У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Каталошки број програма: 186  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Ђуро Косић, Професор производно техничког образовања, Основна школа „Љуба Ненадовић“; Данијела Васиљевић, Мастер педагог, Основна школа „Љуба Ненадовић“, Београд; Душанка Гачић Брадић, дипломирани психолог, ОШ “Љуба Ненадовић”

Ђуро Косић, Професор производно техничког образовања, Основна школа „Љуба Ненадовић“; Јасмина Алексић, Професор техничког образовања , ОШ „Драгојло Дудић“; Наташа Ђачић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Љуба Ненадовић”; Данијела Васиљевић, Мастер педагог, Основна школа „Љуба Ненадовић“, Београд; Душанка Гачић Брадић, дипломирани психолог, ОШ “Љуба Ненадовић”; Јела Стевановић, Професор разредне наставе, ОШ „Павле Поповић“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење квалитета образовно-васпитног рада у школама изградњом компетенција запослених за планирање, спровођење и вредновање активности усмерених на превенцију вршњачког насиља и интервенцију у ситуацијама када се насиље догоди.

-боље разумевање и већа осетљивост наставника, стручних сарадника и директора за проблем вршњачког насиља у школи -унапређење знања и вештина запослених у школи за препознавање облика и нивоа насиља, адекватно, правовремено поступање у ситуацијама насиља и предлагање мера заштите -упознавање запослених у школи са програмима превенције вршњачког насиља и усвајање основних знања и вештина потребних за превентиван рад -сензибилизација учесника за улогу и значај тимског рада у спречавању и сузбијању вршњачког насиља -оснаживање наставника да развијају односе сарадње са ученицима и родитељима засноване на поверењу -унапређивање знања и вештина учесника да развијају безбеднију и толерантнију школу у којој се конструктивно реагује на сукобе

По завршетку обуке очекује се да учесници: -познају главне појмове који се односе на вршњачко насиље у школи (узроци,облици,нивои...) - познају у основним цртама законе, правилнике, протоколе који регулишу ову област и разумеју њихов практични значај -разумеју улоге и одговорности различитих актера и процедуре у интервенцији на насиље -познају основе програма превенције вршњачког насиља који се примењују у школи (правила понашања, радионице, Форум театар...)и конкретне методе и технике превентивног рада (нпр. развој социјалних и комуникацијских вештина) -умеју да идентификују облик и ниво насиља, предложе мере и израде оперативни план заштите -умеју квалитетно и конструктивно да сарађују са родитељима и колегама негујући тимски рад

 • 1. дан
  • Вршњачко насиље у школи - шта је, како се испољава, ко су актери и какве су последице
  • Пауза
  • Законска регулатива у области заштите ученика од вршњачког насиља у школи
  • Пауза
  • Боље спречити него лечити - превенција као најбољи вид заштите од вршњачког насиља
  • Пауза
  • Радионица као облик превенције
  • Пауза
  • Шта када се вршњачко насиље догоди у школи: интервентне активности
  • Пауза
  • Израда оперативног плана заштите
  • Завршна реч, евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 950 дин., у цену су урачунате накнаде аутора и реализатора, умножавање писаних материјала за сваког полазника, потрошни материјал неопходан за извођење обуке, трошкове ручка и освежења током пауза, додатна подршка и консултације након одржане обуке и праћење примене за време трајања акредитације програма. У цену нису урачунати трошкови превоза и евентуалног смештаја водитеља јер они веома варирају у зависности од места одржавања семинара, тј. његове удаљености од места.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић Данијела Васиљевић, Душанка Гачић Брадић 30 3.95
2 ОШ "Карађорђе", Вука Караџића 11, Остружница Данијела Васиљевић, Душанка Гачић Брадић 25 3.92
3 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Данијела Васиљевић, Душанка Гачић Брадић 30 3.54
4 ОШ "Бранислав Нушић", Заплањска 45, Београд Јасмина Алексић, Данијела Васиљевић 28 3.8
5 ОШ "Аца Милосављевић", Школска 7, Рушањ-Београд Наташа Ђачић, Данијела Васиљевић 28 3.96
6 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Ђуро Косић, Данијела Васиљевић 12 3.99
7 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Ђуро Косић, Данијела Васиљевић 30 3.73
8 ОШ "20.октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.87
9 ОШ "Горња Варош", Добановачка 72, Земун Данијела Васиљевић, Душанка Гачић Брадић 28 3.99
10 ОШ "Радоје Домановић", Булевар уметности 31, Нови Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.94
11 ОШ "Радоје Домановић", Булевар уметности 31, Нови Београд Ђуро Косић 15 4
12 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милије Станојловића 10, Умка Јасмина Алексић, Данијела Васиљевић 21 3.85
13 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.7
14 Ош "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево Данијела Васиљевић, Јела Стевановић 30 3.78
15 ОШ "Владимир Роловић", Омладинско шеталиште 10, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.94
16 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.97
17 ОШ "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево Данијела Васиљевић, Јела Стевановић 30 3.8
18 Пољопривредно-хемијска школа, Милоша Обреновића 90, Обреновац Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.9
19 ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Боривоја Стевановића 27а, Београд Ђуро Косић, Данијела Васиљевић 18 3.98
20 Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка 82, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.77
21 Гимназија Обреновац, Милоша Обреновића 90, Обреновац Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.34
22 Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка 82, Београд Данијела Васиљевић, Јела Стевановић 25 3.37
23 ОШ "Филип Кљајић Фића", Николаја Гогоља 40, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 25 3.87
24 ОШ "Краљ Петар Први", Краља Петра 7, Београд Данијела Васиљевић, Наташа Ђачић 25 3.95
25 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Ресник Ђуро Косић, Јела Стевановић 22 3.89
26 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Ресник Данијела Васиљевић, Наташа Ђачић 24 3.85
27 ОШ "22.октобар", Маршала Тита 8, Сурчин Ђуро Косић, Данијела Васиљевић 30 3.72
28 Ош "ВУк Караџић", Школска 4, Сремчица Данијела Васиљевић, Јела Стевановић 25 3.21
29 Ош "ВУк Караџић", Школска 4, Сремчица Ђуро Косић, Наташа Ђачић 25 3.07
30 ОШ "Душко Радовић", Томаса Едисона 3, Сремчица Данијела Васиљевић, Јела Стевановић 24 3.93
31 Ош "Михаило Петровић Алас", Господар Јованова 22, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.9
32 ОШ "Влада Обрадовић Камени", Добановачка 2, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.65
33 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.86
34 ОШ "Никола Тесла", Др Миливоја Петровића 6, Београд Данијела Васиљевић, Јела Стевановић 30 3.89
35 ОШ "Живојин Перић", Ваљевски пут бб, Стублине Ђуро Косић, Наташа Ђачић 28 3.64
36 ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Боривоја Стевановића 27а, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 27 3.68
37 Средња школа Барајево, Светосавска 4а, Барајево Ђуро Косић, Наташа Ђачић 27 3.62
38 Средња школа Барајево, Светосавска 4а, Барајево Данијела Васиљевић, Јела Стевановић 27 3.69
39 ОШ "14.октобар", Гочка 40, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.94
40 Гимназија "Патријарх Павле", Гочка 40, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.73
41 Ош "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.89
42 Ош "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.83
43 ОШ "Васа Чарапић", Авалска 48а, Бели Поток Ђуро Косић, Наташа Ђачић 30 3.21
44 ОШ "Уједињене нације", Борова 8, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 28 3.85
45 Ош "Иван Гундулић", Народних хероја 12, Нови Београд Ђуро Косић, Данијела Васиљевић 30 3.91
46 ОШ "Душко Радовић", Булевар Зорана Ђинђића 112, Нови Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 27 3.95
47 ОШ "Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд Данијела Васиљевић, Душанка Гачић Брадић 24 3.92
48 ОШ "Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд Ђуро Косић, Наташа Ђачић 22 3.92

Укупно учесника: 1300 | Просечна оцена: 3.78