Имамо конфликт не желимо проблем

Каталошки број програма: 109  

Не

Удружење васпитача болничких група Србије, Топчидерски венац 1 Београд, adrijanastojanic@hotmail.com, 0641314192, 0112102843,

Адријана Стојанић, adrijanastojanic@hotmail.com, 0112102843, 0641314192,

Адријана Стојанић, Мастер васпитач, ПУ „11 април„; Весна Радовић, Дипломирани логопед, ПУ „11 април„; Љиљана Димић, /, ПУ „11 април„; Ангелина Матацун, / , ПУ„Др Сима Милошевић„Земун;

Адријана Стојанић, Мастер васпитач, ПУ „11 април„; Весна Радовић, Дипломирани логопед, ПУ „11 април„; Љиљана Димић, /, ПУ „11 април„; Ангелина Матацун, / , ПУ„Др Сима Милошевић„Земун;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање компетенције носиоца делатности у образовно васпитној установи за разумевање конструктивног решења конфликта и стицање знања и вештина емпатијске и асертивне комуникације

- Интегративним учењем овладати моделима мирног решавања сукоба и конструктивног социјалног понашања. - Развијање способности директног изражавања свог мишљења и осећања.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1. Теорија конфликта, управљање конфликтном и мотивацијске техникеПАУЗА2. Како се можемо понашати у конфликту?3. Појам асертивности и разумевање асертивне комуникацијеПАУЗА4. Сензибилизација учесника за препознавање поступака за квалитетну комуникацијуПАУЗА5.Кораци у решавању конфликта6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000+ПДВ. Спецификација: Обука васпитача, радионица за учеснике, Штампани материјал са примерима игара за побољшање комуникације; Сертификати о похађању програма; Упитници; Евалуционе листе; Путни трошкови; Организација семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Краљево Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.99
2 Рашка Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.97
3 Крагујевац Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.96
4 Крагујевац Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 30 3.98
5 Нови Сад, Стојан Новаковић бб, вртић "Свитац" Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 28 3.98
6 Нови Сад, Стојан Новаковић бб, вртић "Свитац" Адријана Стојанић, Весна Радовић, Љиљана Димић 22 3.98

Укупно учесника: 170 | Просечна оцена: 3.98