Музички кабинет оријентисан на исходе учења применом Ел система методологије 1

Каталошки број програма: 1040  

Не

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project, Kumanovska 13, office@musicartpro.rs, 0652051817, 0642853755

Đurđa Papazoglu, office@musicartpro.rs, 0652051817, 0652051817

Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике; Францис Гаљарди, дипломирани специјални педагог, Педагошки универзитет Либертад, Каракас; Мануел Перез Делгадо, Мастер музички уметник - перкусиониста, Универзитет за музику у Штутгарту; Дијана Опачић, Магистар професор виолине, Музичка академија, Универзитет у Љубљани; Ђурђа Папазоглу, Мастер музички уметник - пијаниста, ФМУ у Београду

Мирјана Недељковић, дипломирани музички педагог, ФМУ; Ана Миљоjковић, Мастер теоретичар уметности, Факултет музичке уметности у Београду; Францис Гаљарди, дипломирани специјални педагог, Педагошки универзитет Либертад, Каракас; Мануел Перез Делгадо, Мастер музички уметник - перкусиониста, Универзитет за музику у Штутгарту; Дијана Опачић, Магистар професор виолине, Музичка академија, Универзитет у Љубљани; Ђурђа Папазоглу, Мастер музички уметник - пијаниста, ФМУ у Београду; Гордана Стаменковић, Дипломирани музички педагог, ФМУ у Нишу; Комнен Церовић, Дипл. Музичар - Гитариста, Newpark Music Centre - Dublin; Биљана Сименовић, Diplomirani kompozitor, ФМУ у Београду

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника да путем примене Ел система методологије реализују наставу оријентисану на исходе учења а ради развијања функционалних музичких знања, вештина и ставова, посебно у музичком извођаштву.

Упознавање учесника са Ел Система методологијом, њеним предностима и могућностима примене у реализацији програма музичке културе усмереног на исходе учења; Оснаживање учесника за: - планирање наставе и учења усмерене на остваривање исхода и развијање компетенција ученика, - планирање активности које доприносе остваривању исхода и развоју компетенција ученика, - планирање метода и техника које доприносе успешној реализацији активности и које мотивишу ученике за рад (гејмификација, еуритмија, Кодали метода, телесне перкусије, импровизација, и др.), - базично музичко описмењавање ученика и формирање ансамбала почетног нивоа ради развијања функционалних знања, вештина и ставова ученика

Учесници: Идентификују предности и могућности примене Ел система методологије у реализацији програма музичке културе; Планирају: - реализацију наставе и учења на основу исхода дефинисаних у програму и компетенција, - активности ученика у односу на исходе и компетенције, - методе и технике у односу на активности, исходе и компетенције; Повезују исходе, компетенције, активности, методе и технике у смислене целине; Примењују различите приступе, методе и технике у процесу базичног музичког описмењавања ученика; Формирају ансамбле базичног нивоа у циљу музичког описмењавања и развијања функционалних знања, вештина и ставова ученика.

 • 1. дан
  • Музика као мотивација за целоживотно учење
  • Предности Ел Система методологије и могућности њене примене у различитим контекстима
  • Пауза за ручак
  • Усмереност наставе ка остваривању исхода учења, одабир и осмишљавање активности и садржаја
  • Изазови планирања (са паузом за кафу)
 • 2. дан
  • Изазови групног рада, креирање прихватајуће средине
  • Музика кроз игру – Основе функционалне музичке писмености за почетнике
  • Пауза за ручак
  • Креирање интерактивних музичких активости и игара
  • Креирање наставне јединице, дискусија и закључци

30

дана: 2
бодова: 16

5000 дин. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, радни материјал, израда уверења, трошкови координисања, промоција, освежење за учеснике.