Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета -педагошко усвајање детета

Каталошки број програма: 225  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Десанка Ристић, мастер учитељ, ОШ “Вук Караџић”; Гордана Булатовић, мастер учитељ, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Сузана Радновић, Мастер , Школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом „6. октобар“Кикинда

Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда; Десанка Ристић, мастер учитељ, ОШ “Вук Караџић”; Гордана Булатовић, мастер учитељ, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Дејан Карановић, Мастер, ОШ ,, Др Ђорђе Јоановић „ Ново Милошево; Сузана Радновић, Мастер , Школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом „6. октобар“Кикинда

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Мотивисање, оснаживање и подизање нивоа компетенција наставника за успешно креирање мреже подршке стручњака за специфичне потребе детета којем је потребна подршка.

Изградња и развијање транзитне мреже подршке у смеру: просветни радник - родитељ, просветни радник - дете, просветни радник – просветни радник, просветни радник - педагошко/психолошка служба, просветни радник - стручњаци локалне средине. Усвајање појма социјална компетенција и интеграција у вршњачку групу, примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све.

Просветни радник је у могућности да креира и развија транзитну мрежу подршке, да препозна потребе за подршком детету. Умрежавање просветних радника и изградња мереже прсоветних радника, стручних сарадника и родитеља са специфичним задацима према деци којој је потребна подршка; Транзитна подршка школа, размена добрих примера из праксе - локална и шира средина.

  • 1. дан
    • Зашто је потребно “Педагошко усвајање детета”
    • Социјална компетенција као један од циљева васпитно-образовног рада са децом
    • Емпатија у функцији упознавања са проблемом детета и идентификација потребе за подршком детету
    • Формирање функционалне мреже подршке детету

30

дана: 1
бодова: 8

ЈЕДНОДНЕВНИ: Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1.500,00 дин; од 21 до 25 полазника- 2.000,00 дин; од 15 до 20 полазника -2.500,00 дин. У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа и гимназија "Доситеј Обрадовић", Нови Кнежевац Десанка Ристић, Гордана Булатовић 30 3.73
2 Техничка школа Панчево Десанка Ристић, Гордана Булатовић 26 3.68
3 Центар за стручно усавршавање Сомбор Десанка Ристић, Гордана Булатовић 21 3.94

Укупно учесника: 77 | Просечна оцена: 3.78