 8
765

Учење кроз интегративну наставу

Непосредно
28.03.2023. у 12:00 Гимназија, Ивањица, ул: 13. септембра бр. 58 дана: 1
бодова: 8
197

Унапређење компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у вртићима и школама за социјалну инклузију деце са проблемима у понашању

Непосредно
30.03.2023. у 09:00 "Удружење родитеља Подржи ме", Немањина бб, Косовска Митровица дана: 2
бодова: 16
765

Учење кроз интегративну наставу

Непосредно
31.03.2023. у 12:00 OШ "Проф. др Недељко Кошанин" Девићи, Ивањица дана: 1
бодова: 8
1093

Ходај право-мисли здраво

Непосредно
31.03.2023. у 12:00 ОШ "Чегар" дана: 1
бодова: 8
932

Лектира не боли- развој читалачке мотивације у дигиталном добу

Непосредно
31.03.2023. у 10:00 ЦСУ Сомбор дана: 1
бодова: 8
785

Читалачки почеци и Алго модел обуке

Непосредно
31.03.2023. у 11:00 Алго центар Алексиначких рудара 51 дана: 1
бодова: 8
16

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Непосредно
31.03.2023. у 12:00 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
647

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
31.03.2023. у 10:00 Школа за основно образовање одраслих Обреновац, Милоша Обреновића 143 Обреновац дана: 1
бодова: 8
634

Ништа се не подразумева

Непосредно
31.03.2023. у 09:00 Ђурђин, ОШ "Владимир Назор" дана: 1
бодова: 8
230

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
363

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
260

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 ОШ ,,Миле Дубљевић”, Светог Саве 3, Лајковац дана: 1
бодова: 8
805

Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
841

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Вртић ,,Ратарска капија" Краљево Ђорђа Радића 1 дана: 1
бодова: 8
56

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 ОШ Свети Сава - Бајина Башта - Светосавска 76 дана: 1
бодова: 8
123

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац , Лесковачког одреда бр.6 дана: 1
бодова: 8
955

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА КАО ОБЛИК ПОДСТИЦАЈА КРЕАТИВНОСТИ У НАСТАВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Институт Сервантес, свечана сала дана: 1
бодова: 8
1010

"ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА"

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
894

Експерименти у настави биологије и екологије и развој критичког мишљења код ученика

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Вожд Карађорђе" Алексинац дана: 1
бодова: 8
750

Увезивање и функционалност наставничке документације

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Дољевац, Вука Караџића бр.6 дана: 1
бодова: 8
263

Почетна математичка писменост код деце и ученика са сметњама у развоју

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Основна школа "Свети Сава", Шабац дана: 2
бодова: 16
265

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војводе Путника 60, Пландиште дана: 2
бодова: 16
774

Формативно оцењивање

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6 Лесковац дана: 1
бодова: 8
223

„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 ДВ "Пионир", Вука Караџића 4, Јагодина дана: 1
бодова: 8
251

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Центар за образовање, Града Сирена 15/2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
527

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 ОШ "Драган Лукић" дана: 1
бодова: 8
414

Калкулатори у настави математике- у сусрет великој матури

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Земунска гимназија, Градски парк 1 дана: 1
бодова: 8
732

Самовредновање наставничких компетенција у функцији подршке носиоцима система за осигурање квалитета установе

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Крагујевац, Школа са домом за ученике оштећеног слуха дана: 1
бодова: 8
226

"Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду“

Непосредно
01.04.2023. у 09:30 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика дана: 2
бодова: 13
159

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
19

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балкaнска 63/V дана: 1
бодова: 8
129

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 ОШ"Коле Рашић" Васе Чарапића 8 б Ниш дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 'Свети Сава'', Космајска 47, Младеновац дана: 1
бодова: 8
747

Трансформационо учење у средњим стручним школама

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска 5а, Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
663

Педагошка документација није административни посао

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Основна школа "Милан Илић Чича" дана: 1
бодова: 8
796

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ПУ Чаробни свет плус, Миријевски булевар 96, Београд дана: 2
бодова: 16
411

Како деци приближити садржаје математике - мале тајне

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
535

Игра и истраживање као начини учења

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
591

Мале тајне наставника за подстицање успешности ученика

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
738

Срећно учење – Целовити приступ учењу

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
749

У школи је лако када вредновати знаш како

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
909

Национална географија у првом циклусу основног образовања и васпитања

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
591

Мале тајне наставника за подстицање успешности ученика

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Академик Миленко Шушић", Пионирска 5, Гуча дана: 1
бодова: 8
1029

Ликовно стваралаштво у школи

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ „Ната Јеличић“, Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
1044

Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ „Ната Јеличић“, Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
246

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Коста Ђукић", Младеновац дана: 2
бодова: 16
607

МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ У НАСТАВИ

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Стеван Немања", Стењевац дана: 1
бодова: 8
126

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Основна школа "Милан Ракић", Вовјођанска 62, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
496

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика "Координата" Београд

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Основна школа "Хајдук Вељко", Штубик, Трг слободе 8 дана: 2
бодова: 16
765

Учење кроз интегративну наставу

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Гимназија "Јездимир Ловић" ул: Саве Ковачевић бр 15 Сјеница дана: 1
бодова: 8
1090

Управљање разредом: изазови и решења

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Младост": Гандијева 99 Нови Београд дана: 1
бодова: 8
152

Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Мајур, ОШ "Радисав Никчевић" дана: 1
бодова: 8
571

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 ОШ "Надежда Петровић" село Сићево, Нишка Бања дана: 1
бодова: 8
1125

Дете у животно - практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ПУ " Бака" ул.Капларова бр. 6 Књажевац дана: 1
бодова: 8
713

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Београд дана: 1
бодова: 8
447

Реализација методе студије случаја кроз проблемску наставу

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Удружење просветних радника Аранђеловца, Књаза Милоша 88 дана: 1
бодова: 8
557

Интерпретација природе

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "Ната Јелић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац дана: 1
бодова: 8
976

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Пољопривредно - шумарска школа "Јосиф Панчић" Сурдулица дана: 1
бодова: 8
548

Интегративна настава у области математике и ликовне културе

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30 Сомбор дана: 1
бодова: 8
829

Кооперативно учење у раду на пројектима

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 Golubac дана: 1
бодова: 8
427

Одабране теме из алгебре различити методички приступи

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 ОШ Дринка Павловић - Куршумлија дана: 1
бодова: 8
242

Дислексије и дисграфије - превенција, рано откривање и модели рада

Непосредно
01.04.2023. у 09:00 NVO "Santa Marija", Kralja Petra I, br. 55, Zvečan дана: 1
бодова: 8
515

Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ „Ната Јеличић“ Јеле Спиридоновић Савић 5 Шабац дана: 1
бодова: 8
527

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
01.04.2023. у 10:00 ОШ "22. август", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
841

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
02.04.2023. у 08:30 Вртић ,,Дечја радост" Нови Пазар Кеј Српских жртава бб дана: 1
бодова: 8
750

Увезивање и функционалност наставничке документације

Непосредно
02.04.2023. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Дољевац, Вука Караџића 6 дана: 1
бодова: 8
1090

Управљање разредом: изазови и решења

Непосредно
02.04.2023. у 10:00 ОШ "Младост": Гандијева 99 Нови Београд дана: 1
бодова: 8
816

ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

Непосредно
02.04.2023. у 09:00 ППУ "Паметница Дипломат" дана: 1
бодова: 8
512

Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

Електронски
03.04.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
768

Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

Електронски
03.04.2023. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
505

Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

Електронски
03.04.2023. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
513

Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

Електронски
03.04.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
637

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
03.04.2023. у 12:00 Основна школа ,,Ђура Јакшић”, Српских просветитеља 7, Јелашница дана: 1
бодова: 8
156

Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Непосредно
04.04.2023. у 09:30 Основна школа ”Јован Јовановић Змај”, Ратарска 5, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
841

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
04.04.2023. у 10:00 ПУ ,,Полетарац" Сечањ Вожда Карађорђа 77 дана: 1
бодова: 8
771

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Непосредно
04.04.2023. у 10:00 ОШ "Сутјеска", Супње дана: 1
бодова: 8
731

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Непосредно
04.04.2023. у 10:00 ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд дана: 1
бодова: 8
156

Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Непосредно
05.04.2023. у 09:30 Основна школа ,,Вук Караџић”, Београдска 2, Ниш дана: 1
бодова: 8
841

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
05.04.2023. у 10:00 ПУ ,,Радост" Јована Поповића 9 Србобран дана: 1
бодова: 8
320

Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

Електронски
05.04.2023. у 08:00 недеља: 3
бодова: 24
731

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Непосредно
05.04.2023. у 12:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Београд дана: 1
бодова: 8
363

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
06.04.2023. у 09:00 Средња стручна школа "Борислав Михајловић Михиз" Ириг дана: 1
бодова: 8
265

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Непосредно
07.04.2023. у 09:00 Основна школа "Јован Стерија Поповић" дана: 2
бодова: 16
479

Веб алати за унапређење образовних постигнућа ученика

Електронски
07.04.2023. у 17:00 недеља: 4
бодова: 16
601

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ΕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
07.04.2023. у 09:00 ОШ ''Миша Живановић'', Средњево дана: 1
бодова: 8
69

Како до позитивне школске климе

Непосредно
07.04.2023. у 10:00 Нови Сад, ОШ "Доситеј Обрадовић" дана: 1
бодова: 8
841

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
08.04.2023. у 08:30 ПУ ,,Мајски цвет" Велико Градиште Бошка Вребалова 1 дана: 1
бодова: 8
827

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
08.04.2023. у 09:00 Predškolska ustanova "Pionir" Jagodina, Vuka Karadzića 4. дана: 1
бодова: 8
1027

Карикатура у учионици - карикатура као ликовни израз, средство комуникације и алат за интердисциплинарну наставу

Непосредно
08.04.2023. у 10:00 ОШ "Иван Горан Ковачић" дана: 1
бодова: 8
870

Развијање реалног програма у години пред полазак у школу

Непосредно
08.04.2023. у 09:00 ПУ "Радост" Врњачка бања, ул: Хероја Чајке 20 дана: 1
бодова: 8
870

Развијање реалног програма у години пред полазак у школу

Непосредно
08.04.2023. у 09:00 ПУ "Радост" Врњачка бања, ул: Хероја Чајке 20 дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
08.04.2023. у 09:00 Основна школа ,,Кнез Сима Маркович, Светосавска 77, Барајево дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
08.04.2023. у 09:00 Основна школа ,,Кнез Сима Маркович, Светосавска 77, Барајево дана: 1
бодова: 8
852

Праћење и документовање као подршка учешћу деце у програму

Непосредно
08.04.2023. у 09:00 ПУ „Милица Ножица „ Ваљево дана: 1
бодова: 8
865

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Непосредно
08.04.2023. у 09:00 П.У.``Изврнута торта``, Милутина Миланковића 110, Нови Београд дана: 2
бодова: 15
733

Самоевалуацијом до квалитетне школе

Непосредно
08.04.2023. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
822

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
08.04.2023. у 09:00 Вртић "Бамби", Насеље Ослободиоци Ваљева Бб дана: 1
бодова: 8
731

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Непосредно
08.04.2023. у 10:00 ОШ "Јајинци", Београд дана: 1
бодова: 8
841

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
09.04.2023. у 08:30 ПУ ,,Мајски цвет" Велико Градиште Бошка Вребалова 1 дана: 1
бодова: 8
159

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Непосредно
11.04.2023. у 09:00 ОШ ''Бранко Радичевић'' Поповац дана: 1
бодова: 8
757

Унапређивање компетенција за професионални приступ пракси у домовима ученика

Непосредно
21.04.2023. у 10:00 Дом ученика средњих школа, Планинска 1, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
167

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
744

ТЕХНИКЕ ПОДУЧАВАЊА И РАЗВОЈ ФУНКЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
804

Вртић као сигурна база: Модел подршке транзицији детета из породице у вртић - ”Kако се постаје Вртићанин?”

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 ПУ"Радост" Нови Бановци дана: 1
бодова: 8
1008

"ШКОЛА ГРАФИКЕ"

Непосредно
22.04.2023. у 10:00 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
454

Kреирањe средине за учење и ИКТ у настави

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 ОШ" Михајло Пупин" Ветерник, Краља Александра 38, Ветерник дана: 1
бодова: 8
562

Како да наставник постане добар говорник

Непосредно
22.04.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1а, Шабац дана: 1
бодова: 8
527

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 ОШ "Драган Лукић" дана: 1
бодова: 8
15

Асертивна комуникација у образовној пракси

Непосредно
22.04.2023. у 10:00 Ваљево ОШ "Нада Пурић" дана: 1
бодова: 8
437

„Сингапурска математика – од проблема до решења“

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 ОШ "Васа Чарапић", Авалска 48а, Бели Поток дана: 1
бодова: 8
350

Дигитални свет на длану

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
765

Учење кроз интегративну наставу

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 Спортска гимназија Београд, Херцега Стјепана 7 дана: 1
бодова: 8
47

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
752

Уз ваннаставне активности до знања

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
723

Развој финансијске писмености и предузетништва у основној и средњој школи

Непосредно
22.04.2023. у 10:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5/3, Београд дана: 1
бодова: 8
774

Формативно оцењивање

Непосредно
22.04.2023. у 10:00 Гимназија, Велика Плана, Војводе Мишића 3 Велика Плана дана: 1
бодова: 8
870

Развијање реалног програма у години пред полазак у школу

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 ПУ "Весело детињство", ул: Милуна Ивановића бб, РАШКА дана: 1
бодова: 8
637

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
22.04.2023. у 10:00 Основна школа ,,Јован Јовановић Змај”, Јужноморавска 9, Врање дана: 1
бодова: 8
264

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Маршала Тита 14, Конак дана: 2
бодова: 16
31

Водич за васпитне изазове у школи

Непосредно
22.04.2023. у 11:00 ОШ „Јездимир Трипковић – Латвица, Дивљака, Ариље дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
22.04.2023. у 10:00 Основна школа ,,Владимир Роловић", Омладинско шеталиште 10, Београд дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика као фактор успешног учења

Непосредно
22.04.2023. у 09:00 Пољопривредна школа са домом ученика ''Љубо Мићић'' дана: 1
бодова: 8
500

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Непосредно
22.04.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
147

ПУТЕМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ГРАДИМО ВРЕДНОСНЕ СТАВОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЖИВОТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Непосредно
22.04.2023. у 10:00 Нова Варош, ОШ "Живко Љујућ" дана: 1
бодова: 8