Комплексна метода у настави почетног читања и писања

Каталошки број програма: 828  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава„, Врачар, Београд; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„, Београд; Мирослав Маринковић, педагог у пензији

Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава„, Врачар, Београд; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„, Београд

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање и унапређивање компетенција учитеља за индивидуализoвани приступ у настави почетног читања и писања.

Да комплексном методом у настави почетног читања и писања деца усвоје слова и савладају технике читања и писања са разумевањем прочитаног и написаног.

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Представљање учесника и водитеља; концепција Комплексне методе I и II етапа Kомплексне методе Анализа сценарија и видео-записа часа/дела часа III етапа Kомплексне методе Графомоторни низови и рад на текстовима III етапе Kомплексне методе IV етапа Kомплексне методе Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Горица Ивановић, Зорица Вукајловић 23 3.99
2 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Горица Ивановић, Зорица Вукајловић 24 3.99
3 Обука се реализује онлајн Горица Ивановић, Зорица Вукајловић 17 3.98
4 Обука се реализује путем интернета. Горица Ивановић, Зорица Вукајловић 18 4
5 Обука се реализује путем интернета. Горица Ивановић, Зорица Вукајловић 18 3.96

Укупно учесника: 100 | Просечна оцена: 3.98