Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи

Каталошки број програма: 841  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436,

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436,

Оливера Радуловић, доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду;

Оливера Радуловић, доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Јелена Журић, мастер (докторанд), мастер професор српског језика и књижевности; Јелена Ангеловски, доктор наука, ОШ ,,Јован Јовановић Змај„ Панчево; Невена Варница, доктор књижевних наука, Филозофски факутет Универзитета у Новом Саду; Драгољуб Перић, доктор књижевних наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Јасмина Јокић, доктор књижевних наука, Филозофски факултет у Новом Саду;

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање знања и вештина наставника за интердисциплинарно проучавање књижевног дела — за библијски подтекст у тумачењу, и корелацију наставе књижевности са ликовном, музичком, позоришном и филмском уметношћу.

Продубљивање знања и вештина наставника у примени сродних наставних садржаја у настави књижевности.Упућује се на библијски подтекст у књижевном делу од усмене преко средњовековне и барокне књижевности и кључних дела из осталих епоха у развоју књижевног стваралаштва закључно са постмодернизмом (Б. Пекића, М. Павића, Г. Петровића). Испитују се могућности примене интегративног приступа у обради књижевног текста,и предности интердисциплинарног тумачења књижевног дела повезивањем са музичком, ликовноми позоришном уметношћу, са филмом и стрипом). Оспособљавање наставника за употребу и примену мултимедијалних средстава у настави књижевности; за одабир адекватне стручне и методичке литературе.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика

1. дан1. Увод: а) поздравна реч, смернице; б)интердисциплинарниприступ:теорија и наставна пракса.пауза2. А. Библијски подтекст и његово место у тумачењу књижевних дела из Наставног програмапауза2. Б. Књижевност и друге уметности: интегративни приступ у наставној обради књижевног текстапауза3. Примена интердисциплинарности у групној изради презентација и излагање резултатапауза4.Резиме, дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1000 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Владимир Перић Валтер" Пријепоље Јелена Журић 17 3.96
2 Центар за стручно усавршавање Чачак Јелена Журић, Драгољуб Перић 20 3.79
3 Народни универзитет Врање Јелена Журић, Драгољуб Перић 27 3.92
4 Гимназија Краљево Оливера Радуловић, Јелена Журић 20 3.8

Укупно учесника: 84 | Просечна оцена: 3.87