Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Каталошки број програма: 535  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарст просв, науке и технолошког развоја; Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Дубравка Михајловић, мастер андрагогије, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског ф; Јован Миљковић, доктор наука, доцент; Кристина Пекеч, дипломирани андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Никола Коруга, мастер андрагог, /; Вукашин Гроздић, мастер андрагогије, Влада РС; Бојан Љујић, доктор андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Aleksandra Milićević, мастер андрагог, /; Јелена Ђорђевић, дипломирани андрагог, Центар за стручно усавршавање; Јелена Ковачевић, Дипломирани андрагог, HR Centar;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција за планирање, организaцију и евалуацију образовног рада са одраслима.

•Разумевање образовног/андрагошког циклуса као опште парадигме за макро и микро планирање образовања одраслих; •Разумевање принципа и основа развоја образовног програма за одрасле; •Оспособљавање за планирање на микро андрагошко-дидактичком нивоу; •Оспособљавање за планирање и организовање релевантних услова и подржавајућег окружења за реализовање образовних активности одраслих; •Разумевање функције евалуације у процесу образовања одраслих; •Оспособљавање за евалуирање процеса образовања одраслих.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и међусобно упознавање учесника1. Образовни/андрагошки циклус као парадигма за макро и микро планирање образовања одраслих ПаузаПланирање на микро андрагошко-дидактичком нивоу ПаузаОрганизација релевантних услова за извођење наставе/обуке ПаузаЕвалуација процеса образовања одраслихПауза5. Инструкције за самостално учење 2. данВођено и планирано самостално учење

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене Аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семинар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филозофски факултет Универзитета у Београду Шефика Алибабић, Вукашин Гроздић 14 3.78
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Шефика Алибабић, Бојан Љујић 10 3.88
3 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Шефика Алибабић, Јован Миљковић 18 3.86
4 Filozofski fakultet u Beogradu Шефика Алибабић, Јован Миљковић 13 3.96
5 Beograd Шефика Алибабић, Јован Миљковић 23 3.8
6 Onlajn Шефика Алибабић, Јован Миљковић 21 3.96
7 Filozofski fakultet Шефика Алибабић, Јован Миљковић 23 3.7
8 Filozofski fakultet Шефика Алибабић, Јован Миљковић 32 3.82

Укупно учесника: 154 | Просечна оцена: 3.85