Читалићи-писалићи у освајању вештина за 21. век

Каталошки број програма: 851  

Не

Учитељско друштво Лесковац, Бабичког одреда 27, 16000 Лесковац, udlleskovac@gmail.com, 0631043532, 0631043666, 016242091

Дејан Цакић, cakicdejan78@gmail.com, 016297077, 0641452592,

Маја Радоман Цветићанин, професор српског језика, Центар за културу и уметност Алексинац ; Соња Ђорђевић, проф.српског језика, ОШ ,,Александар Стојановић'', Црна Трава; Жељко Младеновић, доктор наука- психолошке науке, Интернационални универзитет у Новом Пазару ; Биљана Веселиновић, Наставник математике, ОШ "Смех и суза" Алексинац; Ружица Јовановић, проф.разредне наставе, ОШ ,,Вожд Карађорђе'' Алексинац;

Маја Радоман Цветићанин, професор српског језика, Центар за културу и уметност Алексинац ; Соња Ђорђевић, проф.српског језика, ОШ ,,Александар Стојановић'', Црна Трава; Жељко Младеновић, доктор наука- психолошке науке, Интернационални универзитет у Новом Пазару ; Биљана Веселиновић, Наставник математике, ОШ "Смех и суза" Алексинац; Ружица Јовановић, проф.разредне наставе, ОШ ,,Вожд Карађорђе'' Алексинац; Власта Ценић, проф.српског језика, Основна школа „Вук Караџић„ Дољевац; Весна Ивановић, проф. разредне наставе, Основна школа „Миливоје Боровић„ ; Биљана Миладиновић, проф.разредне наставе, ОШ ,,Вожд Карађорђе'' Алексинац; Нера Рикић, Магистар филолошких наука, ОШ „Јован Јовановић Змај„ Сремска Каменица ;

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Методички оснажити наставника за мотивисање ученика да читају у циљу постизања вишег степена усвајања функционалних знања; индивидуланим и тимским радом до развоја критичког мишљења и креативног писања; читањем до целоживотног учења и љубитеља књига.

Оспособљавање наставника за коришћење различитих метода који подстичу развој читалачких навика ученика у циљу развоја критичког, аналитичког и дивергентног мишљења, формирања вредносних ставова и изградњу пожељног читалачког и уметничког укуса; Унапређење методичке праксе наставника у освајању читалачке, медијске, информационе писмености анализом стандарда у областима читања и писања и њихова употребљивост; Ојачавање компетенција за употребу разноликих веб алата у служби вољног читања и квалитетног писменог изражавања; Охрабривање полазника за развијање пројеката који указују на значај књига и читања у развоју детета/ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи

1. данКад читање постане нечитањеДа читање победи нечитањеКад ,,дигитални урођеници'' читајуКако раде ,,кликери''Развијање вештине писања по моделу ,,Рибља кост''У ,,рибљој чорби'',,Да до неба могу стићи, знају само Читалићи''

30

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке по учеснику је 1500 динара. У цену семинара урачунат је радни материјал, сертификат за учеснике обуке. У цену обуке није урачунат путни трошак водитеља, смештај водитеља (уколико је потребан) и храна и освежење за учеснике и водитеље.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић", Трг Светог Саве 3, Омољица Маја Радоман Цветићанин, Соња Ђорђевић, Жељко Младеновић 30 3.97

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.97