Web 2.0 алати и технологије у образовању

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 306  

Да

Удружење прфесора информатике Србије, Пастерова 14/11, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0216392686,

Горан Јовишић, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0603020748,

Александар Поповић, Дипломирани професор Технике и Информати, СМШ „Стеван Христић„ Крушевац; Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци;

Александар Поповић, Дипломирани професор Технике и Информати, СМШ „Стеван Христић„ Крушевац; Биљана Вучковић, Дипломирани професор Техничког и информа, ОШ „Доситеј Обрадовић„ Ћићевац;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Промоција употребе слободних и бесплатних интернет сервиса у настави. Едукација о значају и употреби бесплатних сервиса у комуникацији и настави.

Упознавање са предностима слободних и бесплатних сервиса у редовном и инклузивном образовању, оn-line комуникација, доступност наставних садржаја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаДигиталне технологије. Трендови и технологије у електронском учењу Презентација алата за приказивање наставног градива,2. недељаПедагошки приступ оцењивања у on-line настави8. Алати за креирање едукативних игара, 9. Алати за креирање оn-line квизова 3. недељаЕдитори интеративних тестова 4. недељаЗавршни сусрет, евалуација обуке

30

недеља: 4
бодова: 26

3000 динара са урачунатим хонораром и припадајућим порезима на уговор о ауторском делу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Александар Поповић, Биљана Вучковић 26 3.93
2 Александар Поповић, Биљана Вучковић 29 3.98
3 Александар Поповић, Биљана Вучковић 17 3.94
4 Александар Поповић, Биљана Вучковић 21 3.96
5 Александар Поповић, Биљана Вучковић 27 3.94
6 Александар Поповић, Биљана Вучковић 28 3.96
7 Александар Поповић, Биљана Вучковић 26 3.95
8 Александар Поповић, Биљана Вучковић 28 3.89
9 Александар Поповић, Биљана Вучковић 30 3.9
10 Александар Поповић, Биљана Вучковић 28 3.88
11 Александар Поповић, Биљана Вучковић 20 3.91

Укупно учесника: 280 | Просечна оцена: 3.93