Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 434  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Вера Исаиловић, ОШ „Стеван Чоловић”, Ариље; Југослава Лулић, Техничка школа „9. мај„, Бачка Паланка

Вера Исаиловић, ОШ „Стеван Чоловић”, Ариље; Југослава Лулић, Техничка школа „9. мај„, Бачка Паланка

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за креирање домаћих задатака и праћење ученичких постигнућа уз функционалну примену веб алата.

Проширивање знања учесника о типовима домаћих задатака и њиховој улози у наставном процесу. Оспособљавање учесника за прилагођавање домаћих задатака ученицима кроз анализу карактеристика ученика и образовног контекста. Оспособљавање учесника за креирање домаћих задатака базираних на истраживачком раду ученика и решавању проблема. Унапређење педагошких знања и вештина учесника – Блумова (дигитална) таксономија и осмишљавање задатка за ученике према њеним категоријама Оспособљавање учесника за креирање дигиталних наставних материјала за израду домаћих задатака Оспособљавање учесника за израду критеријума за оцењивање домаћих задатака и за вршњачко оцењивање Развијање дигиталних компетенција учесника ради унапређивања наставног процеса

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. недеља Како прилагодити домаће задатке ученицима 2. недеља Домаћи задатак као изазов за ученике 3. недеља Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке 4. недеља Израда завршног задатка Анализа рада на семинару – завршни сусрет

30

недеља: 4
бодова: 32

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 23 3.94
2 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 11 3.94
3 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 26 3.96
4 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 9 3.86
5 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 19 3.97
6 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 10 4
7 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 10 3.99
8 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 21 4
9 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 11 3.98
10 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 32 3.97
11 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 39 3.97
12 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 28 3.99

Укупно учесника: 239 | Просечна оцена: 3.96