Активно учење/настава 2: напредни ниво

Каталошки број програма: 466  

Не

Образовни форум, Бранкова 21а, eduforum@sezampro.rs, 0113286247 , 0113286247

Зорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, 0606561563, 0113286247

Слободанка Антић, Др психологије, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Иван Ивић, Доктор психологије , Образовни форум; Ратко Јанков, Доктор хемије , пензионер; Ана Пешикан, Доктор психологије , Филозофски факултет, Београд

Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Врачар, Београд; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд; Јелисавета Вилотић, , ОШ „Дринка Павловић”; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”; Гордана Марковић-Сакић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић“ ; Зденка Рајковић, дипломирани учитељ, ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад; Едита Сатлер, , ОШ "Серво Михаљ" Зрењанин; Драгица Тривић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''Десанка Максимовић''; Милован Ђуришић, , у пензији; Биљана Танкосић, , ОШ“Др Јован Цвијић“ Зрењанин; Благица Златковић, др, Педагошки факултет у Врању ; Наташа Стојановић, Дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Снежана Јовић, специјалиста за методику грађан. васп., ОШ „Ж. Љујић“ Нова Варош; Лидија Јока, Дипломирани педагог, ОШ ''Вук Караџић'', Бор; Марица Гаврилов, , ; Milena Mijalković, , ОШ“Митрополит Михаило“ Сокобања; Радиша Ђорђевић, /, Образовни форум; Сенка Пантић, Професор педагогије, пензионер; Стојанака Јаноши Зељковић, Професор педагогије, Основна школа“ Славко Родић“ Бачки Јарак; Светлана Спасић, Дипломирани педагог, Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац; Тања Николић, , Основна школа „Митрополит Михаило“; Татијана Јовановић, дипломирани филолог за српски језик и ју, ОШ „Свети Сава“ Ниш; Вера Муждека, Дипломирани хемичар, ; Вера Пантовић, , Основна школа; Вера Вулевић, Дипломирани педагог , Пензионер; Вера Стојшић-Гашпаровски, , ОШ “Јован Јовановић Змај” Ср. Каменица; Зорица Милић, Дипломирани педагог- мастер, Основна школа "Нада Пурић" Ваљево; Дијана Коцкаревић, /, ОШ“Мирослав Антић“; Едита Сакали, , ОШ ,,Братство јединство“; Горан Јоксимовић, , Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Гордана Гроздановић, Дипломирани педагог, ОШ „Братство – јединство“ Бајша ОШ „Петефи бригада; Јасмина Поповић - Голубовић, професор разредне наставе, ОШ „ Свети Сава “ Ниш; Јасмина Цветић, Професор педагогије, ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' Крагујевац; Јелена Стефановић, Доктор наука – Родне студије, Балетска школа Лујо Давичо, Београд; Катарина Зјача, , ОШ“Свети Сава“ Ниш; Ксенија Кустудић Ђукић, , ОШ „Никола Тесла“ Бачка Топола, ОШ „Никола Ђуркови; Снежана Јовановић, , дипломирани педагог; Ана Пешикан, Доктор психологије , Филозофски факултет, Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника за примене иновативних метода наставе/учења и вреедновање наставног процеса.

• Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе. • Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за ефикасно планирање и евалуацију процеса наставе/учења. • Подстицање развоја осетљивости наставника за позицију и образовне потребе ученика у наставном процесу. • Оспособљавање наставника за примену процедуре за анализу и вредновање наставног процеса (секвенцијална анализа – СЕКА) • Оспособљавање наставника за самовредновање.

• Учесници ће бити оспособљени за вредновање наставног процеса који је оријентисан на учење и ученика. • Учесници ће бити оспособљени за примену процедуре техника анализе сценарија за час и анализе реализованог часа (секвенцијална анализа- СЕКА, Ивић, Пешикан и Антић, 2003) • Учесници ће моћи да покажу већу рефлексивност у односу на своје активности и улоге у наставном процесу. • Очекује се повећање осетљивости наставника на образовне потребе ученика и оспособљеност за разумевање улоге ученика у наставном процесу. • Очекује се да ће учесници бити оспособљени за решавање свакодневних проблема у настави применом метода активног учења/наставе.

 • 1. дан
  • Увод
  • Анализа искустава у примени идеја активног учења у реалним условима рада наставника
  • Показатељи улога и активности ученика у наставном процесу
  • пауза
  • Показатељи улога и активности ученика у наставном процесу у различитим наставним ситуацијама
  • пауза
  • Упознавање са процедуром за анализу сценарија за час
  • пауза
  • Упознавање са процедуром за анализу сценарија за час -наставак
 • 2. дан
  • Самостално извођење процедуре за анализу сценарија
  • пауза
  • Упознавање са процедуром секвенцијалне анализе изведене наставе
  • пауза
  • Примена секвенцијалне анализе
  • Сумирање семинара и евалуација 10 мин

30

дана: 2
бодова: 16

Цена за сва два дана износи укупно 5 200,00 по учеснику. У цену су укључени сви трошкови: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару. Сваки учесник добија приручник Активно учење/настава на диску, свеску, фасциклу... Инструктори доносе у школу постере, флип-чарт, фломастаре, селотејп, мемостикове... све што је потребно за рад. Такође, за библиотеку школе/установе се доноси примерак приручника приручн