Усвајање лексичких садржаја и развој лексичке компетенције ученика шпанског језика

Каталошки број програма: 890  

Не

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, ,

Никола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, 0638191122,

Анђелка Пејовић, доктор лингвистичких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Олга Арсић, Мастер шпанског језика и хиспанских књиж, Филолошки факултет у Београду;

Анђелка Пејовић, доктор лингвистичких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Олга Арсић, Мастер шпанског језика и хиспанских књиж, Филолошки факултет у Београду;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Усавршавање компетенција наставника из области методике наставе страних језика, са фокусом на активности и технике обраде и усвајања лексичких садржаја, а у циљу развоја лексичке компетенције ученика шпанског језика.

Освешћивање наставника о важности развоја лексичке компетенције и прецизности у изражавању ради остваривања успешне комуникације на страном језику. Развој компетенција наставника шпанског језика за примену различитих техника, метода и активности за рад са лексичким садржајима, а у складу са потребама и интересовањима ученика, уз коришћење ученичког потенцијала, али и савремених технологија. Оспособљавање наставника за мотивисање ученика на самосталан рад на проширивању вокабулара. Оспособљавање наставника за употребу електорнксих корпуса за креирање лексичких вежби прилагођених нивоу студија и специфичним потребама наставне јединице.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данО лексичкој компетенцији и њеном значају за развој комуникативне компетенције ученикаПримена конкретних активности на рад са лексичким садржајима Електронски корпуси и лексички приступ у настави страног језикаУпотреба алатки за анализу корпуса и израда лексичких вежби на основу корпусне грађеИнтерактивна евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара. У цену су урачунати организациони послови, хонорари за реализаторе семинара, материјал за семинар, освежење, сертификати.