Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Каталошки број програма: 564  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак; Катарина Дуњић Мандић, Школски психолог – педагог, Гимназија, Чачак;

Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак; Катарина Дуњић Мандић, Школски психолог – педагог, Гимназија, Чачак;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетентности наставника и стручних сарадника основних и средњих школа.

Унапређивање знања учесника/ца о развојним променама у адолесценцији; Унапређивање знања учесника/ца о улози и значају комуникације у настави; Вежбање учесника/ца за примену комуникационих вештина у непосредном раду са ученицима; Разумевање значаја коришћења различитих таксономија (Блумова; СОЛО); Унапређивање знања учесника/ца о значају везе између примене различитих облика рада и активности наставника и преферираних начина и стилова учења и карактеристика ученика; Разумевање значаја развоја компетенција; Разумевање значаја и примена самоевалуације и рефлексије; Систематизација знања учесника/ца о праћењу напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводно предавањеКомпетенције и професионални развојКомуникација у учионициУчење и подучавање (Како знамо да је нешто научено?)Припремање и извођење наставе орјентисане на исходеЗатварање и евалуација2. данПрипрема, реализација и праћење часа у складу са циљевима обуке

30

дана: 2
бодова: 12

2.000, 00 динара по учеснику (ауторски хонорар, услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Роћевићи, ОШ "Јован Дучић" Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 23 4
2 Ивањица, Техничка школа Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 29 3.84
3 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 19 3.99
4 ОШ "Арсеније Лома", Ломина 1, Рудник Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 26 3.92
5 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 28 3.96
6 Техничка школа, Цара Душана бр. 20, Чачак Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 30 3.96
7 Гимназија Чачак, Жупама Страцимира 1, Чачак Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 27 3.94
8 1. београдска гимназија, Цара Душана 61, Београд Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 26 3.94
9 Спортска гимназија Спортиум Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић 15 3.97

Укупно учесника: 223 | Просечна оцена: 3.95