Од исхода учења до ефикасне наставе

Каталошки број програма: 516  

Не

Друштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац, blagoivana@gmail.com, 0691217821, 0648480700,

Ивана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037401641, 0648480700,

Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ „Митрополит Михаило„ ; Ивана Благојевић, Мастер учитељ, ОШ „Страхиња Поповић„;

Анита Перић, мастер учитељ, ОШ ,,Деспот Стефан", Доњи Степош; Братислав Симић, мастер учитељ, ОШ ,,Иво Лола Рибар", Александровац; Милена Мијалковић, Дипломирани педагог, ОШ „Митрополит Миохаило„ Сокобања; Ружица Јовановић, професор, ОШ ,,Вожд Карађорђе'' Алексинац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање ефикасности настaвe оснаживањем наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе

Упознавање наставника са начинима ефикасног планирања повезивањем циљева, исхода и садржаја.Овладавањем техникама избора метода, наставних средстава и материјала у односу на постављене циљеве и исходе. Обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције.Проширивање знања наставника о различитим техникама процењивања напредовања ученика и пружања ефикаснних повратних информација као подстицаја за напредовање

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводПланирање као предуслов ефикасне наставеОд исхода до захтеваМоделовање наставеПроцена и самопроцена; Евалуација рада

30

дана: 1
бодова: 8

1000 дин нето по учеснику(хонорари, радни и штампани материјал, уверења) плус путни трошкови и припадајући порези и доприноси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "9.српска бригада" Братислав Симић, Ружица Јовановић 22 3.96
2 ОШ "9.српска бригада" Братислав Симић, Ружица Јовановић 21 4
3 ОШ "ДринкаПавловић" Анита Перић, Братислав Симић, Милена Мијалковић, Ружица Јовановић 27 3.94
4 ОШ "Витко и Стева" Анита Перић, Братислав Симић, Милена Мијалковић, Ружица Јовановић 26 3.97
5 ОШ "ДринкаПавловић" Анита Перић, Милена Мијалковић 30 3.94
6 ОШ "Витко и Стева" Братислав Симић, Ружица Јовановић 26 3.97
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац Анита Перић, Братислав Симић 30 3.99
8 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг Рудара бб , Алексиначки Рудник Анита Перић, Ружица Јовановић 30 3.99
9 ОШ "Доситеј Обрадовић", Пожаревац Анита Перић, Братислав Симић 30 3.99
10 ОШ "Вук Караџић" Анита Перић, Братислав Симић 30 3.97

Укупно учесника: 272 | Просечна оцена: 3.97