Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
20.02.2019. у 13:00 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун дана: 1
бодова: 8
325

Примена виртуелне реалности у наставном процесу

Непосредно
20.02.2019. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
20.02.2019. у 08:00 ОШ "Бранко Ћопић", Видиковачки венац 73, Београд дана: 1
бодова: 8
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
20.02.2019. у 10:00 Предшколска установа „Наше дете“ Шабац дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
21.02.2019. у 13:00 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
21.02.2019. у 10:00 Београд, Музичка школа ''Мокрањац'', Крунска 8 дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
22.02.2019. у 10:00 ОШ ''Олга Милутиновић'', Годачица, Краљево дана: 3
бодова: 24
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
22.02.2019. у 12:00 Техничка школа-Пожега дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
22.02.2019. у 14:00 ОШ. "Десанка Максимовић" Ваљево дана: 1
бодова: 8
742

Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу

Непосредно
22.02.2019. у 13:00 П.У. Нови Београд, вртић Срна. Омладинских Бригада, 136. Београд дана: 2
бодова: 16
535

Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Непосредно
22.02.2019. у 09:00 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu дана: 2
бодова: 16
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
22.02.2019. у 12:00 ОШ ,, Милорад Мића Марковић “, Трг братства и јединства 8, Мала Иванча дана: 1
бодова: 8
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Непосредно
22.02.2019. у 11:00 Гимназија и економска школа ''Доситеј Обрадовић'' Бачка Топола дана: 1
бодова: 8
461

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави

Непосредно
22.02.2019. у 09:00 ОШ „Свети Сава”, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
22.02.2019. у 09:00 ПУ"РАДОСТ", НОВИ БАНОВЦИ, Кабларска бб дана: 1
бодова: 8
62

Права детета у образовању

Непосредно
22.02.2019. у 09:00 Економски факултет Бујановац дана: 2
бодова: 16
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
22.02.2019. у 12:00 ОШ "Добрица Ћосић" В. Дренова дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 СШ "Свети Ахилије" Ариље дана: 2
бодова: 16
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Свилајнац дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Prva osnovna škola "Kralja Petra II" ul Dimitrija Tucovića br 171, Užice дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Предраг Кожић", Дубовац, Ковин дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Основна школа "Херој Радмила Шишковић", Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка дана: 2
бодова: 16
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
23.02.2019. у 09:30 Јагодина,ПУ" Пионир" дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
21

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Фрушкогорска 3, Адашевци дана: 1
бодова: 8
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Иво Лола Рибар", Моношторска 10, Сомбор дана: 2
бодова: 16
304

Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Гимназија, Краљево дана: 2
бодова: 16
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
23.02.2019. у 09:30 Београд, Музичка школа ''Мокрањац'', Крунска 8 дана: 1
бодова: 8
818

Савремени облици евалуације у настави хемије

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika „Svilajnac”. Kralja Petra Prvog 64, Svilajnac дана: 1
бодова: 8
711

Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ПУ Лазаревац, вртић Дечије царство, ул. Дула Караклајића 31а, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ПУ "Радост", Хероја Чајке 20, Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
962

Уметност педализације на клавиру

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Музичка школа „Ватрослав Лисински “ Београд ул. Страше Пинџура 1/2 11000 Београд Србија дана: 2
бодова: 10
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Аца Милосављевић", Школска 7, Рушањ дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 РЦ Ужице, Немањина 52 дана: 1
бодова: 8
460

Ка ефикаснијем учењу – примена елемената школског Монтесори програма у разредној настави

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Beograd дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, Београд дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Борислав Пекић", Данила Лекића Шпанца 27,Нови Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 3. група дана: 3
бодова: 24
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 1
бодова: 8
2

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Крушевац, Центар за стручно усавршавање дана: 1
бодова: 8
326

Примена Мооdle платформе за дигитализацију наставног процеса

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Висока техничка школа струковних студија, Радоја Донановића 12, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице дана: 1
бодова: 8
58

Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа ,,Урош Предић'', Зрењанин, Стевице Јовановића 46 дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Краљ Петар Први" Краља Петра 7 Београд дана: 1
бодова: 8
854

„На ком језику сањаш” – рад са билингвалним (двојезичним) дететом

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ПУ "Моравски цвет", Драгослава Весића 12, Жабари дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 OШ" Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 OШ" Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд дана: 2
бодова: 16
977

УВОЂЕЊЕ У МУЗИКУ: ИНОВАЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ МУЗИЧКОЈ ПЕДАГОГИЈИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРЕАТИВНИХ МЕТОДА У НАСТАВИ

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 MШ Суботица, Штросмајерова 3, Суботица дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 VI Београдска гимназија, Милана Ракића бр. 33, Звездара Београд дана: 2
бодова: 16
308

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ Павле Поповић, Вранић дана: 1
бодова: 8
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Музичка школа "Стеван Христић", Бачка Паланка дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Средња техничка школа ''Никола Тесла'' Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Сестре Илић" Ваљево дана: 1
бодова: 8
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ ''23. октобар'', Сремски Карловци дана: 3
бодова: 24
907

Економија и историја: релевантност економских фактора и догађаја у подучавању историје

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Економско-трговинска школа, Доситејева 46, Краљево дана: 1
бодова: 8
473

Квалитетна настава II – Организациони аспекти успешног поучавања и учења

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Панчево дана: 3
бодова: 24
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш дана: 1
бодова: 8
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ПУ Дечије царство, Булевар Деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ Живадин Апостоловић-Трстеник дана: 1
бодова: 8
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Главни трг 9 дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Иво Лола Рибар" дана: 1
бодова: 8
717

Моја васпитна група је посебна (документовање дечјег развоја и напредовања у функцији програмирања рада васпитне групе)

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ПУ "Марија Мунћан" Мајданпек дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Трг Душка Трифуновића 7, Црвенка дана: 1
бодова: 8
55

Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Вожд Карађорђе" Алексинац дана: 1
бодова: 8
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Гимназија ”Свети Сава”, Београд дана: 2
бодова: 16
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Биса Симић" Централна 13, Велика Крсна дана: 3
бодова: 24
957

Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОМШ "Петар Илић", улица Јосипа Грушовника бр.1 , Аранђеловац дана: 2
бодова: 16
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Ваљевска гимназија, Чика Љубина 8, Ваљево дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Вршац дана: 1
бодова: 8
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ПУ "Чика Јова Змај", Струмичка 88а дана: 1
бодова: 8
729

Подстицање креативног мишљења

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ПУ "Колибри", Косте Абрашевића бб дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Пољопривредна школа "Шуматовац", Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Основна школа „Љубиша Урошевић“ Рибаре дана: 1
бодова: 8
676

Математика у вртићу

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац дана: 2
бодова: 16
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Предшколска установа "Наша радост", Банијска бб, Суботица дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Живко Љујић", Нова Варош дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Техничка школа - Неготин дана: 1
бодова: 8
656

Од гласа до слова

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Београд, П.У. "Чика Јова Змај", вртић "Дизниленд", Адмирала Вуковића 5 дана: 2
бодова: 16
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ПУ "Звездара", Јаслице Звездара, Чингријина 1а, Београд дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Електротехничка школа „Раде Кончар”, Браће Грим 32 дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Геодетска-техничка школа Београд, Милана Ракића 42, Београд дана: 1
бодова: 8
100

Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ " Светозар Марковић" дана: 2
бодова: 16
715

Ликовне активности у функцији развоја деце предшколског узраста

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Нови Сад дана: 3
бодова: 16
1001

Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку форму током целог живота

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре дана: 1
бодова: 8
613

Како се заштитити од природних непогода

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре дана: 1
бодова: 8
621

„Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада„

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре дана: 1
бодова: 8
787

Екологиши се

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре дана: 1
бодова: 8
479

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ „Љубиша Урошевић“, Цара Душана 145, Рибаре дана: 1
бодова: 8
475

Компас за учење и поучавање

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ „Љубиша Урошевић“, Цара Душана 145, Рибаре дана: 1
бодова: 8
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ОШ "Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 дана: 1
бодова: 8
516

Од исхода учења до ефикасне наставе

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Учитељски дом, Ниш дана: 1
бодова: 8
516

Од исхода учења до ефикасне наставе

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић", Рибаре дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 Саборни храм; Учитеља Јосифа 21 Лесковац дана: 2
бодова: 16
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Иво Андрић", Ивана Минчурина 38, Раковица, Београд дана: 2
бодова: 16
515

Огледно/угледни часови као подстицај наставника за даљи професионални развој

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" Милетићева 6, Бела Црква дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милетићева 6, Бела Црква дана: 1
бодова: 8
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 ПУ „Бошко Буха“, ул. Саве Ковачевића 8, Врбас дана: 2
бодова: 16
307

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Непосредно
23.02.2019. у 10:00 ОШ Рифат Бурџовић Тршо, ул. Ослобођења бб, Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
135

Позитивна дисциплина у вртићу, школи и породици

Непосредно
23.02.2019. у 09:00 Основна школа "Милан Ракић" Војвођанска 62, Нови Београд дана: 2
бодова: 15
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 ПУ Пионир Јагодина дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Фрушкогорска 3, Адашевци дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Свилајнац, алеја Зорана Ђинђића 6 дана: 1
бодова: 8
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 Muzička škola „Vatroslav Lisinski “ Beograd ul. Straše Pindžura 1/2 11000 Beograd Srbija дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 ПУ Дечије царство, Булевар Деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана дана: 1
бодова: 8
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 ПУ “Милица Ножица“, вртић „Видра“ Ваљево дана: 1
бодова: 8
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 Oсновна школа Бранко Радичевић Крушевац дана: 1
бодова: 8
55

Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 ОШ "Вожд Карађорђе" Алексинац дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "2. октобар", Зрењанин дана: 1
бодова: 8
960

Теорија музике – практичан приступ

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 MŠ "Mokranjac", Beograd дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 ОШ "Јован Микић" ул. Саве Ковачевића бр. 16, Суботица дана: 1
бодова: 8
271

Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 OШ "Јован Микић", Саве Ковачевића 19, Суботица дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Зоран Ђинђић" Павла Софрића 30 Ниш дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
787

Екологиши се

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
946

Ликовно стваралаштво у школи

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
595

Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
103

Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" 22. септембра 13, Кладово дана: 1
бодова: 8
624

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" 22. септембра 13, Кладово дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић", Смедерево дана: 1
бодова: 8
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Соња Маринковић", Јо Лајоша 78, Суботица дана: 1
бодова: 8
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ ''Јован Ристић'', Беле Бартока 48а, Борча дана: 2
бодова: 16
177

Инклузија по мери детета

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 OŠ”Vojvoda Radomir Putnik”, Boška Petrovića 6, Beograd дана: 2
бодова: 16
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Соња Маринковић", Јо Лајоша 78, Суботица дана: 1
бодова: 8
417

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Излетничка 10, Краљево дана: 1
бодова: 8
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Излетничка 10, Краљево дана: 1
бодова: 8
549

ПРЕИСПИТАЈ СЕБЕ – УНАПРЕДИ НАСТАВУ

Непосредно
24.02.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Излетничка 10, Краљево дана: 1
бодова: 8
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Непосредно
24.02.2019. у 09:00 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић", Земун, Тошин бунар 17 дана: 2
бодова: 16
299

Основе информационе безбедности

Електронски
25.02.2019. у 09:00 недеља: 2
бодова: 12
1013

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

Електронски
25.02.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
25.02.2019. у 10:00 Правно-пословна школа, Светогорска 48,Београд дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
26.02.2019. у 09:00 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Бабушница, Бабушница дана: 1
бодова: 8
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Непосредно
26.02.2019. у 09:30 Фондације Темпус, Руже Јовановић 27а, Београд дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
26.02.2019. у 09:00 ПУ '' Наша Радост'' Војводе Мишића Смедерево дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
27.02.2019. у 09:00 ОШ "Миладин Митић", Лапље Село бб, Лапље Село, Приштина дана: 1
бодова: 8
301

Примена напредног Excel-a у образовању

Непосредно
27.02.2019. у 12:00 МЕФ факултет, Јеврејска 24/1, Београд дана: 2
бодова: 16
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
28.02.2019. у 09:30 Београд, Музичка школа ''Мокрањац'', Крунска 8 дана: 1
бодова: 8
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Непосредно
28.02.2019. у 09:30 Фондације Темпус, Руже Јовановић 27а, Београд дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
28.02.2019. у 12:00 ПУ "Бамби" Лозница дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
01.03.2019. у 12:00 ОШ "Георги Димитров" ул. Иво Лоле Рибара бб, Босилеград дана: 3
бодова: 24
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
01.03.2019. у 14:00 Дом ученика средње ПТТ школе, Здравка Челара 16, Београд дана: 2
бодова: 16
537

Повезивањем знања до нових сазнања

Непосредно
01.03.2019. у 12:00 ОШ "Гоце Делчев", Трг Бориса Кидрича 10, Јабука дана: 1
бодова: 8
991

Култура говора у учионици и ваннаставним активностима

Непосредно
01.03.2019. у 17:00 Multimedijalni centar, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Đure Jakšića7, Novi Sad дана: 3
бодова: 18
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
01.03.2019. у 12:30 ОШ "Бора Радић" , Баваниште дана: 1
бодова: 8
424

Гугл апликације за образовање – алати за комуникацију и наставу

Електронски
01.03.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 35
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
01.03.2019. у 13:00 Средња стручна школа "Душан Тривунац Драгош", Сврљиг дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
01.03.2019. у 12:00 ОШ"Вук Караџић", Школска 4, Београд, Сремчица дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 Гимназија "Јован Скерлић" , ул. Моше Пијаде бр.21 , Владичин Хан дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 ОШ ''Милан Ивановић'' , Ушће , Краљево дана: 1
бодова: 8
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 Висока пословна школа струковних студија, Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 ОШ "Милоје Павловић", Милосава Влајића 1, Београд дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" , Пландиште дана: 2
бодова: 16
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
02.03.2019. у 09:30 Ужице, Музичка школа ''Војислав Лале Стефановић'', Св.Саве 8 дана: 1
бодова: 8
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Гимназија "Вељко Петровић", Доситеја Обрадовића 2 дана: 1
бодова: 8
192

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
319

Мобилни свет наставе

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
02.03.2019. у 11:00 ОШ "Вук Караџић", Пирот дана: 1
бодова: 8
167

Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Основна школа "Здравко Челар", Челарево дана: 3
бодова: 24
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 Техничка школа Пријепоље, 4. децембра бр.3, Пријепоље дана: 1
бодова: 8
509

Обележавање значајних датума у настави

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Машинска школа "Радоје Дакић" Београд, Мишка Крањца 17 дана: 2
бодова: 16
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Београд, ООШ "Владислав Рибникар" дана: 1
бодова: 8
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика , Нови Сад дана: 2
бодова: 13
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић", Стеријина 5, Велико Средиште дана: 1
бодова: 8
666

ДЕТЕ У ПРОГРАМУ И ГОВОРНИМ РАЗМЕНАМА

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 ПУ "Др Сима Милошевић", вртић Мала Сирена, ул. Кеј Ослобођења бб, Београд-Земун дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 ОШ "Милосав Стиковић", Пријепоље дана: 2
бодова: 16
656

Од гласа до слова

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Темерин,П.У."Вељко Влаховић", Народног фронта 84 дана: 2
бодова: 16
224

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Крокодил - центар за савремену књижевност, Карађорђева 43, Београд дана: 2
бодова: 16
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 Музичка школа "Марко Тајчевић", Бранка Радичевића 27 а, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 ПУ "11.април" - вртић "Исток", Јурија Гагарина 168 дана: 2
бодова: 16
792

Коридори Србије

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9/3, Београд дана: 2
бодова: 16
50

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 2
бодова: 15
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 ОШ ''Паја Јовановић'', Школски трг 3, Вршац дана: 1
бодова: 8
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
02.03.2019. у 10:00 Предшколска установа "Чаролија" Вршац дана: 2
бодова: 16
325

Примена виртуелне реалности у наставном процесу

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 Гимназија "Бранко Радичевић", Светосавска 5, Стара Пазова дана: 2
бодова: 16
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
02.03.2019. у 09:00 ОШ "Аца Милосављевић", Школска 7, Рушањ дана: 1
бодова: 8
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Непосредно
03.03.2019. у 09:00 СТАРТИТ ЦЕНТАР, Мике Антића 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
03.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
03.03.2019. у 10:00 ОШ "Краљ Петар II" Ужице дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
03.03.2019. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" Сурдулица дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Непосредно
03.03.2019. у 09:00 ПУ "Пчелица" Ниш, Булевар Немањића 14, Ниш дана: 1
бодова: 8
947

Методика наставе ритма

Непосредно
03.03.2019. у 09:00 MŠ "Mokranjac", Beograd дана: 1
бодова: 8
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Непосредно
03.03.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
03.03.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
07.03.2019. у 11:30 OШ" Ђура Јакшић", Кнеза Михаила 2, Перлез дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
07.03.2019. у 11:30 OШ" Ђура Јакшић", Кнеза Михаила 2, Перлез дана: 2
бодова: 16
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
08.03.2019. у 10:00 Економска школа, Трг Светог Саве 6, Ужице дана: 3
бодова: 24
1015

Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања

Непосредно
08.03.2019. у 09:00 Jahorina дана: 3
бодова: 20
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
09.03.2019. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић" , Боре Станковића бр.40 , Владичин Хан дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
09.03.2019. у 11:00 Пријепољска гимназија, Пријепоље дана: 2
бодова: 16
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
09.03.2019. у 09:00 Основна школа "Милован Глишић" Др Питовића 6, 14000 Ваљево дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
09.03.2019. у 10:00 OШ "Јосиф Маринковић" Нови Бечеј дана: 1
бодова: 8
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Непосредно
09.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
09.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
09.03.2019. у 09:00 Београд, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а дана: 1
бодова: 8
658

Песма као играчка и дидактичко средство

Непосредно
09.03.2019. у 09:00 PU "Dobra vila" дана: 3
бодова: 16
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
09.03.2019. у 09:00 ПУ ”Дечји дани”, Београд дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
09.03.2019. у 10:00 Основна школа " Раде Кончар", Златиборска 44, Земун дана: 2
бодова: 16
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
09.03.2019. у 09:00 Основна школа "Јован Дучић" Петроварадин, Прерадовићева 6 дана: 2
бодова: 16
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
09.03.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
09.03.2019. у 10:00 ПУ Креативно перо, Чакорска 3 дана: 2
бодова: 16
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
09.03.2019. у 10:00 ОШ Милунка Савић-Витановац дана: 1
бодова: 8
673

Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања

Непосредно
09.03.2019. у 09:00 ПУ „Милица Ножица“ Вртић „Видра“ Сувоборска бб , Ваљево дана: 2
бодова: 16
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
09.03.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
24

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Непосредно
09.03.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 2
бодова: 12
447

Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Непосредно
10.03.2019. у 09:00 Сента, Фондација "Про Сиентиа Натурае" дана: 2
бодова: 16
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
10.03.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
321

МУЛТИМЕДИЈА КАО ПОКРЕТАЧ АКТИВНОГ УЧЕЊА

Електронски
11.03.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
335

ИНТЕРНЕТ И МИ У СИГУРНОЈ МРЕЖИ

Електронски
11.03.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
13.03.2019. у 09:00 ШОМО ''Стеван Христић,Бачка Паланка дана: 1
бодова: 8
616

Обука за примену теста ТИП-1

Непосредно
13.03.2019. у 11:00 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун дана: 2
бодова: 14
835

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НОРМА