Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Каталошки број програма: 339  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Предраг Стевановић, Професор, ОШ „Бошко Ђуричић„; Ивица Лазаревић, , Академија Филиповић; Братислав Филиповић, мастер економије, Академија Филиповић доо, ;

Предраг Стевановић, Професор, ОШ „Бошко Ђуричић„; Ивица Лазаревић, , Академија Филиповић; Братислав Филиповић, мастер економије, Академија Филиповић доо, ; Дона Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике, Металка Мајур; Александар Дашић, Мастер професор технике и информатике, Zuhlke Engineering d.o.o. ; Дејан Алексић, доктор техничких наука, Железничка техничка школа;

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

• Увођење ИТ у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну примену и ефикасност у раду; • Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информа. технологија

Подстицање наставника, васпитача, сарадника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес; • Оспособљавање наставника васпитача, сарадника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; • Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); • Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама; • Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМултимедијални наставни сарджаји Методика примене мултимедија у наставиИнтернетПауза за ручакG mail Google дискGoogle документи Google презентација2. дан Пројекат израде мултимедијалног наставног садржаја Платформа Slide Share Примена екстерних уређаја – пројектор Интерактивне табле у настави Коришћење интерактивне табле3. данПрограмски пакет MozzaBookE-портфолио наставника Школски сајт Електронска библиотека Дигитални филм у настави Интерактивни квиз у настави

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 5.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Бранко Радичевић”, Габровац, Ниш Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 30 3.9
2 ОШ "Кирило Савић" , Кирила Савића бб , Ивањица Предраг Стевановић, Дона Стевановић 30 3.88
3 ОШ "Милан Благојевић" , 4. Децембар 35, Лучани Предраг Стевановић, Ивица Лазаревић 26 3.84
4 ОШ "Божидар Миљковић" ул. Горњи Присјан бб , Горњи Присјан Предраг Стевановић, Ивица Лазаревић 21 3.98
5 ОШ "Бранко Радичевић" Бољевци Сурчин Ивица Лазаревић, Братислав Филиповић 25 3.8

Укупно учесника: 132 | Просечна оцена: 3.88