Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
139

Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Непосредно
09.12.2022. у 13:00 Алексиначки Рудник, ОШ "Јован Јовановић Змај" дана: 1
бодова: 8
848

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

Електронски
09.12.2022. у 17:00 недеља: 3
бодова: 8
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
09.12.2022. у 12:00 ОШ "Љубиша Урошевић!, Рибаре дана: 2
бодова: 16
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
09.12.2022. у 12:00 ОШ "Моша Пијаде", Бачки Брег, Сомбор дана: 2
бодова: 16
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
09.12.2022. у 12:00 ОШ "Јован Грчић Миленко", Беочин дана: 2
бодова: 16
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
09.12.2022. у 12:00 ОШ "Богосав Јанковић", Кремна дана: 2
бодова: 16
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
09.12.2022. у 12:00 Техничка школа, Ивањица дана: 2
бодова: 16
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
09.12.2022. у 12:00 СШ "Краљица Јелена, Рашка дана: 2
бодова: 16
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
09.12.2022. у 12:00 Шумарско пољопривредна школа "Јосиф Панчић", Сурдулица дана: 2
бодова: 16
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
09.12.2022. у 12:00 Средња школа "Бранислав Нушић", Сокобања дана: 2
бодова: 16
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
09.12.2022. у 17:00 недеља: 3
бодова: 12
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
09.12.2022. у 09:00 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
373

Мултимедијални садржаји у функцији образовања_5

Непосредно
09.12.2022. у 10:00 ОШ "9 Мај", Раљан дана: 3
бодова: 24
677

Пословна комуникација у образовним установама

Непосредно
09.12.2022. у 12:00 ОШ "Михаило Младеновић Сеља", Дудовица дана: 1
бодова: 8
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
09.12.2022. у 18:00 недеља: 3
бодова: 12
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
09.12.2022. у 18:00 недеља: 3
бодова: 12
733

Самоевалуацијом до квалитетне школе

Непосредно
09.12.2022. у 10:00 Техничка школа, 4. децембра бр. 3 Пријепоље дана: 1
бодова: 8
64

Изградња тима и вештина комуникације

Непосредно
09.12.2022. у 09:00 Основна школа Светозар Милетић, Земун дана: 2
бодова: 16
848

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

Електронски
09.12.2022. у 13:00 недеља: 3
бодова: 8
339

Учимо заједно - веронаука у школи и животу

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
375

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш дана: 1
бодова: 8
216

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин, Београд дана: 3
бодова: 24
186

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
10.12.2022. у 08:00 ОШ "Горња Варош", Добановачка 72, Земун дана: 1
бодова: 8
959

Нове компетенције за Заједнички европски оквир као извор мотивације и напретка ученика

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
84

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Будисава, ОШ "Иво Андрић" дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Грађевинска техничка школа "БРАНКО ЖЕЖЕЉ", Хајдук Станкова број 2, Београд дана: 1
бодова: 8
1075

Организација, евалуација и вредновање активног часа физичког и здравственог васпитања

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
326

Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић", Футог, Царице Милице 1 дана: 1
бодова: 8
225

Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета -педагошко усвајање детета

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Електротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла" Зрењанин дана: 1
бодова: 8
516

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд дана: 1
бодова: 8
157

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18 дана: 1
бодова: 8
718

Развијање предузетничких компетенција ученика

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Павле Поповић" Вранић дана: 1
бодова: 8
841

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Центар за професионални развој Ужице Немањина 52 дана: 1
бодова: 8
266

Примена тренинга социјалних вештина у раду са децом са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 ОШ "Миле Дубљевић", Светог Саве 3, Лајковац дана: 1
бодова: 8
363

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Драгомир Трајковић" Жбевац дана: 1
бодова: 8
884

„Значај дечије игре и материјала за игру“

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ПУ"Бошко Буха", Инђија, Душана Јерковића 17а дана: 1
бодова: 8
745

Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Нестор Жучни" Лалић дана: 1
бодова: 8
315

Правилном исхраном до знања и здравља

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
750

Увезивање и функционалност наставничке документације

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
986

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
538

Изазови у мотивисању ученика за учење

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 МШ ''Стеван Мокрањац'' Топлице Милана 2, Краљево дана: 1
бодова: 8
538

Изазови у мотивисању ученика за учење

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 МШ ''Стеван Мокрањац'' Топлице Милана 2, Краљево дана: 1
бодова: 8
580

Комуникација и групна динамика у образовању и учењу одраслих

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu дана: 2
бодова: 13
580

Комуникација и групна динамика у образовању и учењу одраслих

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu дана: 2
бодова: 13
606

Методички приступи развоју еколошке свести ученика

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Географски факултет, Ватрослава Јагића 5, Београд дана: 1
бодова: 8
364

Интерактивни образовни симулациони софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Краљ Петар Први" дана: 1
бодова: 8
767

Учење са лакоћом

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Ниш,Париске комуне бб дана: 1
бодова: 8
216

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин, Београд, 2. група дана: 3
бодова: 24
827

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Predskolska ustanova "Neven" Priboj, Pionirska 2, Priboj дана: 1
бодова: 8
159

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
872

РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПУ

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ПУ "Полетарац" Стара Пазова, вртић у Новој Пазови, Пролетерска б.б. дана: 1
бодова: 8
22

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Гимназија Пирот, Српских владара 128, Пирот дана: 2
бодова: 16
33

Водич за час одељењског старешине

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
158

Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
125

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
124

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
121

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
20

Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
41

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
171

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
209

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
119

Онлајн час одељењског старешине

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
231

Водич кроз инклузивно образовање

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
257

Наставни материјал за ученике са сметњама у развоју

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
331

Грађанским васпитањем против опасности на интернету

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
340

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
379

Основе веб дизајна - креативни начин за развој ученика

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
359

Израда анимација и квиза у Скречу

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
358

Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
417

Креирање математичких задатака по узору на PISA и TIMMS тестирање

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
503

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
491

Групни рад са применом веб алата

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
488

Вредновање рада ученика - пут за развој и напредак

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
524

Е-портфолио ученика и деце

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
523

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
655

Основе управљања образовно-васпитним установама

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
927

Књижевне радионице

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
940

Савремени приступи наставном проучавању прозе

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
640

Обрнута учионица

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
646

Од проблема до решења - педагошка истраживања као изазов савремене образовне методологије рада у установама образовања и васпитања

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
481

Веб-алатима до формативне оцене

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
506

Дигитални угледни час

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
1122

Веб-алатима до интерактивне наставе

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
748

У свету финансија - методичке основе за увођење финансијског образовања и васпитања у програме наставе и учења

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
592

Мапе ума у образовно-васпитном процесу

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
639

Образовни свет кроз иновативне игре

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
651

Организација и евалуација рада образовно-васпитних установа

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
502

Дигиталне приче и бајке

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
474

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
456

Oцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
760

Управљање тимовима

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
701

Пројектна настава као метод подучавања у савременим условима образовања и васпитања

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
485

Водич за израду тестова знања

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
489

Геогебра - геометрија и алгебра у 2D и 3D

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
490

Геогебра - креирање сопственог уџбеника и учионице

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
482

Видео лекције - савремено наставно средство

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
585

Креирање интерактивних видео лекција

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
675

Подучавање којим се подстиче развој критичког и креативног мишљења

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
654

Основе рада на интернету и обрада текста

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
698

Припрема за час заснована на исходима

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
725

Рачунарске калкулације и слајд презентације

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
519

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
526

Електронска педагошка документација

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
556

Интернет учионица

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
621

Настава у облаку

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
452

Escape Classroom - универзална наставна метода за подстицање активног учења

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
716

Развијање вештина за каријерно вођење кроз 21. век

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
814

Дигиталне технологије као подршка документовању у вртићу

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
861

Природни вртић

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
860

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
891

Виртуелни хербаријум

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
893

Експерименти у настави

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
1034

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
1026

Како употребити рачунар у организацији музичко-сценских догађаја

Електронски
10.12.2022. у 00:00 недеља: 2
бодова: 16
137

Примена савремених техника у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Основна школа "Свети Сава" Краљево дана: 1
бодова: 8
795

,,Од тачке до линије“ Интегрисано учење у инспиративним просторним целинама

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 2
бодова: 16
34

ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОР У ПРОЦЕСУ НЕНАСИЛНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Гимназија, Велика Плана дана: 1
бодова: 8
251

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
666

Писање и управљање пројектима, акционо и стратешко планирање

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Вук Караџић",Стубал дана: 2
бодова: 16
44

Дигитално (родно засновано) насиље у партнерским везама младих

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Параћин, Гимназија дана: 1
бодова: 8
1017

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Електронски
10.12.2022. у 12:00 недеља: 2
бодова: 9
1025

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Centar za stručno usavršavanje u Čačku дана: 1
бодова: 8
10

"Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 УГ,,Тим Психокод", Београд дана: 3
бодова: 20
1054

Психолошке технике за усавршавање јавног наступа и контрола треме

Непосредно
10.12.2022. у 09:30 Музичка школа"Јосип Славенски" дана: 2
бодова: 16
822

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
289

Савремени друштвени проблеми: тематске иновације у настави социологије

Електронски
10.12.2022. у 10:00 недеља: 2
бодова: 8
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
10.12.2022. у 17:00 недеља: 3
бодова: 12
496

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика "Координата" Београд

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Техничка школа "Змај", Аутопут 18, Земун дана: 2
бодова: 16
265

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Основна школа "2.октобар", Главна 42, Николинци, Алибунар дана: 2
бодова: 16
935

Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив задатак

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
30

Водич за безбедност ученика у дигиталном окружењу

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд дана: 1
бодова: 8
663

Педагошка документација није административни посао

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Основна школа "Бранко Радичевић" Неготин дана: 1
бодова: 8
500

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Кућа вештина, Јужноморавских бригада 65, Лесковац дана: 1
бодова: 8
71

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ПУ Палилула, вртић "Мали принц" Београд дана: 1
бодова: 8
697

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Олга Милошевић", Француска 4, Смедeревска Паланка дана: 1
бодова: 8
691

Примена исхода и међупредметних компетенција у припреми наставе

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Osnovna škola "Slobodan Sekulić" Užice дана: 1
бодова: 8
77

Каријерно вођење и саветовање као механизам подршке ученицима из осетљивих друштвених група

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Škola za tekstil i dizajn, Leskovac дана: 2
бодова: 14
601

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ΕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Средња школа ''Жикица Дамњановић'', Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
774

Формативно оцењивање

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Техничка школа, 4. децембра бр. 3 Пријепоље дана: 1
бодова: 8
578

Компетенције наставника и однос ученика према настави

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Кнић, бб Кнић дана: 1
бодова: 8
419

Математичка литература као фактор унапређивања наставе математике

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Нови Сад - Основна школа "Жарко Зрењанин", Булевар Деспота Стефана 8 дана: 1
бодова: 8
419

Математичка литература као фактор унапређивања наставе математике

Непосредно
10.12.2022. у 11:00 Нови Сад - Основна школа "Жарко Зрењанин", Булевар Деспота Стефана 8 дана: 1
бодова: 8
1016

Дигитална музичка писменост (програм се пријављује као део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 позив, под називом ДЕМУСИС)

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Музичка школа Исидор Бајић Нови Сад дана: 1
бодова: 8
629

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Непосредно
10.12.2022. у 07:00 ОШ "Мића Станојловић", Доситејева 3, Коцељева дана: 1
бодова: 8
629

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Непосредно
10.12.2022. у 15:30 ОШ "Мића Станојловић", Доситејева 3, Коцељева дана: 1
бодова: 8
31

Водич за васпитне изазове у школи

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
221

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Eкономско-трговинска школа, Краљево, Доситејева 46 дана: 1
бодова: 8
865

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ПУ ``Мала академија``, Београд, улица Николаја Краснова бр.9 дана: 2
бодова: 15
353

Диференцирана настава у различитим деловима наставног процеса уз употребу веб-алата

Електронски
10.12.2022. у 09:00 недеља: 2
бодова: 16
796

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 ПУ Пионир, Вука Караџића 6, Јагодина дана: 2
бодова: 16
864

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ПУ "Дечији дани", Стари Град дана: 2
бодова: 16
864

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Непосредно
10.12.2022. у 09:00 ПУ "Дечији дани", Стари Град дана: 2
бодова: 16
246

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 ПУ "Буцко", Сокобања дана: 2
бодова: 16
739

СТЕ(А)М пројектни задатак- од идеје до оцене

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Институту за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
558

ИСКОРИСТИ ЧАС

Непосредно
10.12.2022. у 10:00 Шумарска школа Краљево дана: 1
бодова: 8
841

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
11.12.2022. у 08:00 Центар за професионални развој Ужице Немањина 52 дана: 1
бодова: 8
266

Примена тренинга социјалних вештина у раду са децом са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма

Непосредно
11.12.2022. у 10:00 ОШ "Миле Дубљевић", Светог Саве 3, Лајковац дана: 1
бодова: 8
1065

“Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Непосредно
11.12.2022. у 10:00 Музичка школа "Јован Бандур" Панчево дана: 1
бодова: 8
659

Оцењивање постигнућа у образовању и учењу одраслих

Непосредно
11.12.2022. у 09:00 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu дана: 2
бодова: 13
437

„Сингапурска математика – од проблема до решења“

Непосредно
11.12.2022. у 10:00 ОШ "Младост", Гандијева 99, блок 64, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
872

РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПУ

Непосредно
11.12.2022. у 09:00 ПУ "Младост" Југословенске Армије 18. Бачка Паланка дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
11.12.2022. у 09:00 Пољопривредно-хемијска школа, Милоша Обреновића 90, Обреновац дана: 1
бодова: 8
1015

Дете, музика и покрет

Непосредно
11.12.2022. у 09:00 Коларчева Задужбина дана: 1
бодова: 8
153

Радионицом против насиља

Непосредно
11.12.2022. у 09:00 Основна школа "Трајко Перић" Велико Ропотово дана: 1
бодова: 8
542

Израда инструмената формативног оцењивања

Непосредно
11.12.2022. у 09:00 OШ "Арсеније Лома" Рудник, бб дана: 1
бодова: 8
64

Изградња тима и вештина комуникације

Непосредно
11.12.2022. у 09:00 Основна школа Станко Марић Угриновци дана: 2
бодова: 16
98

Механизми управљања стресом у процесу учења

Непосредно
11.12.2022. у 09:00 Oсновна школа "Љуба Ненадовић", Београд дана: 1
бодова: 8
669

Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору

Непосредно
11.12.2022. у 09:00 ОШ "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд дана: 1
бодова: 8
98

Механизми управљања стресом у процесу учења

Непосредно
12.12.2022. у 10:00 Основна музичка школа "Невена Поповић",Гроцка дана: 1
бодова: 8
371

Мултимедија у наставним материјалима 1

Електронски
12.12.2022. у 09:00 недеља: 5
бодова: 25
992

ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0

Непосредно
12.12.2022. у 10:00 Хемијско - технолошка школа, Максима Горког 53, Суботица дана: 2
бодова: 16
150

Рад са презаштићеном децом/ученицима - онлајн

Електронски
12.12.2022. у 08:00 недеља: 4
бодова: 32
28

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Непосредно
12.12.2022. у 15:00 ОШ Јанко Веселиновић, Црна Бара дана: 1
бодова: 8
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
13.12.2022. у 19:00 недеља: 3
бодова: 12
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
13.12.2022. у 18:00 недеља: 3
бодова: 12
1093

Ходај право-мисли здраво

Непосредно
13.12.2022. у 09:00 Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац дана: 1
бодова: 8
578

Компетенције наставника и однос ученика према настави

Непосредно
13.12.2022. у 12:00 ОШ "Кирило Савић", ул: Кирила Савића бб Ивањица дана: 1
бодова: 8
320

Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

Електронски
13.12.2022. у 08:00 недеља: 3
бодова: 24
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
14.12.2022. у 17:00 недеља: 3
бодова: 12
574

Квалитетно оцењивање – боља настава

Непосредно
14.12.2022. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић" Чокот дана: 1
бодова: 8
853

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
14.12.2022. у 09:00 ПУ "ВРАЧАР" БЕОГРАД дана: 1
бодова: 8
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
14.12.2022. у 16:00 недеља: 3
бодова: 12
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
14.12.2022. у 12:00 недеља: 3
бодова: 12
172

Сагоревања на послу је мање ако имаш вољу и знање

Непосредно
14.12.2022. у 12:00 Средња медицинска школа, Суботица дана: 1
бодова: 8
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
15.12.2022. у 17:00 недеља: 3
бодова: 12
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
15.12.2022. у 19:30 недеља: 3
бодова: 12
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
15.12.2022. у 18:00 недеља: 3
бодова: 12
848

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

Електронски
15.12.2022. у 17:00 недеља: 3
бодова: 8
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
15.12.2022. у 18:00 недеља: 3
бодова: 12
247

Инклузија по мери детета

Непосредно
15.12.2022. у 09:00 Udruženje roditelja "Podrži me" Kosovska Mitrovica, Nemanjina bb, Kosovska Mitrovica дана: 2
бодова: 16
821

Игра деце као извор добробити

Непосредно
15.12.2022. у 11:00 ПУ "Врачар" Београд дана: 1
бодова: 8
296

Учити о Холокаусту

Непосредно
16.12.2022. у 10:00 Јеврејски културни центар, Јеврејска 16, Београд дана: 3
бодова: 24
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
16.12.2022. у 12:00 Машинско-електротехничка школа, Зелени Булевар 24, Бор , дана: 2
бодова: 16
660

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
16.12.2022. у 10:00 ОШ ''Владислав Петковић Дис'', Грљан дана: 1
бодова: 8
67

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Непосредно
16.12.2022. у 10:00 Ученички центар Београд, Радоја Домановића 27, Београд дана: 1
бодова: 8
466

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
16.12.2022. у 12:00 ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина дана: 2
бодова: 16
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
16.12.2022. у 13:00 недеља: 3
бодова: 12
28

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Непосредно
16.12.2022. у 15:00 ОШ " Владислав Петковић Дис", Велики Мокри Луг дана: 1
бодова: 8
80

Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Непосредно
16.12.2022. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 дана: 1
бодова: 8
578

Компетенције наставника и однос ученика према настави

Непосредно
16.12.2022. у 12:00 OШ "Гоце Делчев", Трг Бориса Кидрича 1, Јабука дана: 1
бодова: 8
848

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

Електронски
16.12.2022. у 16:00 недеља: 3
бодова: 8
1077

Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања

Непосредно
16.12.2022. у 12:00 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун дана: 1
бодова: 8
1086

Савремени приступ планирању и организацији атлетске секције у основној и средњој школи

Непосредно
16.12.2022. у 12:00 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун дана: 1
бодова: 8
755

УНАПРЕЂИВАЊE НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
16.12.2022. у 09:00 ОШ "Рада Шубакић" Гружа дана: 1
бодова: 8
248

Инклузија у пракси

Непосредно
16.12.2022. у 09:00 Центар "Подржи ме", Сердара Јанка Вукотића бб, Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
16.12.2022. у 10:00 ОШ ,,Зенељ Хајдини”, Село Рајинце бб, Прешево дана: 1
бодова: 8
635

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
16.12.2022. у 09:00 ОШ "Тихомир Остојић" Маршала Тита 58, Остојићево дана: 2
бодова: 16
719

Развој виших нивоа мишљења кроз проблемску наставу

Непосредно
16.12.2022. у 10:00 Institut za moderno obrazovanje, Masarikova 5/3, Beograd дана: 1
бодова: 8
1010

"ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА"

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 OŠ"Branko Radičević", Jurija Gagarina 195, Novi Beograd дана: 2
бодова: 16
223

„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Суботица, Дом ученика средњих школа у Суботици, Харамбашићева 22 дана: 1
бодова: 8
334

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Техничка школа „ЗМАЈ“, Омладинскиг бригада 25, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
326

Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Основна школа „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2а, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
216

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 ОШ "Михајло Пупин", Емилије Јакшић 31а, Београд дана: 3
бодова: 24
850

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 ЈПУ Пчелица, вртић Палчић, Наде Томића бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
355

Електронско управљање школском документацијом - програм обуке за израду, коришћење, заједничку сарадњу и управљање школском документацијом

Непосредно
17.12.2022. у 08:00 ОШ "Бранко Радичевић", 10.октобра бр.10, Велика Моштаница дана: 1
бодова: 8
647

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 ОШ Стеван Филиповић-Дивци дана: 1
бодова: 8
853

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 VELIKA PLANA PU DECJE CARSTVO дана: 1
бодова: 8
126

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Oсновна школа "Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд, Београд дана: 2
бодова: 16
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
17.12.2022. у 17:00 недеља: 3
бодова: 12
230

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 ПУ Палилула, вртић "Мали принц" Београд дана: 1
бодова: 8
375

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
538

Изазови у мотивисању ученика за учење

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 ОШ ''Вук Караџић'', Кнеза Милоша 96, Ћуприја дана: 1
бодова: 8
542

Израда инструмената формативног оцењивања

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 Прехрамбено-хемијска школа, Генерала Милојка Лешјанина 23, Ниш дана: 1
бодова: 8
266

Примена тренинга социјалних вештина у раду са децом са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 ОШ" Милоје Павловић", ул.Милосава Влајића 1, Београд дана: 1
бодова: 8
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
17.12.2022. у 18:00 недеља: 3
бодова: 12
52

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 ОШ "Синиша Николајевић", Тимочка 24, Београд дана: 1
бодова: 8
1127

Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 ОШ "Аца Милосављевић", Школска 7, Рушањ-Београд дана: 1
бодова: 8
28

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Мачванска срења школа дана: 1
бодова: 8
477

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Основна школа "Карађорђе" дана: 1
бодова: 8
600

Методе за побољшање разумевања и практичне примене градива

Електронски
17.12.2022. у 09:00 недеља: 2
бодова: 16
55

За једнакост и једнаке шансе

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Гимназија Крагујевац дана: 1
бодова: 8
1090

Управљање разредом: изазови и решења

Непосредно
17.12.2022. у 09:30 Економско-трговинска школа, Главни трг 12 Сента, дана: 1
бодова: 8
530

За наставника лако, да може свако

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 ОШ "Жарко Зрењанина" Банатско Ново Село дана: 1
бодова: 8
817

Документовање у функцији оснаживања практичара у развијању реалног програма

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
475

БОГАТИЈИ ЧАС ЗА УЧЕНИКЕ И НАС - МОТИВАЦИОНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ТЕХНИКЕ ОБРАДЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 ОШ "Дуде Јовић", Жабари дана: 1
бодова: 8
15

Асертивна комуникација у образовној пракси

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 Гимназија "Вук Караџић", Лозница дана: 1
бодова: 8
1075

Организација, евалуација и вредновање активног часа физичког и здравственог васпитања

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
225

Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета -педагошко усвајање детета

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
764

Утицај редефинисаног концепта писмености у 21. веку на промене у систему образовања

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Смедерево дана: 1
бодова: 8
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 ОШ ,,Зенељ Хајдини” Село Рајинце бб, Прешево дана: 1
бодова: 8
34

ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОР У ПРОЦЕСУ НЕНАСИЛНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 ОШ Карађорђе, Велика Плана дана: 1
бодова: 8
250

ИОП у функцији остваривања ученикових потенцијала

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд дана: 1
бодова: 8
870

Развијање реалног програма у години пред полазак у школу

Непосредно
17.12.2022. у 09:00 Предшколска установа "Ариље", ул: Милоша Глишића 34 Ариље дана: 1
бодова: 8
689

ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић", Београд дана: 1
бодова: 8
747

Трансформационо учење у средњим стручним школама

Непосредно
17.12.2022. у 10:00 Економско-трговинска школа, ул. 4. децембра бр. 3, Пријепоље дана: 1
бодова: 8
848

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

Електронски
17.12.2022. у 18:00 недеља: 3
бодова: 8
542

Израда инструмената формативног оцењивања

Непосредно
18.12.2022. у 09:00 ОШ "Краљ Петар I", Војводе Путника 1, Ниш дана: 1
бодова: 8
1075

Организација, евалуација и вредновање активног часа физичког и здравственог васпитања

Непосредно
18.12.2022. у 09:00 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
246

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Непосредно
18.12.2022. у 10:00 ЕШ "9. Мај", Сремска Митровица дана: 2
бодова: 16
443

Разноврсна настава-бољи резултати

Непосредно
18.12.2022. у 10:00 ОШ "Слободан Бајић Паја" Нови Карловци дана: 1
бодова: 8
540

Изокренута учионица у хибридној настави

Електронски
19.12.2022. у 10:00 недеља: 5
бодова: 40
1065

“Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Непосредно
20.12.2022. у 09:00 Музичка школа "Koста Манојловић", Немањина 9, Земун дана: 1
бодова: 8
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
21.12.2022. у 17:00 недеља: 3
бодова: 12
1018

Дигитални ресурси уметничке музике као прилози за унапређење наставе музике (овај програм је резултат пројекта DEMUSIS Erasmus+, Ref. No. 598825-EPP-1- 2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Електронски
21.12.2022. у 10:00 недеља: 3
бодова: 10
813

Дечија књижевност – подстицај развоја емоционалне стабилности и социјалних вештина деце

Непосредно
21.12.2022. у 09:00 вртић "Орашчић", Видиковачки венац 79 дана: 1
бодова: 8
849

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

Електронски
22.12.2022. у 17:00 недеља: 4
бодова: 20
849

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

Електронски
22.12.2022. у 18:00 недеља: 4
бодова: 20
849

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

Електронски
22.12.2022. у 17:00 недеља: 4
бодова: 20
239

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

Непосредно
22.12.2022. у 09:00 СОС Дечије село Краљево, Првомајска 46А, Краљево дана: 2
бодова: 16
849

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

Електронски
23.12.2022. у 17:30 недеља: 4
бодова: 20
1127

Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Непосредно
23.12.2022. у 13:00 ОШ "Дражевац", Дражевац 146, Дражевац дана: 1
бодова: 8
1012

Благотворан утицај музике (у свакодневном раду) на осетљиву популацију свих узраста

Непосредно
23.12.2022. у 09:00 ŠOMO Vojislav Lale Stefanović дана: 1
бодова: 8
663

Педагошка документација није административни посао

Непосредно
23.12.2022. у 09:00 Предшколска установа "Ђурђевак" Грачаница дана: 1
бодова: 8
67

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Непосредно
23.12.2022. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ћирила и Методија 23, Јабуковац дана: 1
бодова: 8
216

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
24.12.2022. у 09:00 Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, Београд дана: 3
бодова: 24
573

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
24.12.2022. у 09:00 Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, Београд дана: 1
бодова: 8
764

Утицај редефинисаног концепта писмености у 21. веку на промене у систему образовања

Непосредно
24.12.2022. у 09:00 ОШ "Горан Остојић" Јагодина дана: 1
бодова: 8
750

Увезивање и функционалност наставничке документације

Непосредно
24.12.2022. у 09:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
363

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
24.12.2022. у 09:00 ОШ "Жика Поповић" Владимирци дана: 1
бодова: 8
217

Шумови у комуникацији са родитељима - препознавање и превазилажење

Непосредно
24.12.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Ниш,Париске комуне бб дана: 1
бодова: 8
717

Развијање и вредновање функционалног знања

Непосредно
24.12.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Ниш,Париске комуне бб дана: 2
бодова: 16
827

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
24.12.2022. у 10:00 Predškolska ustanova "Poletarac", Koceljeva, Omladinska 3, Koceljeva дана: 1
бодова: 8
251

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Непосредно
24.12.2022. у 10:00 ОШ "Лазар Станојевић" Ратари дана: 1
бодова: 8
198

Усавршавање комуникацијске компетентности

Непосредно
24.12.2022. у 10:00 ОШ "Миодраг Четинац Чајка", ул. Бранка Радичевића 1, Трстеник дана: 1
бодова: 8
853

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
24.12.2022. у 09:00 ПУ "БАМБИ "БОР дана: 1
бодова: 8
326

Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Непосредно
24.12.2022. у 09:00 Основна школа "Десанка Максимовић", Шесте Личке дивизије 32, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
847

Подстицајно родитељство кроз игру-

Електронски
24.12.2022. у 19:00 недеља: 3
б