Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
директор/помоћник директора - нису објављени стандарди компетенција

дана:
бодова: 0