Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Каталошки број програма: 334  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Ђуро Косић, професор производно-техничког образовања, ОШ „Драгојло Дудић”

Ђуро Косић, професор производно-техничког образовања, ОШ „Драгојло Дудић”; Јелена Смиљанић, ОШ „Драгојло Дудић”; Срђан Раденовић, дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић”, Велика Моштаница; Душица Васиљевић, ОШ „Стефан Дечански”; Јела Стевановић, професор разредне наставе, ОШ „Павле Поповић”, Вранић; Маријана Стојановић, магистар дидактичко-методичких наука, ОШ „Јефимија”, Обреновац; Јасмина Алексић, професор техничког образовања, ОШ „Драгојло Дудић”

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање запослених у установи за имплементацију Office-а 365 за ефикаснију и лакшу комуникацију свих учесника у васпитно- образовном процесу ради унапређења рада образовне установе.

Побољшање организационе структуре у образовним установама и стварање свести код корисника за бржом и ефикаснијом употребом рачунара у настави. Оспособљавање наставника за израду докумената у програмима Office 365. Oспособљавање наставника за рад на програмима који омогућавају дељење документације, комуникацију са колегама, комуникацију са родитељима. Оспособљавање наставника да креирају упитнике, квизове, видеа, канале и презентације и да их примењују у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник

1. дан Office 365 појам и значај Регистрација корисника Office 365 апликације Апликације Mail, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint Апликације OneNote, ClassNotebook, Forms Апликације Sway, Video, Stream Апликације Calendar, Tasks, Planner Апликације Yammer, Delve, MyAnalitics, Teams, Store, Flow Примери добре праксе Закључак и евалуација програма

25

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Владимир Петковић Дис" Радослава Љумовића 20, Велики Мокри Луг Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 17 3.76
2 ОШ "Владимир Петковић Дис" Радослава Љумовића 20, Велики Мокри Луг Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 22 3.5
3 ОШ "Горња Варош", Добановачка 72, Земун Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 22 3.76
4 ОШ "Горња Варош", Добановачка 72, Земун Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 16 3.96
5 Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 22 3.96
6 ОШ "Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 25 3.89
7 ОШ "Мића Стојковић", 29. новембра 11, Умчари Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 24 3.79
8 ОШ "Душко Радовић", Томаса Едисона 3, Сремчица Срђан Раденовић, Душица Васиљевић 25 3.84
9 ОШ "Јосиф Панчић", Пожешка 52, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.8
10 OШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.82
11 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 8 4
12 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Супанца 15, Железник Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.8
13 ОШ "Ђорђе Крстић", Поручника Спасића и Машаре 13, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.98
14 ОШ "Бора Станковић", Паунова 19а, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.83
15 ОШ "Филип Филиповић", Булевар ослобођења 317, Београд Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.94
16 ОШ "Ђорђе Крстић", Поручника Спасића и Машаре 13, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 20 3.91
17 ОШ "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево Душица Васиљевић, Јела Стевановић 25 3.89
18 Средња школа Барајево, Светосавска 4а, Барајево Јелена Смиљанић 25 3.83
19 Средња школа Барајево, Светосавска 4а, Барајево Јелена Смиљанић, Срђан Раденовић 22 3.94
20 ОШ "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд Ђуро Косић, Јасмина Алексић 25 3.9
21 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Ђуро Косић, Јасмина Алексић 18 3.97
22 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Ђуро Косић, Јасмина Алексић 25 3.92
23 Техничка школа Лола, Југословенска 4, Железник Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.93
24 ОШ "Мирослав Антић", Црвено барјаче 6, Београд Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 25 3.81
25 Спортска гимназија, Херцег Стјепана 7, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.81
26 ОШ "Михајло Петровић Алас", Господар Јованова 22, Београд Душица Васиљевић, Јасмина Алексић 23 3.98
27 ОШ "Бранко Радичевић", Браће Михајловић Трипић 2, Батајница Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.87
28 ОШ "Бранко Радичевић", Браће Михајловић Трипић 2, Батајница Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.92
29 ОШ "Бранислав Нушић", Заплањска 45, Београд Душица Васиљевић, Јасмина Алексић 25 3.84
30 ОШ "Бранко Ћопић", Видиковачки венац 73, Београд Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 25 3.97
31 ОШ "Уједињене нације", Боровска 8, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.7
32 ОШ "Уједињене нације", Боровска 8, Београд Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 25 3.72
33 ОШ "Краљ Петар Први", Краља Петра 7, Београд Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.97
34 ОШ "Аца Милосављевић", Школска 7, Рушањ Срђан Раденовић, Душица Васиљевић 25 3.76
35 ОШ "Бранко Радичевић", Браће Михајловић Трипић 2, Батајница Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.97
36 Спортска гимназија, Херцег Стјепана 7, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.96
37 ОШ "Милоје Павловић", Милосава Влајића 1, Београд Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.97
38 ОШ "Владимир Роловић", Омладинско шеталиште 10, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.89
39 ОШ "Филип Кљајић Фића", Николаја Гогоља 40, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.95
40 ОШ "Бранко Ћопић", Видиковачки венац 73, Београд Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.87
41 ОШ "Живомир Савковић",КОвачевац бб, Ковачевац Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.9
42 Гимназија "Вељко Петровић", Доситеја Обрадовића 2, Сомбор Душица Васиљевић, Јасмина Алексић 25 3.84
43 ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, Београд Душица Васиљевић, Јасмина Алексић 25 3.97
44 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Душица Васиљевић, Јасмина Алексић 25 3.95
45 Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка 82, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.9
46 ОШ "Краљица Марија", Михаја Еминескуа 65, Овча Ђуро Косић, Јасмина Алексић 24 3.95
47 ОШ "Вук Караџић", Таковска 41, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.94
48 ОШ "Коста Ђукић", Краља Петра Првог 339, Младеновац Ђуро Косић, Јасмина Алексић 25 3.95
49 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милије Станојевића 10, Умка Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 25 3.99
50 XII београдска гимназија, Војводе Степе 82, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.88
51 XII београдска гимназија, Војводе Степе 82, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.95
52 Гимназија Партијарх Павле, Гочка 40, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.92
53 Гимназија Партијарх Павле, Гочка 40, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.89
54 Гимназија Партијарх Павле, Гочка 40, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 24 3.95
55 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 25 3.83
56 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Ђуро Косић, Јасмина Алексић 25 3.98
57 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.91
58 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.95
59 ОШ "Ђура Јакшић", Канарево брдо 2, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.94
60 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића-вељка 45, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.94
61 Гимназија "Бранко Радичевић", Светосавска 5, Стара Пазова Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.87
62 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Јела Стевановић, Јасмина Алексић 24 3.95
63 ОШ "Филип Вишњић", Салвадора Аљендеа 17, Београд Јелена Смиљанић, Срђан Раденовић 25 3.93
64 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића-Вељка 45, Београд Срђан Раденовић, Јела Стевановић 25 3.95
65 ОШ "Никола Тесла", Др Миливоја Петровића 6, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.99
66 ОШ "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Срђан Раденовић, Јасмина Алексић 25 3.86
67 ОШ "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Јелена Смиљанић, Јела Стевановић 25 3.84
68 ОШ "Никола Тесла", Др Миливоја Петровића 6, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.96
69 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Ресник Ђуро Косић, Јасмина Алексић 24 3.99
70 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Ресник Душица Васиљевић, Јела Стевановић 25 3.9
71 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Ресник Душица Васиљевић, Јасмина Алексић 24 3.99
72 ОШ "Никола Тесла", Мила Манића Албанте 5, Скела Јелена Смиљанић, Срђан Раденовић 25 3.98
73 ОШ "Радоје Домановић", Булевар уметности 31, Нови Београд Јелена Смиљанић, Душица Васиљевић 25 3.88
74 ОШ "Радоје Домановић", Булевар уметности 31, Нови Београд Јасмина Алексић 25 3.94
75 Прва обреновачка школа, Милоша Обреновића 169, Обреновац Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.95
76 ОШ "Слободан Пенезић Крцун", Бановски пут 2, Јунковац Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.91
77 ОШ "Вељко Дугошевић", Милана Ракића 41, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.93
78 ОШ "Вељко Дугошевић", Милана Ракића 41, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.96
79 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.9
80 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.94
81 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.96
82 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.96
83 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.99
84 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 3.92
85 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.98
86 Удружење медицинских сестара предшколских установа Београда, Саве Шумановића 1, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 21 3.96
87 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац Ђуро Косић, Јасмина Алексић 25 4
88 ОШ "Јефимија", Краља Милутина 3, Обреновац Ђуро Косић, Јелена Смиљанић 25 4
89 ОШ "Јефимија", Краља Милутина 3, Обреновац Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.96
90 ОШ "Грабовац", Грабовац Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.9
91 ОШ "Грабовац", Грабовац Ђуро Косић, Јасмина Алексић 19 3.98
92 ОШ "Љубомир Аћимовић", Цара Лазара 2, Обреновац Срђан Раденовић, Душица Васиљевић 25 3.92
93 Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.87
94 ОШ "Живојин Перић", Ваљевски пут бб, Стублине Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.96
95 ОШ "Десанка Максимовић", Устаничка 246, Београд Ђуро Косић, Јасмина Алексић 25 3.98
96 ОШ "Дражевац", Дражевац 146, Дражевац Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.98
97 ОШ "Јован Јовановић Змај", Цара Лазара 2, Обреновац Ђуро Косић, Јасмина Алексић 25 3.98
98 ОШ "1300 каплара", Панчина 1, Београд Јелена Смиљанић, Јасмина Алексић 25 3.99
99 ОШ "Бановић Страхиња", Кнеза Вишеслава 15, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.99
100 Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Београд Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.94
101 Музичка школа "Коста Манојловић", Немањина 9, Земун Ђуро Косић, Душица Васиљевић 24 3.99
102 Музичка школа "Коста Манојловић", Немањина 9, Земун Ђуро Косић, Душица Васиљевић 19 3.99
103 ОШ "Први мај", Влајковци бб, Влајковци-Брус Ђуро Косић, Душица Васиљевић 25 3.92
104 ОШ "Бранко Радичевић", Разбојна Ђуро Косић, Душица Васиљевић 20 3.97
105 ОШ "Вук Караџић", Блажево (Брус) Срђан Раденовић, Јасмина Алексић 12 3.89
106 ОШ "НХ Синиша Николајевић", Тимочка 24, Београд Ђуро Косић, Јасмина Алексић 25 3.96
107 Машинска школа "Радоје Дакић", Мишка Крањца 17, Београд Ђуро Косић, Срђан Раденовић 25 3.98
108 Машинска школа "Радоје Дакић", Мишка Крањца 17, Београд Ђуро Косић, Срђан Раденовић 19 3.98
109 ОШ "Војвода Радомир Путник", Бошка Петровића 6, Београд Срђан Раденовић, Душица Васиљевић 25 3.98
110 ОШ "Војвода Радомир Путник", Бошка Петровића 6, Београд Јелена Смиљанић, Јела Стевановић 19 3.97
111 ОШ "НХ Синиша Николајевић", Тимочка 24, Београд Јасмина Алексић 24 3.99
112 ОШ "Карађорђе", Вука Караџића 11, Остружњица Срђан Раденовић, Душица Буквић 25 3.99
113 ОШ "Стефан Дечански", Милана Мијалковића 11, Железник Ђуро Косић, Мирјана Пртина 25 3.62
114 ОШ "Стефан Дечански", Милана Мијалковића 11, Железник Срђан Раденовић, Гордана Опалић 25 3.91
115 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај", Немањина 28, Београд Ђуро Косић, Гордана Опалић 25 3.82
116 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај", Немањина 28, Београд Срђан Раденовић, Мирјана Пртина 25 3.66
117 ОШ "Бранко Радичевић", 10. октобра број 10, Велика Моштаница Срђан Раденовић, Гордана Опалић 25 3.98
118 ОШ "Горња Варош", Добановачка 72, Земун Ђуро Косић, Гордана Опалић 25 3.82
119 Средња медицинска школа "Милутин Миланковић", Црнотравска 27, Београд Ђуро Косић, Душица Буквић 21 3.93
120 ОШ "20.октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд Ђуро Косић, Гордана Опалић 18 3.64
121 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Ђуро Косић, Мирјана Пртина 25 3.85
122 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић Душица Буквић, Гордана Опалић 25 3.98
123 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Гордана Опалић, Мирјана Пртина 25 3.71
124 Обука се реализује путем интернета. Јелена Смиљанић, Срђан Раденовић 25 3.88
125 Обука се реализује путем интернета. Ђуро Косић, Гордана Опалић 25 3.93
126 Обука се реализује путем интернета. Ђуро Косић, Гордана Опалић 7 3.98
127 Обука се реализује путем интернета. Ђуро Косић, Гордана Опалић 25 3.99
128 Обука се реализује путем интернета. Јелена Смиљанић, Мирјана Пртина 25 3.97

Укупно учесника: 3057 | Просечна оцена: 3.91