Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Каталошки број програма: 640  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436,

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436,

Јован Јовић, Дипломирани менаџер (240 ЕСПБ), Градска управа града Лесковца ; Зоран Илић, Професор разредне наставе, ОШ „Светозар Марковић„, Лесковац;

Јован Јовић, Дипломирани менаџер (240 ЕСПБ), Градска управа града Лесковца ; Зоран Илић, Професор разредне наставе, ОШ „Светозар Марковић„, Лесковац;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање запослених у образовању за писање предлога пројеката, стицањем теоријских и практичних знања о пројектима и писању предлога пројеката.

Специфични циљ 1: Оспособљеност запослених у просвети и школких тимова, за реализацију планираних активности путем пројектног финансирања Специфични циљ 2:. Упознати ученике са појмом и фазама Елемената пројекта и писањем предлога пројекта. Специфични циљ 3: Обезбеђење финасијских средстава за реализацију пројектних активности васпитног и образовног карактера. Специфични циљ 4: Усмеравање учесника ка различитим изворима за финансирање, фондовима и грантовима код којих могу поднети апликације за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данШта је Предлог пројектаВажност пројеката за образовање у савременом свету и код насЕлементи предлога пројектаПисање пројекатаМетодом до резултата . Детаљи који предлог пројекта чине успешнимНајчешће грешке у писању предлога пројекатаПрезентације и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 РСД, а у цену су урачунати: - Трошкови закупа простора -Трошкови материјала за припрему и вођење радионице - Куповина сертификата - Финансијска администрација - Хонорари

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа живан Маричић Жича Јован Јовић, Зоран Илић 30 3.95
2 Основна школа Бранко Радичевић Крушевац Јован Јовић, Зоран Илић 23 3.98
3 Oсновна школа Бранко Радичевић Крушевац Јован Јовић, Зоран Илић 23 3.97
4 Oсновна школа Браћа Вилотијевић Краљево Јован Јовић, Зоран Илић 22 3.96
5 Гимназија Лебане, ул. Цара Душана 78, Лебане Јован Јовић, Зоран Илић 27 3.92
6 Основна школа Браћа Вилотијевић Краљево Јован Јовић, Зоран Илић 17 3.84
7 Основна школа Браћа Миленковић, Шишава, Власотинце Јован Јовић, Зоран Илић 30 3.95
8 Техничка школа Михајло Пупин Кула Јован Јовић, Зоран Илић 30 3.93
9 Основна школа Вељко Влаховић Шангај, Нови Сад Јован Јовић, Зоран Илић 23 4
10 Медицинска школа Лесковац Јован Јовић, Зоран Илић 29 3.97
11 Медицинска школа Лесковац Јован Јовић, Зоран Илић 23 3.98
12 Медицинска школа Лесковац Јован Јовић, Зоран Илић 16 4
13 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Јован Јовић, Зоран Илић 25 3.99
14 Основна школа "19. октобар" Крагујевац - online Јован Јовић, Зоран Илић 21 3.97

Укупно учесника: 339 | Просечна оцена: 3.96