Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Каталошки број програма: 827  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735,

Милан Шиповац, sipovac@gmail.com, 0113285506, 063408940,

Зона Мркаљ, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Ана Батас, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

Александар Милановић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Томислав Матић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Драгана Вељковић Станковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јелена Јовановић Симић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Валентина Питулић, доктор наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Вељко Брборић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Зона Мркаљ, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Алексић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Бошко Сувајџић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Делић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мило Ломпар, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Радивоје Микић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Оливера Радуловић, доктор наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Михајло Пантић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Снежана Самарџија, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Славко Петаковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Катарина Беговић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Душка Кликовац, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Чудомировић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Слободан Новокмет, доктор наука, Институт за српски језик, САНУ; Ана Батас, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Дина Томић Анић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Рајна Драгићевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Љиљана Бајић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Балша Стипчевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Весна Ломпар, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Зорица Несторовић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Никола Радосављевић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Шиповац, Мастер, Осма београдска гимназија; Наташа Станковић Шошо, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мина Ђурић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и развијање свести о усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне литературе.

Специфични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама, осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данМетодички приступ проучавању српског језика,књижевног дела,говорна и језичка култура у настави.

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена за групу је 60 000. Котизацијски пакет: Часописи („Књижевност и језик„, „Свет речи„) Готово сви семинари које је Друштво организовало од пролећа 2011. до јесени 2017. били су бесплатни и реализовани су као поклон Друштва наставницима српског језика и књижевности у Србији.