ЗАЈЕДНИЧКО РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА СА ДЕЦОМ

Каталошки број програма: 820  

Не

ПУ Врачар, Бјелановићева 2, predskolska.ustanova.vracar@gmail.com, 0117154077, 0117154086 , 0117154105

Љиљана Драгутиновић, seminaripuvracar@gmail.com, 0112443936, 0641212722

Љиљана Драгутиновић, Дипломирани васпитач, мастер , ПУ "Врачар"

Љиљана Драгутиновић, Дипломирани васпитач, мастер , ПУ "Врачар"; Нада Парезановић, Дипломирани педагог, пензионер

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачати разумевање важности учешћа васпитача у заједничким активностима са децом, коришћењем различитих поступака или стратегија

Увиђање значаја укључивања дечје перспективе и преиспитивање начина њеног укључивања и разумевања -Јачање капацитета учесника за „слушање“ деце -Анализа начина учешћа васпитача током заједничког развијања програма

Очекује се да ће, након обуке и примене програма, учесници: -Разумети повезаност приступа усмерености на снаге и потенцијале детета са сликом о детету у програмској концепцији -Увидети значај укључивања дечје перспективе -Ојачати своје капацитете у начинима укључивања дечје перспективе и користити је у свакодневном раду -Увидети значај и начине учешћа васпитача током заједничког развијања програма

 • 1. дан
  • Стратегије васпитача у заједничком развијању програма
  • Пауза
  • Сагледавање значаја перспективе детета у програму
  • Пауза за ручак
  • Консултовање са децом
  • Пауза
  • Један дан у вртићу
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 дин. по учеснику (плус трошкови превоза ван Београда) Цена обухвата надокнаду предавачима и радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 29 3.91
2 Београд, ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.99
3 Београд, ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.99
4 Београд, ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 28 3.98
5 ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 26 3.95
6 Београд, ПУ "СУРЧИН" вртић "Паун" Косовска 2 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.91
7 Београд, ПУ "СУРЧИН" вртић "Паун" Косовска 2 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 29 3.98
8 ПУ Ариље, Милоша Глишића 34, Ариље Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 28 3.93
9 ПУ Ариље, Милоша Глишића 34, Ариље Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 15 3.93
10 Нови Сад, ПУ Радосно детињство, Павла Симића 9 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.88
11 ПУ "Наша младост" Михајла Пупина 2, Лапово Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 23 4
12 Београд, вртић "Мића и Аћим" Војводе Драгомира 11 Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 28 3.87
13 ПУ "Наша радост", вртић Шумица, Банијска бб, Суботица Љиљана Драгутиновић, Нада Парезановић 30 3.99

Укупно учесника: 356 | Просечна оцена: 3.95