ИКТ у настави шпанског језика

Каталошки број програма: 875  

Не

Удружење професора шпанског језика Србије, Страхињића Бана 62, apes.bgd@gmail.com, 0638777798, ,

Марина Миловановић, marina.milovanovic011@gmail.com, 0112186807, 0638777798,

Марина Миловановић, Магистар наука, Универзитет Сингидунум; Ана Јовановић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду;

Марина Миловановић, Магистар наука, Универзитет Сингидунум; Ана Јовановић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Предраг Милосав, Магистар наука, Vlatacom Institute;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање нивоа компетенција за активну употребу ИКТ-а у настави шпанског језика. Учесници ће се оспособити да самостално креирају дигитални наставни материјал и да користе дигиталне алате у учионици и ван ње.

• Упоређивање контактне наставе и учења уз помоћ рачунара (e-learning) • Предности и мане ИКТ-а у настави шпанског језика • Припрема материјала и активности у учионици и ван ње • Примери добре праксе ИКТ-а у настави шпанског језика • Употреба мобилног телефона у настави шпанског језика • Практична примена новостечених знања у електронској учионици • Рад у виртуалној Google учионици

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник изборних и факултативних предмета

1. данИКТ и настава шпанског језика ПаузаПрипрема активности за наставу шпанског језика уз примену ИКТ-а (интерактивно предавање + радионица)ПаузаИКТ алати у настави шпанског језика (предавање + радионица)ПаузаПанел дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1500 динара. У цену су урачунати сви трошкови ангажовања аутора и реализатора програма, путни трошкови, трошкови освежења за учеснике семинара, комплетни радни материјал, припрема документације и издавање уверења, као и закуп просторије где се програм реализује.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Fakultet za medije i komunikacije, Karađorđeva 65, Beograd Ана Јовановић, Предраг Милосав 16 3.97

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.97