Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој

дана:
бодова: 0