Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник разредне наставе - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу

дана:
бодова: 0