Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Каталошки број програма: 152  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Биљана Вукашиновић, Мастер менаџер у образовању, ОШ "Нада Пурић" Ваљево; Санела Крстић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ „ Сава Керковић“, Љиг; Маја Младеновић, Дипломирани биолог , ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево

Биљана Вукашиновић, Мастер менаџер у образовању, ОШ "Нада Пурић" Ваљево; Санела Крстић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ „ Сава Керковић“, Љиг; Љиљана Иконић, Наставник разредне наставе, ОШ „Сава Керковић“ Љиг; Маја Младеновић, Дипломирани биолог , ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Професионално оснаживање запослених у образовно-васпитним установама да кроз радионичарски рад са родитељима унапреде комуникацију, сарадњу, међусобно поверење и омогуће већу укљученост родитеља у образовање и васпитање деце.

Едукација о начинима мотивације родитеља за укључивање родитеља у живот и рад школе; Разумевање важности укључености родитеља у васпитање и образовање деце; Уочавање значаја успешне сарадње са родитељима на васпитно-образовна постигнућа ученика; Оснаживање полазника за планирање и реализацију радионица са родитељима; Јачање компетенција полазника у унапређењу вештина комуникације и сарадње и међусобног поверења са родитељима; Јачање компетенција полазника за решавање изазова у васпитно-образовној пракси кроз радионице са родитељима; Стицање знања о могућностима сарадње и комуникације са родитељима у дигиталном окружењу; Додатна подршка наставницима кроз приступ приручнику са готовим примерима добре праксе.

Полазници знају начине мотивације родитеља за укључивање у живот и рад школе; Знају важност укључености родитеља у образовање и васпитање деце и њихива постигнућа; Умеју да планирају и реализују радионице са родитељима; Знају да радионичарским радом са родитељима могу унапредити сарадњу, комуникацију и међусобно поверење са циљем бољих образовно- васпитних постигнућа ученика; Знају да радионичарским радом са родитељима едукацијом могу лакше превазићи изазове у васпитно- образовној пракси. Примењују могућности сарадње са родитељима у дигиталном окружжењу; Реализују примере праксе из приручника са родитељима у свом одељењу.

 • 1. дан
  • Значај сарадње породице и школе
  • Приказ приручника „Заиграјмо између две ватре“
  • Радионичарским радом до успешне сарадње, комуникације и међусобног поверења- примери добре праксе
  • Израда концепта плана радионице за родитеље
  • Сарадња са родитељима у дигиталном окружењу
  • Евалуација обуке, дискусија и подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал. Путни трошкови водитеља се накнадно обрачунавају и додају на исказану цену.