Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Каталошки број програма: 175  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229, ,

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229,

Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Милена Јеротијевић, дипломирани психолог, Група МОСТ , Београд;

Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Милена Јеротијевић, дипломирани психолог, Група МОСТ , Београд; Весна Богосављевић, Професор педагогоје , Основна школа „Слободан Секулић„, Ужице ; Валентина Завишић, Дипломирани дефектолог , Иницијатива за инклузију ВеликиМали ; Соња Париповић, професор разредне наставе , ОШ „Соња Маринковић„, Нови Сад ; Радмила Гошовић, Професор филизофије, Удружење "Група МОСТ", Београд; Наташа Милојевић, Дипломирани психолог , /; Љубица Јокић, професор педагогије и психологије , ОШ „Милан Мијалковић„ Јагодина ; Стаменка Судар, Дипломирани психолог , Средња економска школа Сомбор ; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Повећање компетенција наставника да подстичу развој капацитета ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, да користе одговарајуће стратегије у раду са њима, осигурају њихово учешће и учење у вршњачкој групи, напредовање и опстајање у образовању.

Овладавање: - стратегијама прилагођавања наставе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом; - процедуром и техникама прикупљања података за израду свеобухватног педагошког профила ученика; - знањима о специфичностима у понашању ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом; - вештинама процене образовних потреба ученика; - планирањем мера подршке; - планирањем часа у одељењу које похађа и ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом; - вештинама управљања одељењем које похађа и ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан1. Увод и отварање2. Препознавање сметњи у развоју и инвалидитетаПауза3. Посебни изазови у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетомПауза за ручак4. Стратегије прилагођавања наставе 2. дан1. Опис образовне ситуације детета/ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Пауза2. Педагошки профил Пауза за ручак3. Мере подршке Пауза4. Планирање часа 5. Затварање и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

3.170 динара по учеснику. У цену су укључени путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, сви доприноси предвиђени законом и административни трошкови Организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ниш, Пантелеј, ОШ Његош Соња Париповић, Наташа Милојевић 28 3.4
2 Качарево, ОШ Жарко Зрењанин, Херцеговачка 12 Милена Јеротијевић, Валентина Завишић 26 3.73
3 Банатски Брестовац, Панчево, ОШ Олга Петров Милена Јеротијевић, Валентина Завишић 23 3.71
4 Иваново, Панчево, ОШ "Моша Пијаде", 29. новембра 56-58 Валентина Завишић, Радмила Гошовић 19 3.94
5 Београд, ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Валентина Завишић, Љубица Јокић 23 3.58
6 Ђурђево, ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра I 59 Валентина Завишић 30 3.28
7 Београд, Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 29 3.41
8 Краљево, Школа за основно и средње образовање "Иво Лола Рибар", Доситејева 5/4 Валентина Завишић, Соња Париповић 29 3.39
9 Нови Сад, Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн", Гагаринова 1 Стаменка Судар, Драгица Миражић Немет 29 3.29
10 Обреновац, Гимназија, Милоша Обреновића 90 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 26 3.86
11 Београд, Медицинска школа, Вељка Дугошевића бб Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 29 3.74
12 Београд, ОШ "Јован Миодраговић, Војводе Драгомира 1 Милена Јеротијевић, Соња Париповић 28 3.7
13 Београд, ОШ "Јован Миодраговић, Војводе Драгомира 1 Наташа Милојевић, Драгица Миражић Немет 26 2.95
14 Београд, Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24 Милена Јеротијевић, Стаменка Судар 30 3.72
15 Београд, Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24 Радмила Гошовић, Драгица Миражић Немет 24 3.08
16 Таково, ОШ "Таковски устанак" Сњежана Мрше, Наташа Милојевић 25 3.85

Укупно учесника: 424 | Просечна оцена: 3.54