Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Каталошки број програма: 471  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Гордана Миловановић, Економска школа „Ваљево„; Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа

Гордана Миловановић, Економска школа „Ваљево„; Весна Петковић, Економско-трговинска школа

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција ученика, наставника и директора за самоевалуацију у наставном процесу.

Стицање знања и вештина о самоевалуацији у наставном процесу; Обучавање наставника за планирање процеса самоевалуације у настави; Оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге ученика у процесу самоевалуције; Уочавање одговорности ученика и наставника у наставном процесу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Самоевалуација – појам Улога наставника и ученика у процесу самоевалуације Како развијати самоевалауцију – самопроцену у школској средини? Примена самоевалауције у свакодневном раду

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Ђура Даничић", Мештровићева 19а Гордана Миловановић, Весна Петковић 20 3.98
2 OШ "Ђура Даничић", Мештровићева 19а, Београд Гордана Миловановић, Весна Петковић 24 3.83
3 Музичка школа "Стеван Христић", Бачка Паланка Гордана Миловановић, Весна Петковић 22 3.96
4 ОШ "Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево Гордана Миловановић, Весна Петковић 30 3.95
5 ОШ "Доситеј Обрадовић", Вражогрнац/Зајечар Гордана Миловановић, Весна Петковић 27 3.96
6 ОШ "Бранко Радичевић", Витковац/Краљево Гордана Миловановић, Весна Петковић 21 3.95
7 Школа за основно музичко васпитање и образовање "Петар Коњовић", Главна 5, Бечеј Гордана Миловановић, Весна Петковић 29 3.92
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице Гордана Миловановић, Весна Петковић 29 3.96
9 Средња школа "17. септембар", Вука Караџића 19, Лајковац Гордана Миловановић, Весна Петковић 30 3.92

Укупно учесника: 232 | Просечна оцена: 3.94