Насиље и злостављање деце путем интернета

Каталошки број програма: 106  

Не

"Таргет" Центар за превенцију девијантног понашања код младих , Јанка Чмeлика 37а Нови Сад, centar.ns@gmail.com, 063528601

Биљана Кикић Грујић, centar.ns@gmail.com, 063528601, 063528601

Биљана Кикић Грујић, правник, Центар за превенцију девијантног понашања код млад; Ивана Шобић, инжењер, ПУ Чаробњак

Биљана Кикић Грујић, правник, Центар за превенцију девијантног понашања код млад; Драгана Ћорић, доцент, Правни факултет Универзитета у Новом Саду; Ивана Шобић, инжењер, ПУ Чаробњак

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Информише просветне раднике о појму, врстама и последицама насиља и злостављања над децом и међу децом на интернету. Како да препознају, како да реагују, кораци у поступању, разговор са родитељима, рад са жртвом и насилником. Протоколи и процедуре.

Развијање вештина, знања и копетенција просветних радника у случају насиља и злостављања деце путем интернета. Просветни радници се упознају са појмом, врстама, облицима и последицама овог вида насиља као што су: искоришћавање деце у порнографске сврхе, дистрибуција таквог материјала, вршњачко насиље на интернету, приступ недозвољеном и штетном садржају, сексуална злоупотреба деце путем интернета, злоупотреба личних података и фотографија, злоупотреба друштвених мрежа, говор мржње на интернету.. Препознавање овог вида насиља над децом и међу децом и поступање. Сарадња са другим институцијама.Значај превентивног рада са ученицима, родитељима и просветним радницима.

Након обуке полазници имају више сазнања и информација о врстама злоупотребе интернета над децом и међу децом, начининима злоупотребе, како да препознају било који облик насиља на интернету, како да реагују, кораци у поступању, свест о последици таквог понашања, развијена сензитивност у раду са жртвом, са насилницима. Свест о важности проактивног приступа теми са ученицима, родитељима и колегама. Очекује се да учесници обуке имају више самопоуздања у погледу свог поступања у складу са протоколом. Нове копетенције и вештине у правовременом реаговању и препознавању проблема.

 • 1. дан
  • Добродошлица, представљање водитеља и учесника
  • Улога појединих система у заштити деце од злостављања и занемаривања
  • Улога појединих система заштите, препознавање и реаговање
  • пауза
  • Препознавање и реаговање у случајевима насиља,сличности и разлике облика насиља у стварном и виртуел
  • Пауза за ручак
  • Провера стеченог знања
  • питања и одговори
 • 2. дан
  • Насиље и злостављање деце у стварном свету
  • Насиље и злостављање деце путем интернета
  • Пауза
  • Препознавање и реаговање у случајевима насиља и злостављања децe путем интернета
  • Пауза за ручак
  • Примери из праксе
  • Евалуација обуке, упитник и време за дискусију

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4.000 дин., за групу од 30 учесника цена је 120.000 динара. У цену је урачунат смештај за реализаторе, хонорари и путни трошкови и сви материјали које учесници добијају. У цену није урачунат ручак и освежење за учеснике обуке.