Дигиталне компетенције у настави страних језика: израда портфолија учења

Каталошки број програма: 873  

Не

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, ,

Никола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, 0638191122,

Анђелка Пејовић, доктор лингвистичких наука, Филолошки факултет у Београду; Олга Арсић, Дипломирани филолог - Мастер , Филолошки факултет у Београду ; Јелена Гледић, Дипломирани филолог - Мастер , Филолошки факултет Универзитет у Београду;

Анђелка Пејовић, доктор лингвистичких наука, Филолошки факултет у Београду; Олга Арсић, Дипломирани филолог - Мастер , Филолошки факултет у Београду ; Јелена Гледић, Дипломирани филолог - Мастер , Филолошки факултет Универзитет у Београду;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стицање знања и вештина препознавања дигиталних компетенција које се могу развијати код ученика у настави страних језика и прилагођавања наставних садржаја за развој тих компетенција.

Упознавање с националним Оквиром дигиталних компетенција и дигиталним компетенцијама препознатим у Националном оквиру, а на чијем развоју код ученика могу да раде наставници страног језика; Упознавање са методом израде портфолија учења у настави страних језика; Упознавање са методама прилагођавања наставног садржаја тако да омогући развој одабраних дигиталних компетенција ученика у настави страних језика; Спровођење практичних вежби кроз које се примењују стечена знања и вештине; Стварање платформе за размену искустава у примени стечених знања и вештина и њихов даљи развој након завршетка обуке.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗаједнички европски оквир за живе језике у дигиталном добуОквир дигиталних компетенција и настава страних језикаПортфолио учења и језички портфолио Тражење, процена и чување информација. Управљање информацијама. Израда портфолија учењаПредстављање израђених портфолија и евалуација индивидуалног развоја дигиталних компетенција

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 У цену су урачунати организациони послови, хонорари за реализаторе семинара, материјал за семинар, освежење, сертификати.