САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Каталошки број програма: 889  

Не

Удружење професора шпанског језика Србије, Страхињића Бана 62, apes.bgd@gmail.com, 0638777798, ,

Марина Миловановић, marina.milovanovic011@gmail.com, 0112186807, 0638777798,

Соња Пајић рођ. Хорњак, доктор филолошких наука, ОШ Жарко Зрењанин, Зрењанин; Милена Радовановић, Магистар наука, Гимназија Светозар Марковић, Јагодина;

Соња Пајић рођ. Хорњак, доктор филолошких наука, ОШ Жарко Зрењанин, Зрењанин; Милена Радовановић, Магистар наука, Гимназија Светозар Марковић, Јагодина; Наталија Радовић, Магистар наука, Школа шпанcког језика „Кастељана„; Марина Миловановић, Магистар наука, Универзитет Сингидунум;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Усвајање знања, умења, вештина од стране наставника ради сагледавања његове улоге у свим фазама и типовима часова као и дидактичке функције примене савремених тенденција у настави шпанског језика.

Педагошка оправданост примене наставних средстава и иновација. Оснаживање наставника да иста примени у планирању, припремању и реализовању васпитно-образовног рада, да створи услове за значајно и позитивно учење, прати и вреднује сваку активност ученика и унапређује квалитет рада.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник изборних и факултативних предмета

1. данРазвој наставе шпанског језика, yлога професора и ученика, важност подучавања граматикеЛудичке вештине и граматика шпанског језикапаузаИсправљање грешака у настави шпанског језика: критеријуми и техникепауза за ручакАудиовизуелни материјал у настави шпанског језика: медији, песме и краткометражни филмовипаузаИновативне технологије у настави шпанског језикаПанел дискусиja

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по учеснику, (надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјал, освежење)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Fakultet za medije i komunikacije, Beograd Соња Пајић рођ. Хорњак, Милена Радовановић, Марина Миловановић 13 3.99

Укупно учесника: 13 | Просечна оцена: 3.99