Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Каталошки број програма: 178  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229, ,

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229,

Милена Јеротијевић, дипломирани психолог , Група МОСТ ; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ;

Милена Јеротијевић, дипломирани психолог , Група МОСТ ; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ; Владица Тошић, Професор разредне наставе, ОШ „Ратко Вукићевић„ Ниш ; Весна Богосављевић, Професор педагогоје , Основна школа „Слободан Секулић„, Ужице ; Вера Муждека, Дипломирани хемичар , ; Валентина Завишић, Дипломирани дефектолог , Иницијатива за инклузију ВеликиМали ; Соња Париповић, професор разредне наставе , ОШ „Соња Маринковић„, Нови Сад ; Радмила Гошовић, Професор филизофије , Група МОСТ ; Наташа Милојевић, Дипломирани психолог , /; Милена Васић, Дипломирани педагог , ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави ; Милена Маринковић, Професор разредне наставе , ОШ „Бранко Радичевић„, Бујановац ; Љубица Јокић, професор педагогије и психологије , ОШ „Милан Мијалковић„ Јагодина ; Љиљана Стојановић, Специјалиста наставе математике , Средња техничка школа Зајечар; Гордана Ђигић, доктор психолошких наука , Филозофски факултет у Нишу ; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац ; Стаменка Судар, Дипломирани психолог , Средња економска школа Сомбор ; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад ; Борислава Максимовић, Дипломирани психолог , /;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Повећање укључености и квалитета образовања за све ученике. Осигурање напредовања и спречавање испадања ученика из образовања. Повећање компетенција наставника да препозна и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање различитости.

Упознавање са: - процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила; - израдом плана индивидуализације и ИОП-а; - начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а; - планирањем часа у одељењима која похађају и ученици којима је потребна додатна подршка, на начин који обезбезбеђује учешће свих; - особеностима даровитих ученика и врстама подршке која им је потребна у образовању; - поступцима и вештинама управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Увод и отварање2. Шта је инклузивно образовањеПауза3. Како идентификовати потребе за подршком у образовањуПауза за ручак4. Техника и израде педагошког профилаПауза5. Стратегије рада са даровитим ученицима2. дан1. Шта је индивидуални образовни планПауза2. Планирање подршке у образовању Пауза за ручак3. Кораци, поступци и израда ИОП-а и приказ поступака и техника за евалуацију и ревизију ИОП-аПауза4. Планирање часа 5. Затварање и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

3.170 У цену су укључени путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, сви доприноси предвиђени законом и административни трошкови Организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа "23. мај", Панчево Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 22 3
2 ОШ "Јован Цвијић", Сирча, Краљево Милена Васић, Душанка Ћировић 28 3.96
3 Београд, ОШ Арчибалд Рајс Сњежана Мрше, Валентина Завишић 30 3.82
4 Ниш, ОШ Мирослав Антић, Књажевачка 156 Владица Тошић, Милена Маринковић 30 3.92
5 Ниш, ОШ Мирослав Антић, Књажевачка 156 Владица Тошић, Милена Маринковић 28 3.86
6 Панчево, Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5 Радмила Гошовић, Наташа Милојевић 19 3.81
7 Техничка школа "Михајло Пупин", Цара Душана 2, Инђија Соња Париповић, Драгица Миражић Немет 28 3.61
8 Пирот, ОШ "8. септембар", Данила Киша 21 Гордана Ђигић, Душанка Ћировић 27 3.94
9 Пирот, ОШ "8. септембар", Данила Киша 21 Сњежана Мрше, Љиљана Стојановић 29 3.74
10 Пирот, Гимназија, Српских владара 128 Сњежана Мрше, Душанка Ћировић 25 3.84
11 Алексинац, Алексиначка гимназија, Тихомира Ђорђевића бб Владица Тошић, Љиљана Стојановић 30 3.85
12 Бешка, ОШ "Браћа Груловић", Карађорђева 2 Соња Париповић, Драгица Миражић Немет 24 3.6
13 Кисач, ОШ "Људовит Штур", Железничка 3 Радмила Гошовић, Наташа Милојевић 21 3.96
14 Бачко Градиште, ОШ "Светозар Марковић", Школска 33 Соња Париповић, Драгица Миражић Немет 28 3.83
15 Београд, ОШ "НХ Синиша Николајевић", Тимочка 24 Наташа Милојевић, Милена Васић 25 3.55
16 Смедерево, Техничка школа, Вука Караџића 13 Милена Васић, Љиљана Стојановић 30 3.61
17 Београд, Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88 Сњежана Мрше, Радмила Гошовић 24 3.85
18 Рума, ОШ "Иво Лола Рибар", Главна 270 Валентина Завишић, Љиљана Стојановић 29 3.96
19 Ваљево, Економска школа, Даничићева 1 Радмила Гошовић, Љиљана Стојановић 25 3.89
20 Футог, Пољопривредна школа са домом ученика, Царице Милице 2 Стаменка Судар, Драгица Миражић Немет 20 3.69
21 Земун, ОШ Бранко Пешић, Светотројчина 4 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 22 3.55
22 Земун, ОШ Раде Кончар, Златиборска 44 Валентина Завишић, Милена Васић 30 3.76
23 Београд, ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњановића 2 Радмила Гошовић, Наташа Милојевић 20 4
24 Београд, Средња занатска школа, Вукасовићева бр. 21а Милена Јеротијевић, Валентина Завишић 29 3.9
25 Рановац, ОШ "Јован Шербановић", бб Валентина Завишић, Милена Васић 21 3.96
26 Сечањ, Средња школа "Вук Караџић", Гимназијска 2 Душанка Ћировић, Стаменка Судар 25 3.99
27 Ћуприја, Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб Милена Васић, Душанка Ћировић 28 3.84
28 Нови Пазар, Техничка школа, Вука Караџића бб Радмила Гошовић, Милена Васић 23 3.95
29 Дежева, Нови Пазар, ОШ "Расто Немањић", издвојено одељење Постење Милена Јеротијевић, Валентина Завишић 23 3.91
30 Краљево, ПУ "Олга Јовичић Рита", Карађорђева 11 Наташа Милојевић, Душанка Ћировић 29 3.88
31 Бечеј, Школа за основно музичко васпитање и образовање ''Петар Коњовић'', Главна 5, Милена Јеротијевић, Валентина Завишић 22 3.99
32 Нови Сад, ОШ "Бранко Радичевић", Футошка 5 Соња Париповић, Стаменка Судар 23 3.8
33 Београд, Железничка техничка школа, Здравка Челара 14 Милена Јеротијевић, Валентина Завишић 29 3.36
34 Ваљево, Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја 54 Валентина Завишић, Милена Васић 24 3.87
35 Ваљево, Пољопривредна школа са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја 54 Наташа Милојевић, Драгица Миражић Немет 28 3.83
36 Бела црква, ПУ "Анђелка Ђурић", 1. октобар бб Милена Јеротијевић, Валентина Завишић 25 3.98
37 Београд, Средња занатска школа, Вукасовићева 21а Валентина Завишић, Наташа Милојевић 21 3.7
38 Суботица, ОШ "Иван Горан Ковачић", Максима Горког 29 Соња Париповић, Драгица Миражић Немет 30 3.8

Укупно учесника: 974 | Просечна оцена: 3.8