“Три Т“ метода за подстицање интересовања ученика за природне и друштвене науке и развој функционалног знања

Каталошки број програма: 786  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер; Немања Бојанић, доктор наука , Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; Вук Рајовић, доктор наука , Едукативни центар НТЦ

Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер; Немања Бојанић, доктор наука , Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; Вук Рајовић, доктор наука , Едукативни центар НТЦ

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Циљ обуке је представљање “Три Т“ метода за припрему и извођење наставе у учионици, заснованог на НТЦ методологији који је намењен предметним учесницима у природним и друштвеним предметима.

• јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за примену НТЦ метода у наставном раду за природне и друштвене предмете; • упознавање учесника са „Три Т“ методом, дефинисање кључних фаза из ове методе; • оспособљавање учесника за примену представљене методе; • представљање примера из праксе из природних и друштвених предмета; • оспособљавање учесника за израду дидактичког материјала и едукативних игара које могу да подстакну интересовање и развој функционалног знања у раду у учионици.

После завршене обуке, учесник ће: -бити у стању да користи представљене основне технике за усвајање и понављање градива из НТЦ методологије из природних и друштвених предмета -се упознати са целинама „Три Т“ методе и бити у стању да препозна коју целину може да примени у ком делу часа -бити у стању да користи представљене методе за: осмишљавање часа, подизање нивоа мотивације и подстицање интересовања код ученика за природне и друштвене предемете -бити упознат са примерима из праксе и самостално процењивати квалитет примера својих ученика из природних и друштвених предмета -бити у стању да самостално изради дидакт. материјал и едукативне игре погодне за подстицање интересовања и развој функционалног знања у раду са ученицима у учионици

 • 1. дан
  • НТЦ методологија за природне и друштвене предмете
  • Пауза
  • „Три Т“ метода за постизање интересовања код ученика за природне и друштвене предемете
  • Пауза
  • Пример обраде наставних јединица из природних и друштвених предмета
  • Пауза
  • Примена дидактичких средстава и едукативних игара базираних на НТЦ методологији

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 3.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке, као и консултације у трајању од три месеца.