Пут до успеха на географској олимпијди

Каталошки број програма: 813  

Не

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД, Устаничка 64, talenti10@open.telekom.rs, 0112431313, 0644233734, 0112431313

Никола Срзентић, talenti10@open.telekom.rs, 0112431313, 0644233734, 0112431313

Дејан Филиповић, доктор наука, Географски факултет, БУ; Александар Петровић, доктор наука, Географски факултет, БУ; Никола Срзентић, , Регионални центар за таленте Београд;

Дејан Филиповић, доктор наука, Географски факултет, БУ; Александар Петровић, доктор наука, Географски факултет, БУ; Марко Ланговић, , Географски факултет, БУ; Војислав Деђански, , Географски факултет; Бранко Протић, , Географски факултет БУ; Милица Чича, , Navteq-Nokia-Here, Belgrade; Никола Срзентић, , Регионални центар за таленте Београд; Милица Лукић, , Географски факултет БУ ;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Популаризација географије као науке, Приближавање критеријума и захтева за спровођење међународних олимпијада знања из области географије. Савремен приступ решавању конкретних проблема са употребом ГИС-а, и употребом ИТ у настави.

Да се приближе светски стандарди припреме задатака и тестова за такмичења, у којима се не тражи репродуковање географских чињеница већ начин да се искажу географске и друге вештине и њихова примена. Упознавање и примена са теренским и практичним радом /који нису довољно заступљени по образовном програму/, Употреба видео опреме, кроз реализацију мултимедијалних тестова, који нису заступљени у довољној мери у настави, Укључивање ученика помоћу мап креатора у креирању карата помоћу савремене технологије и

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводно излагање организатораПредстављање такмичења из географијеКонцепција припреме питања за писани тестКафе паузаКонцепција, припреме питања за писани тестСвот анализа Пауза за ручак Концепција израде практичног радаАнализа области и тема за припрему тестова 1 Анализа области и тема за припрему тестова 2 Кафе паузаМап креатор - дигиталне мапе2. данФилм теренског рада са светске географске олимпијадеОснове просторног планирањаГеопросторне основе животне срединеКафе пауза Увод у реализацију теренског радаПримена просторног планирања у изради теренског радаПауза за ручакКонкретна израда теренског рада ПаузаАнализа теренског рада са датим предлозима за решавање проблемаПопуњавање евалуационе анкетеДодела сертификата

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 7.500,00 динара. У цену је урачунато : трошкови материјала за реализацију такмичења /папир за тестове, копирање, најам опреме за теренски рад, милиметарски папир, дигиталне карте, подлоге за теренски рад/, надокнаде реализаторима, исхрана учесника /оброци у току трајања програма/, освежење за учеснике /кафа, сокови, чај/. Смештај свих учесника програма. У цену није урачунат превоз учесника до места одржавања програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Дом ученика железничке школе, Здравка Челара 14 Дејан Филиповић, Александар Петровић, Војислав Деђански, Бранко Протић, Никола Срзентић 22 3.95
2 НАУЧНО НАСТАВНА БАЗА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА БЛАЖЕВО-ОПШТИНА БРУС Дејан Филиповић, Бранко Протић, Милица Чича, Никола Срзентић 17 3.95
3 ОШ "СТОЈАН ЖИВКОВИЋ" ТРЊЕЊЕ Дејан Филиповић, Војислав Деђански, Бранко Протић, Никола Срзентић 30 3.96
4 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД, Устаничака 64/VI Дејан Филиповић, Војислав Деђански, Бранко Протић, Милица Чича, Никола Срзентић 20 3.93
5 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ВРАЊЕ, Марко Ланговић, Војислав Деђански, Бранко Протић, Никола Срзентић 25 3.98

Укупно учесника: 114 | Просечна оцена: 3.95