Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
Каталошки број Програм Трајање
Каталошки број Програм Трајање