Од граматике до игре – предности учења шпанског језика кроз игру

Каталошки број програма: 882  

Не

Удружење професора шпанског језика Србије, Страхињића Бана 62, apes.bgd@gmail.com, 0638777798, ,

Марина Миловановић, marina.milovanovic011@gmail.com, 0112186807, 0638777798,

Наталија Радовић, Магистар наука, Школа шпанког језика „Кастељана„;

Наталија Радовић, Магистар наука, Школа шпанког језика „Кастељана„; Соња Пајић рођ. Хорњак, доктор филолошких наука, професор шпанск, ОШ Жарко Зрењанин, Зрењанин; Милена Радовановић, Магистар наука, Гимназија Светозар Марковић, Јагодина;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање наставничких компетенција у области поучавања кроз усвајање и примену лудичких активности у раду са ученицима. Идеја да се путем дидактичких игара усвоје граматичке јединице кроз активно учешће ученика.

Указивање на важност граматике као базе у процесу учења страног језика. Док матерњи усвајамо природним путем, страни језик се учи свесним фокусирањем на форму и савладавањем правила употребе. Зато је специфични циљ овог семинара прихватање нове улоге наставника да подстакне да његови ученици примене одређена граматичка правила помоћу интерактивних игара, на аутоматски начин налик матерњем. Акценат је на комуникативном приступу у коме наставник има улогу координатора али и учесника чиме се додатно мотивише ученик да примени претходно научену граматичку форму. Циљ је обучавање полазника да лудичке активности, које претходно сами направе према инструкцијама добијеним на семинару, имплементирају у наставу и прилагоде их свом програму.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник изборних и факултативних предмета

1. данОд теорије до праксе- Развој наставе шпанског језикапаузаВажност подучавања граматике у процесу усвајања шпанског језикапаузаУлога игара у настави шпанског језика и њихова комуникативна функцијапаузаПрактични део семинара – од граматике до игрепаузаПанел дискусија- Кроз игру научих

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1500 динара.