Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Каталошки број програма: 134  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Слађана Чабрић, Центар за социјални рад, Крушевац; Јасмина Јовановић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац

Слађана Чабрић, Центар за социјални рад, Крушевац; Јасмина Јовановић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснажити учеснике образовно-васпитних установа за стварање услова за безбедно одрастање и ефикасну заштиту деце од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, уз мултисекторски приступ и сарадњу

Оснажити учеснике за препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања над децом; Стицање знања о индикаторима који су повезани са свим облицима насиља, злостављања и занемаривања над децом; Проширивање знања о значају сарадње образовно-васпитних установа са породицом и релевантним институцијама у ефикасној заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања; Оснаживање учесника за примену законских и подзаконских прописа; Унапређивање знања о обавезама установе и појединца у односу на појаву насиља; Мултисекторски приступ у заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Општи појмови и облици насиља, злостављања и занемаривања деце (105 + 15 мин пауза) Индикатори за препознавање свих облика насиља над децом (90 + 30 мин пауза) Законски и подзаконски пропису у васпитно-образовнom систему (105 + 15 мин пауза) Мултидисциплинарни приступ образовно-васпитног система са другим релевантним субјектима

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5 Слађана Чабрић, Јасмина Јовановић 26 3.99
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5 Слађана Чабрић, Јасмина Јовановић 14 3.96
3 ПУ ''Авиончић'' Светогорса 1а, Крагујевац Слађана Чабрић, Јасмина Јовановић 23 4
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац Слађана Чабрић, Јасмина Јовановић 11 3.98
5 Техничка школа Владичин Хан Слађана Чабрић, Јасмина Јовановић 29 3.85
6 ЦСУ Крушевац Јасмина Јовановић 12 3.92
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Слађана Чабрић, Јасмина Јовановић 22 3.97
8 ОШ ''Бранко Радичовић'', Интернацоналних бригада 57, Неготин Слађана Чабрић, Јасмина Јовановић 26 3.97
9 ЦСУ Крушевац Слађана Чабрић, Јасмина Јовановић 22 4

Укупно учесника: 185 | Просечна оцена: 3.96