Ефикасно вођење педагошке документације

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 294  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Жолт Коња, дип. инж. електротехнике, Електротехничка школа „Михајло Пупин„ Нови Сад;

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Жолт Коња, дип. инж. електротехнике, Електротехничка школа „Михајло Пупин„ Нови Сад; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић„; Милена Крстић, дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање информатичких компетенција наставника у вођењу педагошке документације применом eлектронских сервиса на Интернету

Овај програм осмишљен је са циљем да се: - подигне ниво ефикасности и квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша и унапреди овај део посла - оспособе наставници за израду електронске педагошке документације на Cloud сервисима - практично оспособе наставници за колаборативан рад над дељеном педагошком документацијом у синхорном режиму - практично оспособе наставници за дељење и објављивање документације путем интернета применом неког од сервиса (Google сервиса, Microsoft OneDrive и сл.), као и за удаљено штампање докумената - практично оспособе наставници да управљају приступним правима над онлај ресурсима предагошке документације

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. недељаЕлементи педагошке документације и начини вођењаМогућности примене Cloud сервиса у вођењу педагошке документацијеИзрада, објава, подела и штампа елетронске педагошке документације2. недељаРад са онлајн сервисима – Гугл сервис и Мајкрософт сервис3. недељаСараднички рад и дељење педагошке докуметације

30

недеља: 3
бодова: 20

Цена по учеснику је 2500 динара. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Горан Станојевић, Жолт Коња 30 3.97
2 Горан Станојевић, Жолт Коња 29 3.84
3 Оливера Марковић, Милена Крстић 30 3.68

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.83