Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку форму током целог живота

Каталошки број програма: 1001  

Не

Центар за здравље, вежбање и спортске науке, Делиградска 27 (Стари ДИФ), 11000 Београд, info@chess.edu.rs, 0112643242, ,

Вишња Ђорђић, djordjicvisnja@gmail.com, 021450188, 0644817412,

Вишња Ђорђић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Сергеј Остојић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду;

Вишња Ђорђић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Сергеј Остојић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Предраг Божић, доктор наука, Завод за спорт и медицину спорта; Лидија Марковић, Мастер, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање наставничких компетенција за планирање и ефективну примену разноврсних метода развоја физичких способности ученика, те оснаживање ученика за самостално постављање циљева и прављење здравих избора када је реч о физичкој активности

Стицање продубљених знања о концепту здравствене форме и принципима развоја физичких способности; Упознавање са актуелним смерницама и методама за развој аеробне издржљивости, мишићне снаге, мишићне издржљивости и гипкости; Упознавање са ефективним методама поучавања ученика о здравственој форми током целог живота; Анализа различитих инструмената вредновања (посматрање, рубрике, дневници, ученички пројекти, тестирање физичких способности, писмено проверавање, дискусија, анкетирање, истраживачки задаци, портофолио...); Оспособљавање за подршку ученицима у изради индивидуалног плана вежбања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данКонцепт здравствене форме и принципи развоја физичких способностиСмернице и методе за развој аеробне издржљивости, мишићне снаге, мишићне издржљивости и гипкостиПланирање, програмирање и вредновање у функцији развоја здравствене формеПодршка ученицима у изради индивидуалног плана вежбањаЕвалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену су урачунати: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени трошкови и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење, храна и надокнада предавачима.