Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Каталошки број програма: 63  

Не

Osnovna skola Kralj Petar I, Vojvode Putnika 1 18000 Nis, kraljpetarnis@mts.rs, 018290004, , 018290005

Robert Dzunic, robertdzunic@gmail.com, 018290004, 0652900050,

Роберт Џунић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Марина Стојановић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Анита Спасић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш

Роберт Џунић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Марина Стојановић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Анита Спасић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање знања наставника за превентивно пружање стручне помоћи ученицима кроз појачан васпитни рад и васпитне мере

Стицање знања о прописима који регулишу права, обавезе и одговорност ученика; Развијање компетенција за примену појачаног васпитног рада и одговарајућих васпитних мера; Обука наставника за препознавање непримереног понашања и спровођење превентивних активности; Оснаживање наставника за тимски приступ у спровођењу васпитног рада уз примену адекватних образаца; Оспособљавање наставника за праћење ефеката појачаног васпитног рада, васпитних мера и вођење школске евиденције.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПрава, обавезе и одговорност ученикаПојачан васпитни радПаузаВаспитне мере и њихов значајПаузаУлога и одговорност носиоца васпитног и ПВР-а у спречавању непримереног понашања ученикаПаузаМодел успешног спровођења појачаног васпитног рада и примене васпитних мераПраћење и евалуација појачаног васпитног рада, васпитних мера и обавеза вођења школске евиденције

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара. Спецификација цене: надокнада предавачима у бруто износу (1700 динара), путни трошкови (500 динара), радни материјал (200 динара), трошкови установе (300 динара) и материјал за сваког учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Радоје Домановић", ул. Генерала Милојка Лешјанина 49а, Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 29 3.85
2 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић" Алексинац Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.81
3 ОШ "Јован Јовановић Змај" Трг пудара бб Алексиначки Рудник Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.91
4 ОШ "Свети Сава" Гарсија Лорке бб Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 24 3.98
5 ОШ "Иван Горан Ковачић" И.Г.Ковачића 14 Нишка Бања Роберт Џунић, Анита Спасић 28 4
6 ОШ "Свети Сава" Гарсија Лорке бб Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 18 3.93
7 ОШ "БРАНКО Радичевић"Победе 72 Габровац Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 27 3.95
8 ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ" Љубомира Николића 3 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.94
9 ОШ "Иво Андрић" Бранка Бјеговића бб Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 30 3.98
10 ОШ "Цар Константин" Великотрнавска 4 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 29 3.99
11 ОШ "БРАНКО МИЉКОВИЋ" Љубомира Николића 3 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 27 3.84
12 ОШ "Цар Константин" Великотрнавска 4 Ниш Роберт Џунић, Марина Стојановић, Анита Спасић 29 3.94

Укупно учесника: 331 | Просечна оцена: 3.93