Основе информационе безбедности

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 299  

Да

NIT Solutions, Makenzijeva 29, hans@nit-solutions.net, 0114067203, 063335818,

Zoran Novakovic, hans@nit-solutions.net, 0114067203, 063335818,

Александар Ђокић, Дипломирани инжењер електротехнике, Switizen SA;

Александар Ђокић, Дипломирани инжењер електротехнике, Switizen SA; Александар Ивковић, Дипломирани инжењер електротехнике, Музеј „Никола Тесла„; Филип Брајовић, Економиста, Nit solutions;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Програм обуке има за циљ да оспособи полазнике да препознају, реагују и у највећој могућој мери спрече инцидентне ситуације везане за безбедност информација.

Оспособити полазнике да: - препознају и превенирају претње и опасности које се односе на информационе системе - прошире постојећа знања о појединачним изворима претњи по информациони систем (интернет, електронска пошта, друштвене мреже, екстерни уређаји итд.) - личним деловањем очувају или повећају безбедност информационог система - препознају и спрече социјални инжењеринг - правовремено пријаве претње по информациони систем надлежним службама и органима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаУвод у основе информационе безбедностиПитања стварног света, реалног окружењаУправљање лозинкамаКако обуздати злонамерне софтвере2. недељаСупротстављање злонамерним инсајдеримаСоцијални инжењерингКрадљивци идентитетаАдекватна примена правила и етикеОдговор на инцидентЗавршни тестПојам „Дигитални отисак„Питања учесника и слободна дискусија о темама обукеПауза за освежењеДодела сертификата

30

недеља: 2
бодова: 12

Цена обуке износи 2800 динaра по полазнику. У цену су урачунати трошкови рада реализатора, трошкови материјала, путни и административни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филип Брајовић 1 2.8
2 Филип Брајовић 2 3.6
3 Филип Брајовић 2 3.7
4 Филип Брајовић 4 3.93

Укупно учесника: 9 | Просечна оцена: 3.51