Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Каталошки број програма: 522  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарст просв, науке и технолошког развоја;

Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Дубравка Михајловић, мастер андрагогије, Институт за педаг и андраг Филозофског факултета У; Кристина Пекеч, дипломирани андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Никола Коруга, мастер андрагог, Друштво за образовање одраслих; Маријана Дражић, -, Филозофски факултет ; Бранкица Влашковић, Дипломирани андрагог, мастер инж. орг., Филозофски факултет, Универзитет у Београду;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање капацитета наставника/тренера за осмишљавање и организовање учења одраслих на основу формирања или примене знања, претпоставки и уверења о томе како одрасли уче.

Оспособљавање учесника за:  разумевање особености и могућности одраслих у учењу;  примену кључних теоријских ставова и принципа учења у настави и учењу одраслих;  обликовање средине за учење и непосредних ситуација учења одраслих на основу балансирања контекстуалних и персоналних чинилаца учења; анализу и самоевалуацију властите праксе и њено унапређење;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и међусобно упознавање полазника Одрасло доба као биолошки феномен и социјални конструкт ПаузаКарактеристике учења одраслих ПаузаСтилови сазнавања и учења ПаузаПринципи учења одраслих ПаузаИнструкције за самостално учење 2. данОсн принц и карактеристике уч од/ Стилови уч од

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене: Аутори и реализатори: 2 дана X 2реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семнар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за 2 реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филозофски факултет Београд Миомир Деспотовић, Кристина Пекеч 16 3.87
2 Tехпро доо, Лоле Рибара 120, Београд Кристина Пекеч, Бранкица Влашковић 10 3.94
3 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 18 3.9
4 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Дубравка Михајловић 12 3.96
5 Beograd Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 23 3.97
6 Onlajn Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 22 3.97
7 Filozofski fakultet Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 22 3.92
8 Filozofski fakultet Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 36 3.7

Укупно учесника: 159 | Просечна оцена: 3.9