Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
636

Настава у облаку

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
156

Управљање тимовима

Електронски
08.07.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
08.07.2022. у 10:00 ОШ "12. септембар", Сјеница дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
09.07.2022. у 10:00 ПУ "Пионир", Јагодина дана: 2
бодова: 16
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
11.07.2022. у 09:00 ОШ "Иво Лола Рибар" , Сомбор дана: 2
бодова: 16
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
13.07.2022. у 09:00 ОШ "Иво Лола Рибар" , Сомбор дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
15.07.2022. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" Фаркашдин дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
30.07.2022. у 13:00 Средња школа, Коцељва, Доситејева 1 дана: 2
бодова: 16