ЗАЈЕДНИЧКО РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА СА ДЕЦОМ

Каталошки број програма: 820  

Не

ПУ Врачар, Бјелановићева 2, predskolska.ustanova.vracar@gmail.com, 0117154077, 0117154086 , 0117154105

Љиљана Драгутиновић, seminaripuvracar@gmail.com, 0112443936, 0641212722

Љиљана Драгутиновић, Дипломирани васпитач, мастер , ПУ "Врачар"

Љиљана Драгутиновић, Дипломирани васпитач, мастер , ПУ "Врачар"; Нада Парезановић, Дипломирани педагог, пензионер

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачати разумевање важности учешћа васпитача у заједничким активностима са децом, коришћењем различитих поступака или стратегија

Увиђање значаја укључивања дечје перспективе и преиспитивање начина њеног укључивања и разумевања -Јачање капацитета учесника за „слушање“ деце -Анализа начина учешћа васпитача током заједничког развијања програма

Очекује се да ће, након обуке и примене програма, учесници: -Разумети повезаност приступа усмерености на снаге и потенцијале детета са сликом о детету у програмској концепцији -Увидети значај укључивања дечје перспективе -Ојачати своје капацитете у начинима укључивања дечје перспективе и користити је у свакодневном раду -Увидети значај и начине учешћа васпитача током заједничког развијања програма

 • 1. дан
  • Стратегије васпитача у заједничком развијању програма
  • Пауза
  • Сагледавање значаја перспективе детета у програму
  • Пауза за ручак
  • Консултовање са децом
  • Пауза
  • Један дан у вртићу
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 дин. по учеснику (плус трошкови превоза ван Београда) Цена обухвата надокнаду предавачима и радни материјал.