Примена научних дебата у настави

Каталошки број програма: 696  

Не

Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319

Дарије Јаношевић, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319

Иван Умељић, Дипломирани филозоф, Центар за промоцију науке

Иван Умељић, Дипломирани филозоф, Центар за промоцију науке; Маја Кескинов, Дипломирани филозоф, XIV београдска гимназија

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника да примене научну дебату (оксфордски модел) као дидактичку методу у настави предмета из области СТЕМ дисциплина како би код ученика подстакли развој критичког мишљења, вештине аргументовања и самостални истраживачки рад.

Упознавање наставника са методологијом аргументације развијеном кроз модел научне дебате; оспособљавање наставника за примену дебате у настави СТЕМ предмета (STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics); мотивисање и обука наставника да у рад са ученицима уведу нове методе и технике погодне за развој критичког, аргументованог и сарадничког учења; упознавање наставника СТЕМ области са моделима сарадње, заједничког организовања и планирања наставе са наставницима који предају предмете из области друштвених и хуманистичких наука и уметности; оспособљавање наставника да код ученика унапреде медијску писменост и вештину препознавања лажних вести о науци и технологији у медијима.

Наставници ће усвојити основе грађења аргумента и извођења научне дебате у настави са ученицима; применом наставних метода и техника заснованих на дебати наставници ће бити оспособљени да код ученика развијају вештине комуникације, јавног наступа и говорништва; наставници ће бити оспособљени да код ученика развијају колаборативни дискурс и реципрочно подучавање, кроз аргументовану расправу у складу са ваљаним објашњењима и стандардима доказивања у СТЕМ дисциплинама; наставници ће се упознати са иновативним методама предавања градива из СТЕМ предмета које у себи садрже и елементе хуманистичких и друштвених наука и уметности, како би унапредили постојеће приступе који су углавном фокусирани на стицање стручних вештина.

  • 1. дан
    • Примена научних дебата у настави

30

дана: 1
бодова: 8

2100 динара по учеснику семинара. Надокнада ауторима и реализаторима, путни трошкови, блок за писање и оловка, оброк и освежење за полазнике семинара, израда, штампа и слање уверења.