Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Каталошки број програма: 11  

Не

Стеван Сремац, Београд, Трг ослобођења 3, osstevansremac@gmail.com, 0113326580, ,

Марина Копиловић, marinakopilovic@yahoo.com, 0113319123, 0637708889,

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”; Татјана Тодоровић, професор српске књижевности и језика, ОШ „Стеван Сремац„, Београд

Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”; Татјана Тодоровић, професор српске књижевности и језика, ОШ „Стеван Сремац„, Београд; Зоран Перишић, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац„, Београд ; Јасенка Милић, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац„ Београд

васпитни рад

компетенције за поучавање и учење

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање капацитета наставника за успешније управљање одељењем кроз планирање наставе и примену метода и техника рада које подразумевају индивидуализовани приступ и доприносе смањењу незадовољства ученика и стварању позитивне радне атмосфере.

Развијање свести о потреби подстицања сарадничких навика у раду и друштвено прихватљивих модела понашања, односно комуникацијских вештина; стицање знања и вештина о примени метода и техника рада које подразумевају слојевитост развоја различитих аспеката и образовање ученика у целини; стицање знања и вештина за индивидуализовани приступ настави кроз избор метода и техника рада прилагођених узрасту, потребама, интересовањима, различитим предзнањима и стиловима учења ученика, где сви могу да учествују и напредују у складу са својим способностима; оснаживање капацитета наставника за конструктивно решавање проблема дисциплине, типичних и атипичних педагошких ситуација у школи; сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

1. дан Хајде заједно да… Час по мери ученика Како то изгледа у пракси? Шта нас и даље мучи – педагошке ситуације

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику