Прва помоћ код деце

Каталошки број програма: 241  

Не

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА, ТИРШОВА 10, 11 000 БЕОГРАД, socijalnamedicina@udk.bg.ac.rs, 0112060651, 0692811974, 0112685378

Сања Трајковић-Јаковљевић, dr.sanja.trajkovic@gmail.com, 0112060651, 0653261627,

Душица Симић, професор, Медицински факултет, Београд; Сања Трајковић- Јаковљевић, -, -; Ирена Николић, -, -;

Душица Симић, професор, Медицински факултет, Београд; Сања Трајковић- Јаковљевић, -, -; Ирена Николић, -, -; Иван Ракић, -, -; Марија Стевић, -, -;

здравствено васпитање

компетенције за поучавање и учење

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење пружања прве помоћи деци у установама предшколског и школског образовања

-унапређење знања и професионалних вештина просветних радника у пружању прве помоћи деци -јачање свести о значају благовремено пружене прве помоћи деци до доласка екипе Хитне медицинске помоћи на терен -упознавање полазника са појавом могућих компликација неправилно пружене прве помоћи деци -унапређење здравствене просвећености наставника предшколског и школског образовања и васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих

1. данЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОЛАЗНИКАУЛАЗНИ ТЕСТЗНАЧАЈ ПРВЕ ПОМОЋИ КОД ДЕЦЕШТА ЈЕ ПРВА ПОМОЋ, ТРИЈАЖА И ЗАШТО СЕ ДЕЦА РАЗЛИКУЈУ ОД ОДРАСЛИХ /узроци прест.дисања и рада срца/ПАУЗАПРЕПОЗНАВАЊЕ ХИТНИХ СТАЊА КОД ДЕЦЕПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ КОД ПОВРЕДА, РАНЕ, ОПЕКОТИНЕ,КРВАРЕЊА, УЈЕДА И ПРЕЛОМА КОСТИЈУПРВА ПОМОЋ КОД НАГЛО НАСТАЛИХ СТАЊАПРВА ПОМОЋ КОД ПАДАВИЦЕ, ФЕБРИЛНИХ КОНВУЛЗИЈА, СУНЧАНИЦЕ, ТОПЛОТНОГ УДАРА И ХИСТЕРИЧНОГ НАПАДАТРАНСПОРТ И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ПРУЖАЊУ ПРВЕ ПОМОЋИПАУЗАПРАКТИЧНА ОБУКА- оживљавање детета, елиминација страног тела из дисајних путеваПРАКТИЧНА ОБУКА- имобилизација отворених и затв. прелома екстремитета, кичме и ребара и транспорт ПРАКТИЧНА ОБУКА- збрињавање рана, крварења и шокног стања код децеПАУЗАИЗЛАЗНИ ТЕСТ

30

дана: 1
бодова: 8

3500 динара - надокнада кординатору програма едукације - новчананадокнада ауторима - новчана надокнада предавачима који учествују у реализацији програма -освежење и храна