Медијска писменост – како оспособити ученике да препознају манипулисање путем друштвених мрежа и класичних медија

Каталошки број програма: 1098  

Не

Zaštita potrošača, Preševska 61, office@zastitapotrosaca.com, 0112415485, 0638697867

Nenad Bumbić, nenad@zastitapotrosaca.com, 0112415485, 0638697867

Ненад Бумбић, магистар наука пословног управљања, Заштита потрошача; Иван Пешукић, Докторанд, Академија уместности

Ненад Бумбић, магистар наука пословног управљања, Заштита потрошача; Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Сибина Голубовић, Дипл. филолог за енглески језик и књиже, Care international

васпитни рад

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапредити медијску писменост наставног кадра, стручних сарадника и њихову способност да медијски описмене ученике, да им пренесу знања и вештине путем којих могу да растумаче поруке које нам шаљу медији и да развију вештину критичког размишљања.

Оспособити наставнике и стручне сараднике да све доле наведено могу сами да ураде и да пренесу ученицима: - Да препознају манипулације у медијима, - Да тачно разлуче информације од интерпретација, - Да препознају рекламне и друге пропагандне поруке и када су прикривене у облику "објективног" новинарског дела, - Да изврше деконструкцију медијских порука и - Да примене методе за анализу и критичко процењивање медијских садржаја, - Да упознају ученике како корпорације стварају лажни утисак да су еколошки одговорне (тзв. Greenwashing). Поред горе наведеног, важан специфични циљ је и: - Снабдети наставнике са материјалима за практичну наставу.

Резултат програма ће бити повећана способност наставника, стручних сарадника, па самим тим и ученика да: - препознају манипулације у медијима, - тачно разлуче информације од интерпретација, - препознају рекламне и друге пропагандне поруке и кад су прикривене у облику "објективног" новинарског дела, - да знају шта је Прикривени меркетинг и маркетинг путем садржаја - изврше деконструкцију медијских порука и - примене методе за анализу и критичко процењивање медијских садржаја - знају шта је Greenwashing и да могу да га препознају

 • 1. дан
  • Основе медија, медијске писмености и препознавања манипулација (тестирање знања основих појмова)
  • Пауза
  • Осмишљавање друштвено одговорне кампање
  • Пауза
  • Анализа најуспешнијих и најНЕуспешнијих кампања у медијима кроз примере.
  • Пауза
  • Преваре младих на интернету
  • Пауза
  • Манипулације младима кроз медије и медијске садржаје
  • Пауза
  • Како је у земљама ЕУ организована настава о медијима у основним и средњим школама
  • Пауза
  • Како одржати час о медијској писмености и медијима

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 по учеснику за минимум 15 учесника. У случају мањег броја учесника цена се коригује адекватно. Цена укључује све материјале током обуке и приступ материјалима након обуке (путем сајта).